Molnár Béla
Molnár Béla

2023. december 3. Vasárnap

Molnár Béla

gépészmérnök

Születési adatok

1902. március 8.

Törtel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1990. november 24.

Budapest


Család

Szülei: Molnár Pál molnár és ácsmester, Gyulai Rozália. Felesége: 1947-től Kiss Lenke.

Iskola

A nagykőrösi Arany János Gimnáziumban éretts. (1921), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) gépészmérnöki (1926) és gazdasági tanári okl. szerzett (1930).

Életút

Molnár Lajos nagykőrösi irodájának magánmérnöke (1927–1928), a Papp Sándor és Fiai Vállalat műhelyvezető mérnöke (1928).

A szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet mb. tanára (1928. okt. 1.–1930. jún. 30.), gazdasági tanára (1930. júl. 1.–1942. szept. 30.). A mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola Géptani Tanszéke adjunktusa, gazdasági tanára (1942. okt. 1.–1943. dec. 31.), a Kertészeti Főiskola Műszaki Tanszéke intézeti tanára (= főisk. tanára, 1944. jan. 1.–1945. márc.). Minisztériumi utasítással – mb. intézeti tanárként – ismét a Szarvasi Gazdasági Tanintézethez rendelték (1945. márc.–1945. máj.), majd a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Gépesítési Ügyosztályán ideiglenesen kinevezett osztályvezető (1945. máj.–1947. márc. 30.).

Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Gép- és Eszköztani Intézete, ill. Műszaki Tanszéke ny. rk. tanára (1947. ápr. 1.–1951. aug. 5.), a Kulturtechnikai és Földmérésteni Tanszék tanszékvezető egy. docense (1951. aug. 6-ától).

Mezőgazdasági gépek üzemtanával és géptanával, a különböző mezőgazdasági munkafolyamatok elemzésével, a kézi munkafolyamatok optimalizálásával foglalkozott. Részt vett az első magyarországi táplálkozás-élettani kísérletekben. Néhány orvosi készüléket is tervezett.

Főbb művei

F. m.: A tudományos kutatás fontossága a mezőgazdasági gépészet terén. (Szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet Értesítője, 1930)
A szántás tényleges munkaszükségletét befolyásoló tényezők hatása a szántás gazdaságos kivitelére. (Szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet Értesítője, 1934)
Mezőgazdasági öntözőtelepek üzemi kiadásai. (Szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet Értesítője, 1939)
A fogásviszonyok szerepe a szántásnál. (Cukorrépa Növénytermesztők Lapja, 1943)
Mezőgazdasági gépek, eszközök és épületek. Sass Gáborral. (A gazda aranykönyvei 2. Bp., Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat, 1944)
Kísérletek kézi kapákkal. Hamar Norberttel és Rázsó Imrével. (Az Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Kara Közleményei, 1948)
Kubikosmunkásokon végzett munka- és táplálkozás-élettani tanulmányok. Béki Lászlóval és Hamar Norberttel. (Az Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Kara Közleményei, 1949)
Föld és egyéb ömleszthető anyagok kézierejű mozgatásának – kistávú szállításának – kérdése a racionalizálás szempontjából. (Építés-Építészet, 1950. 5.)
Szabályozható klímájú patkányfuttató-készülék a gázcsere folyamatos meghatározására. Hamar Norberttel és Zajta Auréllal. (Kísérletes Orvostudomány, 1956).

F. m.: tankönyvei és jegyzetei: Géptan jegyzet a középfokú gazdasági tanintézet II. évfolyama számára. (Bp., 1934 és utánnyomások: 1935–1944)
Fizika jegyzet a középfokú gazdasági tanintézet I., II. és IV. évfolyama számára. (Bp., 1934 és utánnyomások: 1935–1944)
Gazdasági géptan. Tankönyv a felsőmezőgazdasági iskola és középfokú gazdasági tanintézet számára. Sass Gáborral. (Bp., 1936 és utánnyomások: 1937–1944)
Gazdasági motor kezeléstan. – Motorok. (Szarvas, 1938)
Földmértan a középfokú gazdasági tanintézet I. évfolyama számára. (Bp., 1939 és utánnyomások: 1939–1944)
Történelem gazdasági középiskolák számára. I–II. köt. 1. Gazdaságtörténelem a legrégibb időktől a merkantilizmus virágkoráig. 2. Gazdaságtörténelem a merkantilizmus virágkorától napjainkig. Farkas Lászlóval. (Bp., 1940–1941 és utánnyomások: 1941–1944)
Gazdasági géptan. Tankönyv a felsőmezőgazdasági iskola és középfokú gazdasági tanintézet számára. Sass Gáborral. (Átd. kiad. Bp., 1945)
Fizika. M. B. előadásai nyomán. (A Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán szervezett egyetemi munástanfolyam jegyzete. Bp., 1948)
Építészettan. M. B. előadásai nyomán. (A Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán szervezett egyetemi munástanfolyam jegyzete. Bp., 1949)
Kultúrtechnika. Ábrafüzet II. évfolyamos növénytermesztési szakos mezőgazdasági hallgatók számára. (Bp., 1950/51)
Melioráció. I–II. köt. Kivonatos összeállítás és ábrafüzet A. A. Cserkaszov A melioráció és a mezőgazdaság vízzel való ellátása c. könyvéből. Összeáll. M. B. Az Agrártudományi Egyetem jegyzete. (Bp., 1951)
Geodézia. Földméréstan. III. évfolyamos üzemgazdaságtani szakos hallgatók számára. Az Agrártudományi Egyetem jegyzete. (Bp., 1951 és utánnyomások: 1952–1956)
Kertészeti géptan. Tankönyv a mezőgazdasági gépészeti technikumok számára. Rázsó Imrével. (Bp., Tankönyvkiadó, 1951
2. átd. kiad. 1953)
Geodézia. Egy. jegyz. (Bp., 1958 és utánnyomások 1959–1960).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1990. dec. 15.).

Megjegyzések

Bibliográfiákban művei, tankönyvei összekeverve Molnár Béla (1895–) kereskedelmi iskolai tanár műveivel.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője