Mauthner Nándor
Mauthner Nándor

2023. december 8. Péntek

Mauthner Nándor

kémikus

Születési adatok

1879. július 16.

Budapest

Halálozási adatok

1944. május 21.

Budapest


Iskola

A Zürichi Műsz. Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1902), a Genfi Egyetemen bölcsészdoktori okl. (1903), az organikus kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.).

Életút

A Berlini Tudományegyetemen E. Fischer Szerves Kémiai Int.-ében folytatott szerves kémiai kutatásokat (1903–1907), majd Berlinben kutatómérnök (1907–1911). Hazatérése után a bp.-i tudományegyetem II. sz. Kémiai Int. tanársegéde (1911–1917) és a Szerves Kémiai Laboratórium vezetője (1911–1919), az I. vh. végén mint katonai vegyész a bécsi hadügymin.-ban teljesített szolgálatot (1917–1918). A bp.-i tudományegyetemen az organikus kémia magántanára (1911–1919, 1919–1930), c. ny. rk. tanára (1930–1944); közben a Tanácsköztársaság idején az organikus kémia ún. r. tanítója (1919). – Szerves kémiai alapkutatásokkal, elsősorban acilvándorlással, gyűrűbontással és ketonszintézisekkel fogl. Új reakciót dolgozott ki arilszulfidok előállítására. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a glükozidok szintetikus előállítása terén.

Főbb művei

F. m.: Az arylsulfidok egy általános előállítási módszere. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1908)
A glykosidok előállítása synthesissel. (Bp., 1918)
Über die Wanderung der Acylgruppe bei den Polyoxyphenolen. (Journal für praktische Chemie, 1933/34)
A glucokávésav és a homosyringasav szintézisei. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1934. nov. 12.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1935)
A resacetophenon glukosidjainak szintézise. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője