Mészáros János
Mészáros János

2023. december 6. Szerda

Mészáros János

biológus

Születési adatok

1948. március 12.

Miskolc

Halálozási adatok

2011. augusztus 17.

Budapest

Temetési adatok

2011. szeptember 7.

Budapest

Fiumei út


Iskola

Általános iskoláit Sátoraljaújhelyen és Tállyán végezte (1954–1962), a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1966), a TF-en testnevelő tanári okl. szerzett (1974), az ELTE TTK-n humánbiológiából doktorált (1979), a biológiai tudomány kandidátusa (1984).

Életút

A Zemplén hegységi Állami Erdőgazdaság erdei munkása (1966–1969). A TF Orvostudományi Tanszéke főisk. tanársegéde (1974–1975), egy. tanársegéde (1975–1980), egy. adjunktusa (1980–1988), egy. docense (1988–1999), egy. tanára (1999–2000). A Semmelweis Egyetem (SE) Testnevelés- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Intézete egy. tanára (2000. júl. 1.–2011. aug. 17.).

A Nemzeti Sportszövetség általános alelnöke.

Humánbiológiai, -antropológiai és terhelés-élettani kutatásokkal foglalkozott. Mohácsi Jánossal jelentős eredményeket ért el különböző életkorú és testalkatú sportolók fizikai teljesítményének vizsgálata terén. Magyarországon elsők között vizsgálták az iskolai testnevelés és a gyermek-, ill. serdülőkor fejlődésének összefüggéseit, a testnevelés tagozatos iskolások, az ifjúsági sportolók testalkati adatait, a testmagasság és a sportolók fizikai teljesítményeit.

Elismertség

A Magyar Élettani Társaság és a Magyar Sportorvos Társaság tagja, vezetőségi tagja.

Elismerés

Pro Universitate Díj (2005).

Szerkesztés

A testnevelés tanítása és a Testnevelés és Sporttudomány c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1978-tól).

Főbb művei

F. m.: Indices of Physique and Motor Performance in Pupils Attending Schools with a Special Physical Educations Curriculum. Szmodis Ivánnal. (Growth and Development Physique. Szerk. Eiben Ottó. Bp., 1977)
A Testnevelési Főiskolára 1972–1978 között jelentkezett fiatal felnőttek testalkati vizsgálatának tapasztalatai. Egy. doktori értek. (Bp., 1979)
A testnevelés és sportedzés alkatfejlődési alapjai. Mohácsi Jánossal és Szmodis Ivánnal. (A sport és testnevelés időszerű kérdései, 1979)
Testalkati és keringési vizsgálatok orvosegyetemi és testnevelési főiskolai tanulmányok idején. Frenkl Róberttel. (Egészségtudomány, 1979)
Fiatal kosárlabdázók három éves testalkati vizsgálata. Mohácsi Jánossal és Szmodis Ivánnal. (Utánpótlásnevelés, 1980)
A Four-Year Study of Physique in Young Basketball Players. Mohácsi Jánossal és Szmodis Ivánnal. (Antropológiai Közlemények, 1980)
Izommunka enzimindukáló hatásának vizsgálata enzimen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 22.)
A biológiai fejlettség meghatározása és a felnőttkori testmagasság előrejelzése a városi fiatalok fejlődésmenete alapján. Kand. értek. Mohácsi Jánossal. (Bp., 1983)
A biológiai életkor meghatározásának és a felnőttkori testmagasság előrejelzésének lehetősége 10–13. éves korban mért antropometriai változók alapján. Többekkel. (Hungarian Revue of Sport Medicine, 1983)
A biológiai életkor jelentősége az utánpótlás-nevelésben. Többekkel. (Az óvodai és az általános iskolai testnevelés és sport időszerű kérdései. Bp., 1983)
Prediction of Final Stature at the Age of 11–13 Years. Többekkel. (Children and Sport. Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo, 1984)
Sportantropometria. Egy. jegyz. Farmosi Istvánnal és Frenkl Róberttel. (Bp., 1987)
A gyermeksport biológiai alapjai. Egy. tankönyv. Írta Farmosi István, Frenkl Róbert, Mohácsi János. Szerk. M. J. (Bp., 1990)
Thermoregulation and Relative Plasma Volume Decrease during Exercise. Többekkel. – Plasma Volume Decrease as One of the Consequences of Exercise. Többekkel. (Kalokagathia, 1996)
Az aerob teljesítmény életkorfüggése középkorú férfiaknál. Többekkel. (Az III. Országos Sporttudományi Kongresszus előadásai. 1999. márc. 5–6. Bp., 1999)
Kövér és sovány fiúk futóteljesítménye. Többekkel. (Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 2003)
Secular Trend in Somatotype of Hungarian Schoolboys. Többekkel. – International Comparison of Running Performances in Nonathletic Boys Aged between 10–13. Többekkel. (Antropológiai Közlemények, 2004)
Nemzedékenkénti növekedési különbségek és az utánpótlás-nevelés. Többekkel. (Magyar Sporttudományi Szemle, 2006)
Kísérlet prepubertáskorú leányok komplex fejlődésének megközelítésére. Többekkel. (Antropológiai Közlemények, 2007)
Effects of Three Hours a Week of Physical Activity on Body Fat and Cardiorespiratory Parameters in Obese Boys. Többekkel. – Overweight and Obesity in 7 to 10 Year Old Hungarian Boys. Többekkel. (Acta Physiologica, 2007)
Changes over Four Years in Body Composition and Oxygen Uptake of Young Adult Males after University Graduation. Többekkel. (Journal of Physiological Anthropology, 2007)
Az emelt szintű testnevelés hatása 7–11 éves fiúk szomatikus és motorikus jellemzésére. Többekkel. (Magyar Sporttudományi Szemle, 2008)
Lifestyle, Body Composition and Physical Fitness Changes in Hungarian Schoolboys. 1975–2005. Többekkel. (Research Quarterly for Exercise and Sport, 2008)
Body Mass and Body Fat in Hungarian Schoolboys. Differences between 1980–2005. (Journal of Physiological Anthropology, 2008)
Primary School Child Development – Issues of Socioeconomic Status. Többekkel. (Kinesiology, 2008)
A relatív testzsírtartalom és az állóképesség változása általános iskolai leányoknál. Többekkel. – Roma fiúk testi fejlettsége, testzsírtartalma és fizikai teljesítménye. Többekkel. (Magyar Sporttudományi Szemle, 2009)
Longitudinal Differences in Running Endurance and Body Mass Index. A 25 Year Comparison. Többekkel. – Effects of Attending Level School Physical Education in 7 to 11 Year Old Boys. Többekkel. – Fitness and Nutritional Status of Female Medical University Students. Többekkel. – Physical and Physiological Performances in 10 Year Old Obese Boys. (Acta Physiologica, 2009)
A tápláltsági állapot becslése. Többekkel. – Prepubertáskorú fiúk testzsírtartalmának és futóteljesítményének változása. Többekkel. (Magyar Sporttudományi Szemle, 2010)
Humánbiológia. Életkor – testi felépítés – testi összetétel. Mészáros Zsófiával és Zsidegh Miklóssal. (A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara kiadványa. Bp., 2011).

F. m.: írásai a Kalokagathia c. folyóiratban: Tizenegy éves labdarúgók koradatainak és antropometriai jellemzőinek kapcsolata a terheléses maximális aerob mutatókkal. Többekkel. – A terheléses maximális aerob jellemzők és a vér PH-összefüggése felnőtt sportolóknál. Többekkel. – A szérum laktátszint és a terheléses élettani változók kapcsolata felnőtt labdajátékosoknál. Többekkel. – A relatív plazmatérfogat változása rövid ideig tartó laboratóriumi terhelés alatt. Többekkel. – Amerikai és magyar egyetemi sportolók összehasonlító antropometriai vizsgálata. Pechar, Gery S.-szel. (1994)
A testtömegindex – BMI – mint egyszerű testösszetétel-jellemző. Többekkel. – Rendszeresen sportoló és nem sportoló fiatalok aerob teljesítménye. Többekkel. (1995)
Aerobic Power of Obese Females. Többekkel. (1999)
Skin Temperature and Relative Volume Decrease during Laboratory Exercise. Többekkel. – Connection between Peak Exercise Blood Lactate and Physiological Variables in Adult Male Ball Game Players. Farkas Annával és Mohácsi Jánossal. – Pulzusplató és aerob teljesítmény gyermekeknél. Mohácsi Jánossal és Rostás Katalinnal. – Anthropometry and Aerobic Power in Athletic Boys. (2000)
A motorikus szekuláris trend – prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye. Mohácsi Jánossal és Szabó Tamással. (2002)
A kövér fiúk testzsírja és antropometriai jellemzői, valamint motorikus teljesítménye közötti kapcsolat. Szmodis Mártával. (2003).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda a magyar sportéletben? (Szekszárd, 1994)
Szabó Tamás: M. J. (Antropológiai Közlemények, 2011)
Szabó Tamás: In memoriam M. J. (Kalokagathia, 2011).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője