Miskolczy Gyula
Miskolczy Gyula

2024. július 21. Vasárnap

Miskolczy Gyula

történész, levéltáros

Névváltozatok

1908-ig Miskolczi

Születési adatok

1892. október 14.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1962. július 6.

Bécsújhely, Ausztria


Család

Testvére Miskolczy István (1881–1937) történész.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1913), az egyetemes újkori történet a 18. és 19. sz.-ban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1948; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A M. Orsz. Levéltár (1913), a bécsi udvari kamarai levéltár tisztviselője (1913–1920); közben részt vett az I. vh.-ban (1914–1918). A Bécsi M. Történeti Int. kutatója (1920–1922), a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka (1922–1925), külügyminisztériumi titkárként a bécsi m. levéltári delegáció tagja (1925–1928), a Bécsi M. Történeti Int. igh.-e, ig.-ja (1929–1935), egyúttal a Római Egyetemen a m. történelem ny. r. tanára és a római Collegium Hungaricum ig.-ja (1930–1935), a bécsi Collegium Hungaricum és a Gr. Klebelsberg Kuno M. Történetkutató Int. ig.-ja, egyúttal a bécsi M. Kulturális Int.-ek főig.-ja (1935–1948), a Bécsi Egyetem professzora (1948–1962). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1928–1948). – Bizánci, kora középkori m. történettel, majd a mo.-i nemzetiségek, elsősorban a 19–20. sz.-i horvát nemzeti mozgalom történetével, m.–horvát kapcsolatok történetével, a horvát kérdés mo.-i és Osztrák–M. Monarchiabeli történetével fogl.

Főbb művei

F. m.: Adatok Laonikos Chalkondyles életrajzához. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1912)
Hunyadi János török hadjáratai. (Hadtörténeti Közlemények, 1913)
A horvát kérdés töténete és irományai a rendi állam korában. I–II. (Bp., 1927–1928)
Az összállam-eszme gazdaságpolitikai alapvetése a reformkorszakban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1934. jún. 4.
német nyelven: Gesamtstaatsidee und Wirschaftspolitik in Ungarn. 1790–1848. Gr. Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1936)
A kamarilla a reformkorszakban. (Bp., 1938)
Az új Magyarország. Szerk. Többekkel. (Bp., 1942
hasonmás kiad. Szekszárd, 1991
2. kiad. 1993)
A magyar nép történelme a mohácsi vésztől az első világháborúig. Tankönyv. (Róma, 1956)
Magyar történelem. Tankönyv. Szerk. Ferdinandy Mihállyal, Gallus Sándorral, Szász Bélával. (Cleveland, 1957 és Buenos Aires, 1957)
Zur Geschichte der Zollunion der Donaumonarchie. (Der Donauram, 1958)
Die ungarische Revolution von 1918. (Der Donauram, 1959)
Metternich und die ungarischen Stände. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 1959)
Ungarn in der Habsburger Monarchie. (Wien–München, 1959)
The Unreconciled Hungarians. The Austrian Empire. (Lexington–Toronto–London, 1974).

Irodalom

Irod.: Wagner, H.: Julius Miskolczy. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 1962)
Glatz Ferenc: Történetíró és politika. (Bp., 1980)
Schneider Mária: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két világháború között. A Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum. (Magyarságkutatás, 1986)
Ujváry Gábor: Gróf Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. (Győr, 1996). *MÉL I. és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Téves születési hely: Eszék! és téves halálozási hely: Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője