Markó Jenő
Markó Jenő

2021. szeptember 24. Péntek

Markó Jenő

jogász

Születési adatok

1880.

Szatmár, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1956. április 10.

Budapest


Család

Sz: apja kereskedősegéd volt.

Iskola

A bp.-i és a kolozsvári tudományegyetemen tanult, Kolozsvárott jogtudományi doktori okl. szerzett (1904), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1906), a jogalkalmazás tudománya tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1950), a jogtudományok kandidátusa (1955). Egyetemi tanulmányai idején a Galilei Kör tagja.

Életút

Budapesten ügyvédjelölt (1904–1906), ügyvédi irodájának vezetője (1906–1948). A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosság munkatársa (1919. márc.–júl.). A II. vh. után a Könnyűvegyipari Igazgatóság, majd a Chinoin és Richter Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek gyára ügyvédje (1948–1950), egyúttal a Háztartási Alkalmazottak Szakszervezete ügyvédje is (1949–1952). Az ELTE ÁJTK magántanára (1950–1954). – A Tudományos Intézmények Kommunista Szervezete jogi csoportjának tagja (1947– 1948), a Magyar Jogász Szövetség Világnézeti Oktatási Bizottságának vezetője (1948-tól). Az Országos Ügyvédvizsgáló Bizottság és az Ügyvédi Kamarák Országos Bizottsága fegyelmi fellebbezési bíróságának tagja. A polgári és a szocialista jogalkalmazás összehasonlításával, elméleti kérdéseivel, az általános jogalkalmazás és az alkotmány összefüggéseivel foglalkozott. A II. vh. után jelentős szerepet játszott a marxista-leninista jogalkotás kidolgozásában, annak ideológiai megindokolásában.

Főbb művei

F. m.: Aktuális gondolatok a közigazgatás reformjához. Tanulmány. (Kalocsa, 1927)
Az optánsok pere Románia ellen. (Magyar Szemle, 1927)
A Nemzetek Szövetsége és a magyar–román optáns per. Tanulmány. (Bp., 1928)
A perköltség viselése kérdésének történelmi kialakulása és az ítélkezés. Tanulmány. (Bp., 1931)
A polgári jogi ítélkezés múltja és jelene. Monográfia. (Bp., 1932)
A jogalkalmazás tudományának alapjai. Monográfia. (Magyar Jogászegylet Könyvtára. 17. Bp., 1936)
A modern agrárközigazgatás Magyarországon. Tanulmány. (Bp., 1936)
Az állam és jog egyidejű keletkezésének elmélete. – Harc a marxi– lenini elmélet tisztaságáért a jogtudomány terén. (Jogtudományi Közlöny, 1949)
Az állam- és jogelmélet az alkotmányban. (Jogtudományi Közlöny, 1949
és önállóan: A Magyar Jogász Szövetség szemináriumi füzetei. Bp., 1950)
A marxista-leninista jogalkalmazás főkérdéseiről. (Jogtudományi Közlöny, 1952)
A marxista-leninista jogalkalmazás alapvető kérdései. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1954)
A valószínűség szerepe a bírói jogalkotásban. (Jogtudományi Közlöny, 1956).

Irodalom

Irod.: M. J. (Jogtudományi Közlöny, 1956).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013