Mártha Zsuzsanna
Mártha Zsuzsanna

2024. július 21. Vasárnap

Mártha Zsuzsanna

agrártörténész, közgazdász, muzeológus

Születési adatok

1920. július 11.

Budapest

Halálozási adatok

2007. december

Budapest


Család

Sz: Siska Mária Ilona. Hajadon, vőlegénye elesett a II. világháborúban.

Iskola

A budapesti VI. kerületi Mária Terézia Leánygimnáziumban éretts. (1938), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán végzett (1942), doktori okl. szerzett (1944), a Külügyi Intézet tanfolyamán végzett (1947), a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa (1994).

Életút

A Magyar Gazdaságkutató Intézet gyakornoka, előadója (1942–1949), a Közgazdaság-tudományi Intézet előadója (1949–1953). A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tud. munkatársa, az Állattenyésztés-történeti Főosztály vezetője (1953–1984), nyugdíjas tud. főmunkatársa (1984–1988).

Agrárökonómiai kutatásokkal, elsősorban a magyarországi állattenyésztés történetével foglalkozott. Feldolgozta a magyarországi baromfiágazat történetét, a háziszárnyasok hazai tartásának-tenyésztésének ökonómiai múltját. Kiállításszervezői és tudományos ismeretterjesztői tevékenysége is jelentős.

Jelentős összeggel gyarapította továbbá a Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítványát, ill. a múzeum képzőművészeti és állattenyésztés-történeti gyűjteményét. Munkássága emlékeit a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Személyi Emlékanyag-gyűjtemény őrzi. Magánvagyonából történt felajánlására az MTA Társadalomkutató Központja (TK) létrehozta a Takács Imre-díjat (2002), amellyel a professzor agrártörténeti kutatásait kívánta folytatni.

Elismertség

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre vezetőségi tagja (1977-től). A Magyar Élelmezésipari Egyesület (MÉTE) tagja (1954-től).

Elismerés

A Szent István Egyetem (SZIE) gyémántdiplomája (2002).

Főbb művei

F. m.: Magyarország élelmezési helyzete és mezőgazdasági termelése. (A Magyar Gazdaságkutató Intézet különkiadványai. 28. Bp., 1946)
A kendermagos magyar tyúk. A magyar tyúk kendermagos színváltozatának tenyésztéstörténetéből. (Természettudományi Közlöny, 1959)
Biológiai bemutató a Mezőgazdasági Múzeumban. (Élővilág, 1959)
A mesterséges keltetés története. (A Mezőgazdasági Múzeum füzetei. 14. Bp., 1960)
Baromfitenyésztésünk helyzete a felszabadulás után. (Az MTA Agrártudományi Osztálya Közleményei, 1960)
A tyúkok vedlése. (Baromfiipar, 1960)
A magyar tyúk nemesítésének első időszaka. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1962)
A baromfitermékek mai nagyüzemi termelésének előzményei Magyarországon. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1964)
A baromfitoll a magyar gazdasági életben századunk elejéig. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1967/68. Bp., 1968)
Törekvések Magyarországon a tojáskereskedelem rendezésére századunk elején és a budapesti tojástőzsde. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1969/70. Bp., 1970)
Az állati fehérjehordozó élelmiszerek fogyasztásának alakulása Magyarországon. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1971)
Die Umwaldung der traditionellen Geflügelzucht in Ungarn. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1971/72. Bp., 1973)
Az Állatkert és baromfitenyésztésünk múltja. (Természet Világa, 1972)
A magyar baromfigazdaság. Összeáll. M. Zs. Fotó: Bangha Ernőné és Szegvári Gusztáv. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiadványa. Bp., 1973)
A baromfitoll az 1920–1944. évek magyar gazdasági életében. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1973/74. Bp., 1975)
A libamáj a magyar gazdaságtörténetben. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1975/77. Bp., 1978)
Fajhibridek a baromfiak között. (Baromfitenyésztés és Feldolgozás, 1979)
A Vastagh fivérek művészi baromfi-ábrázolásairól. (Baromfitenyésztés és Feldolgozás, 1981)
A baromfi és termékei a magyar külkereskedelmi forgalomban az 1920–1938. években. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1981/83. Bp., 1983)
Érdekességek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum baromfitenyésztés-történeti új kiállításában. (Baromfitenyésztés és Feldolgozás, 1984)
A pulyka rövid természetrajza és hagyományos tenyésztése Magyarországon. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1984/85. Bp., 1985)
Kezdeti törekvések a magyar baromftenyésztés fejlesztésére, 1914-ig. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1986/87. Bp., 1987)
A magyar baromfigazdaság helyzete az 1920–1938. években. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1988/89. Bp., 1990)
Az állati fehérjét tartalmazó élelmiszerek fogyasztásának alakulása a múlt század nyolcvanas évei óta Magyarországon. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1990/91. Bp., 1991)
A gyöngytyúk eredete és adatok 1945 előtti hazai tartásáról. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1992/94. Bp., 1994)
Baromfigazdaság Magyarországon a második világháborút megelőző száz esztendőben. Kand. értek. (Bp., 1994)
Professzor dr. Takács Imre. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1995/97. Bp., 1998)
Darányi Ignác református egyházkormányzati szerepe. (Confessio, 1999).

 

 

F. m.: életrajzai a Magyar agrártörténeti életrajzokban: Báldy Bálint. – Bezerédj Pál. – Erdélyi Elek. – Grubiczy Géza. – Hreblay Emil. (1987)
Knoll István. – Konkoly-Thege Sándor. – Péterffy József. – Tangl Ferenc. – Tangl Harald. – Tóth-Baranyi István. – Winkler János. (1989).

Irodalom

Irod.: Bakos Katalin: In memoriam M. Zs. (Magyar Múzeumok, 2008)
Nagy Ágota: M. Zs. emlékére. (Magyar Mezőgazdaság, 2008).

 

neten:

https://magyarmuzeumok.hu/uploaded_files/archivum/2008_1.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője