Mikecz István
Mikecz István

2024. július 21. Vasárnap

Mikecz István

gépészmérnök

Születési adatok

1924. augusztus 18.

Petneháza, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

2016. december 28.

Gödöllő, Pest megye

Temetési adatok

2017. január 10.

Gödöllő


Család

Sz: Mikecz Miklós (†1928) falusi kovácsmester, Fecske Mária. F: Deskó Klára a Budapest Filmstúdió dramaturgja. Fia: Mikecz István és Mikecz György.

Iskola

A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban éretts. (1944), a BME Gépészmérnöki Karán végzett (1950), doktorált (1968); a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968).

Életút

Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Gépesítési Kar Géptani Tanszéke tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1954), az újonnan létrehozott gödöllői Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolai Kar, ill. a GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság Villamosítása és Állattenyésztés Gépei Tanszék megszervezője és ideiglenes tanszékvezető egy. adjunktusa (1954–1956), egy. docense (1956–1967), egy. tanára (1967. júl. 1.–1995. jún. 1.), emeritusz professzora (1998-tól). A Tanszék vezetője (1956–1989), a Főiskola igazgatóhelyettese és a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese (1956–1963), dékánja (1967–1973).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (rövidített: 1958–1960).

Mezőgazdasági gépészeti kutatásokkal foglalkozott, alapvető munkát végzett a magyarországi állattartás gépesítése, villamosítása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek kidolgozása, a magyarországi mezőgazdasági üzemek energiaszükségletének vizsgálata terén. Jelentős eredményeket ért el a gazdaságosabb és higiénikusabb istállómunkák gépesítése terén.

Elismerés

A Szent István Egyetem (SZIE) tb. doktora (2004).

Főbb művei

F. m.: Műszaki alapismeretek mezőgazdasági gépekhez és traktorokhoz. Kun Istvánnal. (Mezőgazdasági Gép Kiskönyvtár. 2. Bp., Népszava Kiadó, 1951)
Műszaki alapismeretek traktorokhoz és mezőgazdasági gépekhez. (Mezőgazdasági Szakkönyvtár. 33. Bp., 1952)
Talajművelőgépek üzemeltetése. (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., Népszava Kiadó, 1953)
A mezőgazdaság villamosítása. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Elektrotechnika. Mezőgazdasági technikumi tankönyv. (Bp., 1953
2. kiad. 1954
3. kiad. 1955 és utánnyomások)
A villamosenergia felhasználása a mezőgazdaságban. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
Villamosüzem a mezőgazdaságban. (Magyar Technika, 1954)
Elektrotechnika mezőgazdasági gépekhez és berendezésekhez. Balogh Istvánnal és Temesi Ernővel. (Bp., Mezőgazdasági, 1955)
A mezőgazdaság gépesítése. A mezőgazdasági építészet alapjaival. Egy. tankönyv. Börzsei Istvánnal és Szász Jánossal. (Bp., Mezőgazdasági, 1955
2. bőv. kiad. 1959
3. átd. kiad. 1961
5. átd. kiad. 1963 és utánnyomások)
A szárterelő motolla munkájának elemzése. (A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola Kiadványai. 4. Bp., 1956)
Szempontok a villamoshálózat teljesítményének megválasztásánál mezőgazdasági nagyüzemekben. (Járművek, mezőgazdasági gépek, 1956)
Anyarozs begyűjtése a tarlóról. – A takarmányszállítás gépesítése a tehénistállóban. (Agrártudomány, 1956)
A falusi háztartás és a gazdasági udvar gépesítése. (Technika, 1957)
Műszaki alapismeretek. (Mezőgazdasági gépesítési szakiskolák tankönyvei. Bp., 1958
2. kiad. 1961 és utánnyomások)
Gépesített tehénistálló a mezőhéki Táncsics Tsz-ben. (Magyar Mezőgazdaság, 1959)
Elektrotechnika és a mezőgazdaság villamosítása. Egy. tankönyv. Mayer Ferenccel és Sibalszky Zoltánnal. (Bp., Mezőgazdasági, 1961
2. bőv. kiad. 1964)
Gépesített központos utódellenőrző istálló. (Magyar Mezőgazdaság, 1961)
Trágyakihordás gépesítése zárt tehénistállóban. (Mezőgazdasági Világirodalom, 1961)
Tehenészeti munkák gépesítésének tapasztalatai és lehetőségei. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1962)
A tehenészet gépesítésének energiaszükséglete. (Mezőgazdasági Technika, 1962)
A szarvasmarhatartás épületei és gépesítése. Bocsor Gézával és Kappéter Ivánnal. (Mezőgazdasági építés. 4. Bp., Műszaki, 1963)
A sertéstartás épületeinek gépesítése. Váradi Józseffel. (Magyar Mezőgazdaság, 1963)
A fehér hússertés tartásának építési irányelvei. Többekkel. (Bp., Műszaki, 1964)
Az állattartás gépesítésével kapcsolatos kutatómunka a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karon. (Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Közleményei, 1964)
Gépek a veronai vásáron. 1–2. (Mezőgazdasági Technika, 1964)
Nagyüzemi húscsibenevelés mint háziipar. – Villamos melegítőlapok alkalmazása téli malacnevelésnél. (Magyar Mezőgazdaság, 1964)
Téli malacnevelési kísérletek villamos melegítőlapokkal. Fischer Péterrel és Tűz Antallal. (Állattenyésztés, 1965)
A traktor mint istállómunkagép. – A jászol célszerű kialakítása középállásos szarvasmarha-istállókban. (Magyar Mezőgazdaság, 1965)
Állattenyésztési gépek. Egy. jegyz. (Bp., 1965
2. kiad. 1967
3. kiad. 1969 és utánnyomások)
Tehénistállókban alkalmazott trágyaszállító berendezések vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1966)
Tolórudas szállítóberendezés szarvasmarha- és sertésistállókhoz. (Járművek, mezőgazdasági gépek, 1966)
Az állattartás gépesítése a Szovjetunióban. (Magyar Mezőgazdaság, 1966)
Néhány gyakorlati feladat a hazai tehenészetek gépesítésében. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1966)
Adatok a jászólkizáró használatára középállásos szarvasmarha-istállóban. (Állattenyésztés, 1966)
Kereskedemi beruházások matematikai programozása. (A BME Továbbképző Intézete Előadásai. Bp., 1969)
Miből építkezzünk? (Építésügy a lakosság szolgálatában. 1. Az Építésügyi Tájékoztatási Központ kiadványa. Bp., 1970)
Az állattartás nagyüzemi technológiáinak tudományos értékelése. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1972)
Iparszerű állattartás és környezetvédelem. (Állattenyésztés, 1974)
A műszaki fejlesztés egyes feladatai, ellenőrzésének és irányításának lehetőségei nagyüzemi tehenészetekben. (Állattenyésztés, 1976)
Adatok a szarvasmarha ivásához és vízfogyasztásának mérési módszerei. Czakó Józseffel és Fledrich Ferenccel. (Állattenyésztés, 1977)
Lucernasilók hőtechnikai vizsgálata. Csermely Jenővel. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései. 26. Bp., Akadémiai, 1978)
Állattenyésztés gépei. 1–2. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1978–1979 és utánnyomások)
Az élelmiszer-termelés növekvő energiaigénye. Csőke Antallal és Nagy Árpáddal. (Állattenyésztés, 1979)
Mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei. (Állattenyésztés, 1980)
Az állattenyésztés gépesítésének távlati feladatai. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1982)
Épület- és technológiai gépészeti ismeretek. Barótfi Lászlóval. (Az Állatorvos-tudományi Egyetem kiadványa. Bp., 1983)
Az állattenyésztés gépei. Egy. és főisk. tankönyv. (Bp., Mezőgazdasági, 1985)
A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar. (Jubileumi emlékkönyv. 1920–1995. Gödöllői Agrártudományi Egyetem. I–II. köt. Gödöllő, 1995)
Állattartási technika. Egy. és főisk. tankönyv. (Bp., Mezőgazdasági, 1998)
A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola 1956-ban. Walleshausen Gyulával. (Mezőgazdasági Technika, 2006)
Emlékek a gépészmérnökképzés kezdeti éveiről. (Mezőgazdasági Technika, 2010).

Irodalom

Irod.: M. I. doctor honoris causa. (Mezőgazdasági Technika, 2004).

 

 

neten:

 

 

https://szie.hu/gyaszhir-elhunyt-dr-mikecz-istvan

Megjegyzések

Bibliográfiákban művei összekeverve Mikecz István (1927. aug. 12. Hete) építőmérnök műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője