Magyar József
Magyar József

2024. július 21. Vasárnap

Magyar József

gépészmérnök

Születési adatok

1928. január 8.

Miskolc

Halálozási adatok

2011. május 14.

Budapest

Temetési adatok

2011. június 23.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Magyar Károly, Varga Erzsébet. F: 1954-től Tarnai Magdolna.

Iskola

Középiskoláit a miskolci Fráter György Gimnáziumban kezdte, a Miskolci Gépipari Középiskolában éretts. (1946), a BME Gépészmérnöki Kar Gyártástechnológia Szakán végzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1960).

Életút

A BME Gépészmérnöki Kar Gépszerkezettani Intézet Gépelemek Tanszéke tanársegéde (1950–1956), egy. adjunktusa (1956–1961), egy. docense (1961–1967), egy. tanára (1967. júl. 1.–1996. dec. 30.), emeritusz professzora (1998-tól); közben a Tanszék vezetője (1965–1976). Az MTA–TMB-n Vörös Imre aspiránsa (1953–1956).

A DiMávag Gépgyár, ill. a Lenin Kohászati Művek (LKM) munkatársa (1942–1950), a Mintagépgyár üzemmérnöke (1950).

Tribológiával, fogazás- és tervezéselmélettel foglalkozott. Kidolgozta a csavarszivattyúk orsóinak kapcsolódását és gyártási eljárásukat, majd széles körben elterjedt találmányt jelentett be szivattyúk konstrukciós megoldásaikra, ill. gyártási eljárásukra. A Pneumatikus és Hidraulikus Berendezések Gyára számára különböző teljesítésű csavarszivattyúkat tervezett, ill. az ő tervei alapján készült el az első magyarországi hidraulikus csavarmotor és az első hazai csavarkompresszor is. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a különböző fogaskerekek fogazási méreteinek meghatározása, ill. az addig elterjedt fogazási típusok célszerű, praktikus módosítása terén. A csavarszivattyúval kapcsolatos találmányai megkapták a svéd, a svájci, az angol és a francia szabadalmi oltalmat is.

 

Kezdeményezésére jött létre a BME Gépészmérnöki Karán a Géptervező Szak és annak Gépszerkesztő Ágazata. Kidolgozta a szak és az ágazat tantervét és több tárgyának programját. Az 1990-es műegyetemi reformban a Géptervező Modul és az Alkalmazott Mechanika Modul Modulbizottságok elnökeként e két, igen sikeres képzési irány tantervének és tantárgyprogramjának kidolgozását irányította.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–2000). Az MTA Gépszerkezettani Bizottsága alapító titkára (1970–1993), elnöke (1993–2001). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Tribológiai Szakosztályának alapító elnöke (1970–1994). A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának elnöke (1996–2003).

 

A Nemzetközi Tribológiai Tanács alelnöke (1976–1996). 

Elismerés

GTE Emlékérem (1972, 1980, 1983), Bánki Donát-emlékérem (1982), Kármán Tódor-emlékérem (1994), a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara Emlékérme (1998), Zielinski Szilárd-díj (2003), Muttnyánszky Ádám-díj (2003), Botka Imre-díj (2004).

Főbb művei

F. m.: Csavarszivattyúk. (Bp., 1954)
Csavarfelületű elemek kapcsolódása, különös tekintettel a fogaskerék és a fogasléc kapcsolódási viszonyaira. Kand. értek. (Bp., 1960)
A gyorsító csigahajtás tervezésének szempontjai. (Gép, 1960)
Cu privite la angrenajul melcat cilindric. (Bucuresti, 1965)
A síkbeli foggörbék és a csavarfelületű elemek kapcsolódásának néhány kérdése. – A tervezői gyakorlat állásfoglalása a terhelés, a határállapot és méretezési eljárás kérdésében. (Gép, 1971)
Lánchajtások. M. J. előadásai alapján összeáll. Becsey József. (Bp., 1972)
Csigahajtás. Összeáll. (Bp., 1972)
Géprendszerek elemei. I–II. köt. Egy. tankönyv. Babics Miklóssal, Lebovits Imrével. (Bp., 1974
3. jav. kiad. 1986
5. jav. kiad. 1988–1990)
Einige Probleme der Modellgestaltung in der Konstrukteurarbeit. Michelberger Pállal. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1975)
Újabb törekvések és határproblémák a fogaskerékhajtások tervezésében. (Gépgyártástechnológia, 1976)
Tengelykapcsolók. M. J. előadásai alapján összeáll. Ács Gyula, Makhult Mihály, Marosfalvi János. (Bp., 1979)
Gépelemek. Gyakorlati segédlet. M. J. előadásai alapján összeáll. Schümeky Csaba. (Bp. 1988)
Gépészeti rendszerek kockázatai. (MTA közgyűlési előadások. Bp., 1998)
Vidéky Emil teherbírási elmélete 100 éves! Karsai Gézával. (Gép, 2008).

Irodalom

Irod.: Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője