Mosonyi Emil
Mosonyi Emil

2022. május 17. Kedd

Mosonyi Emil

építőmérnök

Születési adatok

1910. november 10.

Budapest

Halálozási adatok

2009. április 24.

Hohentwiel, Németország


Iskola

A József Műegyetemen ált. mérnöki okl. (1934), magántanári képesítést szerzett (1950), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; tagsága felfüggesztve: 1965; tagsága visszaállítva: 1990; r.: 1991. máj. 10.).

Életút

A Földművelésügyi Min. Körös-vidéki tervezési csoportjának mérnöke (1935–1937), az Orsz. Öntözésügyi Hiv. tervező mérnöke és a Kutatási Oszt. vezetője (1937–1942), a M. Kir. Vízerőügyi Hiv. főnöke (1942–1948). Az Orsz. Vízügyi Hiv. (OVH) Tervezési és Építési Főoszt. vezetője (1948–1951), a Vízügyi Tervező Iroda ig.-ja (1951–1957), az OVH tud. tanácsadója (1957–1962), a Vízgazdálkodási Tud. Kut. Int. (VITUKI) igh.-e (1962-1967); közben Rómában FAO-szakértő (1958–1965). A Karlsruhei Egyetem Vízépítési Tanszék professzora és a Hidraulikai Laboratórium ig.-ja (1965–1984), emeritusz professzora (1984-től). – Vízgazdálkodással, vízépítéssel fogl., nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a folyami vízlépcsők duzzasztása révén elérhető fűtőanyag- és utazásiidő-megtakarítás vizsgálata terén. Az ezen számításokra kidolgozott Mosonyi-képletek ált. elterjedtek. Ô irányította a tiszalöki vízlépcső tervezését. Fontos eredményeket ért el a tározó medencék méretezése, a mértékadó árvízhozam kiválasztása, a vízierőművek környezeti és szociális hatásának vizsgálata és a duzasztási görbék hidraulikai úton való meghatározása terén is. – Az MTA Vízgazdálkodás-tud. Biz. tb. elnöke. A M. Hidrológiai Társaság elnöke (1948–1958). A Toulouse-i Tud. Akad. tagja (1969-től). A Nemzetk. Vízenergia Társaság alapító elnöke (1995–1997), örökös tb. elnöke (1997-től). – Schafarzik-emlékérem (1947), Kossuth-díj (1952), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1954), Vermeil-emlékérem (1973), Ritter von Prechtl-érem (1979), Széchenyi István-emlékérem (1990), Lászlóffy Woldemár-emlékérem (1991), Pattantyús Ábrahám Géza-emlékérem (1991).

Főbb művei

F. m.: Hegyvidéki nagyobb víztározó medencék hidrológiai méretezése. (Bp., 1948)
Kisesésű vízerőművek. (Bp., 1949)
A méretarány szerepe a kismintakísérleteknél. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1952. nov. 26.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
Hidraulika. I. Karádi G.-vel. (Bp., 1955)
Műszaki földtan. Papp F.-fel. (Bp., 1958)
Vízerőhasznosítás. I–II. (Bp., 1951–1953)
Wasserkraftwerke. I–II. (Bp., 1956–1959
Düssseldorf, 1966)
Water Power Development. I–II. (Bp., 1957–1960
3. kiad. 1965
átd. kiad. 1987–1991)
Wasserkraftanlagen. Giesecke, J.-vel. (Berlin, 1997
2. kiad. 1998)
A mértékadó – tervezési – árvíz. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1999. márc. 18.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője