Mahunka Sándor
Mahunka Sándor

2023. december 6. Szerda

Mahunka Sándor

biológus, zoológus, entomológus

Születési adatok

1937. október 17.

Budapest

Halálozási adatok

2012. december 24.

Budapest


Család

Sz: Mahunka Sándor (†1965) az OTI, ill. az SZTK tisztviselője, Závodszky Margit (†1971) egészségügyi írnok. Testvére: Mahunka Dénes gépészmérnök. Kétszer nősült. Első feleségétől született leánya: Mahunka Ágnes. 2. Papp Lujza preparátor.

Iskola

A bp.-i József Attila Gimnáziumban éretts. (1956), az ELTE TTK-n biológia–földrajz szakon tanult; biológia szakos középiskolai tanári és zoológus okl. szerzett (1961), doktorált (1965). A biológiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1981), az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004. máj. 3.).

Életút

Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kutatóbiológusa (1961–1963), a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Állattára tud. munkatársa (1963–1975), az Állattár igazgatója (1975–1985), a Múzeum főigazgató-helyettese (1985–2004), c. igazgatója (2004-től). Az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék tud. tanácsadója és uo. az ELTE–MTA Zootaxonómiai Kutatócsoport vezetője (1999-től). Részt vett az MTA–UNESCO dél-amerikai expedícióiban (1965–1966 és 1966–1967), a KNDK-ban végzett taxonómiai kutatásokat és gyűjtéseket (1970), majd két expedíciót vezetett Tunéziába (1977). Talajzoológiával, az atkák taxonómiájával, ökológiájával és állatföldrajzával, ill. általános faunagenetikai és állatföldrajzi kérdésekkel foglalkozott. Az atkák rendszertani és faunisztikai kutatását fokozatosan (= akarológia) bővítette a velük kapcsolatos ökológiai, etológiai, parazitológiai és talajbiológiai problémákra. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a talajban élő, és ott a lebontási folyamatban nagy szerepet játszó atkák, ill. a bogarakon, legyeken és hártyásszárnyúakon (= Hymenoptera) élősködő, parazita életmódot folytató atkák vizsgálata terén. Szervezője és irányítója a magyarországi nemzeti parkok és természetvédelmi területek zoológiai kutatásának. További kutatási területei: talajfaunák összehasonlító elemzése; a legyek elleni biológiai védekezés módszerei, azok állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai.

Emlékezet

Több mint 3000 új atkataxont fedezett fel, tiszteletére 2 új atkagenust és több mint 50 új atkafajt neveztek el.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–1998). Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese (1999. jún. 15.–2005. jún. 7.). Az MTA Zoológiai Bizottsága elnöke (1993-tól). A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának titkára (1969–1973), majd elnöke. A Magyar Rovartani Társaság választmányi tagja (1973-tól).

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1996). Akadémiai Ösztöndíj (1963), Frivaldszky Imre-emlékplakett (1969 és 1987), a Művelődésügyi Minisztérium (MM) Nívódíja (1972), Pro Natura Emlékérem (1990), Herman Ottó-díj (1990), Akadémiai Díj (1996), Széchenyi-díj (Papp Lászlóval, 2004).

Szerkesztés

A Magyarország állatvilága c. kiadványsorozat főszerkesztője (1986-tól); a Folia Entomologica Hungarica szerkesztője (1974-től). Az Acta Zoologica és az International Journal of Acarology c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1977-től).

Főbb művei

F. m.: Grundlagen zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna des Mecsek-Gebirges. (Opuscula Zoologica, 1960)
Neue und wenig bekannte Milben-Arten aus Ungarn. (Folia Entomologica, 1961)
Einige Angaben zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Ungarns. (Folia Entomologica, 1962)
Studien über einheimischen Milben. Acaridae und Anoetidae. (Acta Zoologica, 1962)
Beiträge zur Kenntnis der in Ungarn an Kleinsäugetieren und Vögeln lebenden Milben. Molnos E.-vel. (Vertebrata Hungarica, 1962)
Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna – Acari – von Säugetiernestern. (Acta Zoologica, 1963)
Neue Angaben zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Ungarns [Acari]. (Folia Entomologica, 1963)
A balatonföldvári szennyvizes halastó 24 órás komplex egészségügyi vizsgálata. Többekkel. (Egészségtudomány, 1964)
Vizsgálatok a Monieziák köztigazdáiról. Kassai Tiborral. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964)
Die Tarsomenii. – Acari. Fauna ungarischer Dauerwiesen und Hutweiden. (Acta Zoologica, 1965)
Studies on Tapeworms in Ruminants. 1–2. Balogh Jánossal, Kassai Tiborral. (Acta Veterinaria, 1965)
Identification Key for the Species of the Family Scutacaridae. [Acari: Tarsonemii]. (Acta Zoologica, 1965)
New Oribatids [Acari] from South Africa. Balogh Jánossal. (Acta Zoologica, 1966)
New Oribatids [Acari] from Australian Soils. Balogh Jánossal. (Folia Entomologica, 1966)
New Oribatids [Acari] from Vietnam. Balogh Jánossal. (Acta Zoologica, 1967)
The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to Chile, Argentina and Brasil. Többekkel. (Folia Entomologica, 1967)
A Survey of the Scutacarid [Acari: Tarsonemii] Fauna of Australia. (Australian Journal of Zoology, 1967)
Beiträge zur Kenntnis der in Exkrementen, Nestern und Ställen lebenden Milben. (Parasitologia Hungarica, 1968)
Sechs neue Milben-Arten aus der Familie Pyemotidae [Acari: Trombidiformes]. (Acarologia, 1969)
Considerations on the Systematics of the Tarsonemina and the Description of New European Taxa [Acari: Trombidiformes]. (Acta Zoologica, 1970)
Zwei neue Heterodispus-Arten und einige interessants, in Ameisenhaufen lebende Milden aus Ungarn [Acari: Tarsonemina]. (Folia Entomologica, 1970)
Atkák. V. – Acari. V. (Magyarország állatvilága. – Fauna Hungariae. 101. XVIII. köt. 9. füz. Acari. Bp., 1970)
Adatok Magyarország macrochelidáinak [Acari: Gamasina] ismeretéhez. Erőss Judittal. (Parasitologia Hungarica, 1971)
The First Survey of the Tarsonemid [Acari] Fauna of New Guinea. (Acta Zoologica, 1972)
Kártevő és parazita Acaridae-fajok Magyarország faunájából. K. Nemestóthy Klárával. (Parasitologia Hungarica, 1972)
Tetűatkák. – Tarsonemina. (Magyarország állatvilága. – Fauna Hungariae. 110. XVIII. köt. Atkák. 16. füz. Arachnoidea. Bp., 1972)
A világ Tarsonemidái – Acari. Morfológiai, ontogenetikai, etológiai, filogenetikai és szisztematikai szintézis. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1973)
Pygmephorus-fajok [Acari: Tarsonemida] észak-amerikai kisemlősökről. (Parasitologia Hungarica, 1973)
A Foundation of the Oribatid – Acari – Fauna of Cuba. Balogh Jánossal. (Acta Zoologica, 1974)
New and Incompletely Known Taxa from the Families Acaridae and Anoetidae. Acari: Acarida. (Acta Zoologica, 1976)
Új Tarsonemida – Acari – fajok Magyarországról. (Folia Entomologica, 1977)
Páncélosatkák. – Oribatida. (Bp., 1977)
Schizoglyphidae fam. n. and New Taxa of Acaridae and Anoetidae. Acari: Anoetidae. (Acta Zoologica, 1978)
Környezetbiológia. Ökológiai kutatások nemzeti parkjainkban. Horváth Imrével, Szujkóné Lacza Júliával. (Búvár, 1979)
New Taxa in the System of the Oribatida. Acari. Balogh Jánossal. (Annales Historico-Naturalis Musei Nationalis Hungarici, 1979)
Complementary Data to the Knowledge of Some Oribatid Species. Acari. (Folia Entomologica, 1979)
Nemzeti parkok kutatása. Természetvédelem, tájrekonstrukció. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1979)
A Neogaea talajatka-faunájának área-története. Doktori értek. (Bp., 1979)
Atkák. XV. – Acari. XV. Balogh Jánossal. (Magyarország állatvilága. – Fauna Hungariae. 101. XVIII. köt. 19. füz. Acari. Bp., 1980)
Scutacarus scolyti sp. n. a New Scutacarid Species [Acari: Tarsonemina] from Germany. Moser, John-nal. (Parasitologia Hungarica, 1980)
Tarsoneminák – Acari – a Barcsi borókás tájvédelmi körzetből. K. Nemestóthy Klárával. (Dunántúli dolgozatok, 1981)
Ökofaunisztikai expedíció Tunézia sivatagaiban. (Búvár, 1981)
Új adatok a szúbogarakon élő Tarsonemidae fajokról. Acari. Moser, John-nal. (Parasitologia Hungarica, 1982)
Primitive Oribatids of the Palaerarctic Region. Monográfia. Balogh Jánossal. (Amsterdam, 1983)
A talajlakó páncélosatkák – Oribatida – áreatörténetének és evolúciójának néhány kérdése. (Állattani Közlemények, 1984)
Adatok a Bakony hegység és környéke Tarsonemina – Acari – faunájához. Zaki, Aminával. (Parasitologia Hungarica, 1984)
The Variability of Some Morphological Features in Oribatid Mites. Zombori Lajossal. (Folia Entomologica, 1985)
Gödöllő. Természetvédelmi és vadászattörténeti kiállítás. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 220. Bp., 1985)
The Fauna of the Kiskunság Nemzeti Park. I–II. köt. Szerk. (Natural History of the National Parks of Hungary. 4–5. Bp., 1986–1987)
Új Tarsonemina atkafajok. Acari: Acarophenicidae és Pygmephoridae. Fain, Alex-szel. (Parasitologia Hungarica, 1989)
Országos élővilág adatbank a Természettudományi Múzeumban. Többekkel. (Állattani Közlemények, 1989)
A zoológia Magyarországon. Fontos-e kutatnunk hazánk állatvilágát? Vásárhelyi Tamással. (Magyar Tudomány, 1990)
A védett természeti értékek. Többekkel. (Környezet és Fejlődés, 1991)
The Bátorliget Nature Reserves. After Forty Years. I–II. köt. Szerk. (Studia Naturalia. Scientific Studies from Hungarian Natural History Museum. 1–2. Bp., 1991)
Ősláp a Nyírség peremén. Tóth Zoltánnal. (Természetbúvár, 1992)
The Fauna of the Bükk National Park. I–II. köt. Szerk. (Natural History of the National Parks of Hungary. 6–7. Bp., 1993)
The Oribatid Species Described by Berlese. Acari. Monográfia. Mahunka-Papp Lujzával. (Studia Naturalia. Scientific Studies from Hungarian Natural History Museum. 7. Bp., 1994)
Two New Microdispid [Acari, Heterostigmata: Microdispidae] Species from Hungary. Mahunka-Papp Lujzával. (Annales Historico-Naturalis Musei Nationalis Hungarici, 1994)
A tudományos kutatások célja, helyzete és jövője a természettudományi múzeumokban. (Magyar Múzeumok, 1996)
The Fauna of the Aggtelek National Park. I–II. köt. Szerk. (Natural History of the National Parks of Hungary. 10–11. Bp., 1999)
Acarológia a 21. században. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1999. márc. 16.
megjelent: Akadémiai székfoglalók. 1995–1998. VI. köt. Bp., 2003)
A Kékes-Észak erdőrezervátum – Mátra hegység – páncélosatka-faunája. Kreszivnik Viktóriával. (A Mátra Múzeum Közleményei, 2000)
Checklist of the Oribatid Mites of Hungary. Acari: Oribatida. Mahunka-Papp Lujzával. (Folia Entomologica, 2000)
A magyarországi nemzeti parkok kutatása. (Állattani Közlemények, 2002)
The Fauna of the Fertő-Hanság National Park. I–II. köt. Szerk. (Natural History of the National Parks of Hungary. 12–13. Bp., 2002)
János Balogh, the Zoologist. (Acta Zoologica, 2003)
A magyarországi nemzeti parkok kutatása és a Magyar Természettudományi Múzeum. (Magyar Múzeumok, 2004)
A Catalogue of the Hungarian Oribatid Mites. Acari: Oribatida. Szerk. Mahunka-Papp Lujzával. (Pedozoologica Hungarica. 2. Bp., 2004)
A hazai páncélosatka (akarológiai) kutatások története és újabb eredményei. (Elhangzott: 2005. ápr. 19.)
A magyar zootaxonómia rövid története. Csuzdi Csabával. (Magyar Tudomány, 2007)
Hungarian Acarological Literature. Horváth Edittel, Kontschán Jenővel. (Opuscula Zoologica, 2010)
A múzeumok szerepe a rovartan fejlődésében. Vásárhelyi Tamással. (Növényvédelem, 2010)
New and Little Known Oribatid Mites from the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula. Acari: Oribatida. Mahunka-Papp Lujzával. (Acta Zoologica, 2010)
A Monograph of the Paleotropical Benhamiinae Earthworms. Annelida: Oligochaeta, Acanthodrilidae. Csuzdi Csabával. (Pedozoologica Hungarica. 6. Bp., 2010).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hasznot hajtó talajatkák. Beszélgetés M. S. akadémikussal. (Élet és Tudomány, 2004. 38.)
Norton, Roy A.–Behan-Pelletier, Valerie: 70th Birthday of Academician dr. Sándor Mahunka. (Acta Zoologica, 2004)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője