Nagy Miklós
Nagy Miklós

2021. október 21. Csütörtök

Nagy Miklós

történész, könyvtáros

Születési adatok

1881. január 27.

Dés, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1962. március 12.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1904), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A m. képviselőház napidíjasa (1901–1904), naplószerkesztő segédtisztje (1904–1907), könyvtárnoka (1917–1918), a képviselőház könytárának segédkönyvtárnoka (1907–1917), könyvtárnoka (1917–1918) főkönyvtárnoka (1918–1921) és c. ig.-ja (1920), ig.-ja (1921–1940), a képviselőház elnöki osztályfőnökeként nyugdíjazták (1940). – 19. és 20. sz.-i m. történelemmel, művelődéstörténettel, elsősorban a mo.-i nemzeti kérdés történetével, a trianoni békeszerződés történeti előzményeivel, az ezzel összefüggő jogi és történeti kérdésekkel fogl. Könyvtárosként szorgalmazta és előkészítette a kötelespéldány-tv.-t. Feldolgozta az Ogy.-i Könyvtár történetét. – Az Institut International d Histoire Politique et Constitutionelle tagja (1939-től). – A Tisza-Évkönyv szerkesztője (1926–1934).

Főbb művei

F. m.: Az általános, egyenlő, titkos választójog és a magyar választójogi reform. (Bp., 1911)
A nemzeti erő világtörténeti jelentősége. (Bp., 1912)
A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiiségi kérdés. (Bp., 1914)
A magyar katonáról. (Bp., 1918)
A magyarországi nemzetiségi kérdés története. (Bp., 1923)
A trianoni békeszerződés történeti háttere és Tisza István háborús felelőssége. (Bp., 1925)
Erdély jövője. (Bp., 1926)
Kristóffy József emlékirataiból. (Bp., 1928)
A Ghyczyek a magyar nemzet történetében. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1928. nov. 5.
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1928
teljesen: Turul, 1929)
Az Országgyűlési Könyvtár története. (Bp., 1929)
A magyar jog- és alkotmánytörténet új megvilágításban. (Bp., 1932)
A volt monarchia delegációinak történeti előzményei. (Bp., 1934).

Irodalom

Irod.: Jónás Károly: N. M. (Könyvtáros, 1981)
Jónás Károly: A Magyar Országgyűlés könyvtárának vezetői 1952-ig. (Magyar Könyvszemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013