Nagy Péter
Nagy Péter

2024. július 25. Csütörtök

Nagy Péter

irodalomtörténész, kritikus, műfordító

Születési adatok

1920. október 12.

Budapest

Halálozási adatok

2010. január 20.

Budapest


Család

Apja Nagy Adorján (1888–1956) színész, rendező. Felesége Zombory Éva (1927–1998) grafikus. Testvére Nagy András (1926) közgazdász.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–francia szakos tanári okl. (1942), bölcsészdoktori okl. szerzett (1943), a Genfi Egyetemen is tanult (1943–1945), az irodalomtudományok kandidátusa (az első kandidátusi védésként!, 1953), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A Külügymin. (1946–1949), az MTA Titkárság Hiv.-a (1950–1952), az Oktatási Min. munkatársa (1952), a M. Írók Szövetsége oktatási osztályvezetője (1952–1953), a Szépirodalmi Kiadó irodalmi vezetője (1953–1955), ismét a Külügymin. munkatársa (1956). Az MTA Irodalomtörténeti Int. tud. főmunkatársa (1957–1963), a Corvina Kiadó irodalmi vezetője (1963–1966), az ELTE BTK XX. sz.-i M. Irodalomtörténeti Tanszék egy. tanára (1966. júl. 31.–1969), a párizsi Sorbonne Egyetem vendégprofesszora (1969–1971), az ELTE BTK Világirodalmi, ill. Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1971. júl. 1.–1985. máj. 31., 1988–1990. jún. 30.); közben Párizsban UNESCO-nagykövet (1985–1988). A Petőfi Irodalmi Múz. kutatóprofesszora (1990–1996). A Nemzeti Színház ig.-ja (1978–1979). – 18. sz.-i francia és 20. sz.-i m. irodalommal, a francia irodalom kortárs mo.-i fogadtatásával, elsősorban az ún. libertinage mozgalom feltárásával, ill. 20. sz.-i m. prózával, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső és Bródy Sándor munkásságával fogl. Műfordítóként elsősorban klasszikus 20. sz.-i francia és angol irodalmat tolmácsol. – A párizsi Európai Tud. és Művészeti Akad. tagja (1973-tól), alelnöke (1985-től). A Művészeti és Tud. Világakad. tagja (1985-től). A Nemzetk. M. Filológiai Társaság alelnöke, t. elnöke (1990-től). A M. PEN Club alelnöke. – Akad.-i Pálmák Rend, M. Köztársasági Érdemrend (kiskeresztje, 1948), M. Népköztársasági Érdemrend (1950), József Attila-díj (1954, 1955), Szoc. Mo.-ért (1980). – Az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője (1969–1992). Az Acta Litteraria szerkesztőbiz.-ának tagja.

Főbb művei

F. m.: A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1943)
Móricz Zsigmond. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1953
2. átd. kiad. 1962)
Mérlegen. Vál. tanulmányok. (Bp., 1955)
Új csapáson. Regényirodalmunk a szocialista realizmus útján. 1948–1954. (Bp., 1956)
Szabó Dezső indulása. (Bp., 1958)
Szabó Dezső az ellenforradalomban. (Bp., 1960)
Szabó Dezső. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1964)
Rosta. Tanulmányok. (Bp., 1965)
Két évad és ami megelőzte. Tanulmányok. (Bp., 1966)
Táguló világ. Tanulmányok. (Bp., 1968)
A drámaíró Bródy Sándor. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1973. nov. 5.)
Útjelző. Tanulmányok. (Bp., 1976)
Libertinage et Révolution. (Bp., 1976)
Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi magyar drámairodalom köréből. (Bp., 1978)
Olvasó. Tanulmányok. (Bp., 1980)
Vous et nous. Essais de la littérature hongroise dans un contexte européen. (Bp., 1980)
Zsöllyére ítélve. Színikritikák. (Bp., 1981)
Az Árgirus-kérdéshez. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1982. nov. 1.
Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
Örömök és haragok. Publicisztikai írások. (Bp., 1984)
Kalandozások. Tanulmányok, úti jegyzetek. (Bp., 1985)
Párizsi kilátó. Tanulmányok, kritikák. (Bp., 1996)
Határkő. Tanulmányok. (Bp., 1996)
ford.: de Beauvoir, S.: Amerikai útinapló. (Bp., 1960)
Maugham, W. S.: Eső. Elb.-ek. (Bp., 1960)
de Beauvoir, S.: Egy jóházból való úrilány emlékei. Regényes önéletrajz. (Bp., 1961)
O Casey, S.: Drámák. (Bp., 1977), Updike, J.: S. reg. (Bp., 1993)
Bazin, H.: A kilencedik napon. Reg. (Bp., 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője