Méhes Károly
Méhes Károly

2021. október 21. Csütörtök

Méhes Károly

orvos, patológus, gyermekgyógyász

Születési adatok

1936. február 22.

Budapest

Halálozási adatok

2007. január 20.

Pécs, Baranya megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).

Életút

Apja Méhes Gyula (1897-1970) orvos, farmakológus. Fia Méhes Károly (1965) író, költő, újságíró. - A POTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1960), kórbonctani és -szövettani (1963), csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1967), az orvostudományok kandidátusa (1971), doktora (1978), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.). - A POTE Kórbonctani és Kórszövettani Int. gyakornoka, egy. tanársegéde (1959-1964), a Gyermekgyógyászati Klinika klinikai orvosa (1964-1967), osztályvezető egy. tanársegéde (1968-1972), egy. adjunktusa (1972-1973); közben a Bázeli Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika ösztöndíjas vendégkutatója (1968-1969). A Győri M.-i Kórház Gyermekgyógyászati Oszt. osztályvezető főorvosa és a m. szakfőorvosa (1974-1987), a POTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, ill. Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Int. egy. tanára (1987. júl. 1.-2002), a klinika ig.-ja (1987-1997), emeritusz professzora (2002-től).Mo.-on az elsők között fogl. a nemi kromatinok vizsgálatával. Új eredményeket ért el az alkati variánsok és kis fejlődési rendellenességek diagnosztikai jelentőségének meghatározása, a veleszületett rendellenességek korai felismerése és az ún. centromérák szétválási sorrendjének leírása terén.

Főbb művei

F. m.: Kísérletes és klinikai megfigyelése a sex chromatin vizsgálat gyakorlati értékérõl. Pécs,1970
Az autoszomák számbeli rendellenességei. MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei 1970
Clonically Recognisable Autosomal Anomalies in Neonates. Lancet,1973
A kromoszómavizsgálat leleteinek értékehletõsége. In: A humán kromoszóma-aberrációk jelentõsége a klinikumban Budapest,1977
A vele született rendellenességek korai felismerése. Gyõr,1978
Minor Malformations in the Neonate. Budapest,1983
Informative Morphogenetic Variants in the Newborn Infant. Budapest,1988
A centroméra-szétválás sorrendje. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1992
Premature Centromere Division: A Possible Manifestation of Chromosome Instability. American Journal of Medical Genetics h.n.,1995
Classical Clinical Genetics in the Era of Molecular Genetics. American Journal of Medical Genetics 1996
Excess of Mild Errors of Morphogenesis in Childhood Lymphoblasstic Leukemia. American Journal of Medical Genetics 1998
Régi és új módszerek az orvosi genetikában. In: Székfoglalók. 1995-1998 Budapest,1999
Kerpel-Fronius Ödön. Budapest,1998
Mild Errors of Morphogenesis in Malignancy: Macroscopic Manifestation of Genetic Instability?. Medical andPediatric Oncology 2000
Centroméra-szétválasztás és malignitás. Orvosi Hetilap h.n.,2000.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013