Madzsar Imre
Madzsar Imre

2021. október 16. Szombat

Madzsar Imre

történész

Születési adatok

1878. február 1.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1946. augusztus 3.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.).

Életút

Testvére Madzsar József (1876-1940) politikus, orvos. - A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - bölcsészdoktori és történelem-latin szakos tanári okl. (1900), az Árpádok korának története és forrásai, valamint a történelemfilozófia tárgykörökben magántanári képesítést szerzett (1920), az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.). - A bp.-i I. ker.-i áll. gimn. r. tanára (1900-1924), c. ig.-ja (1924-től), c. tanker. főig. (1926-tól). Az Orsz. Közoktatási Tanács titkára és tankönyvügyi biz. ügyvezető alelnöke (1924-1935), egyúttal az Eötvös Collegiumban a történelem szakvezető tanára (1913- 1938). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1920-1932), c. ny. rk. tanára (1932-1946).Középkori m. történelemmel, elsősorban az Árpád-kori m. történelem forrásaival, történetfilozófiai és oktatástörténeti kérdésekkel fogl. Pedagógiai tanulmányaiban elsősorban az írás és olvasás problémáit vizsgálta.

Főbb művei

F. m.: Adatok Forgách Ferenc kortörténelmének kritikájához. Nagybánya,1900
Maprecht Károly történelemelmélete. Századok 1908
Egyének és tömegek a történelemben. Századok 1909
Történet, történettanítás és szociológia. Budapest,1910
A történettanítás reformja. Budapest,1913
A Königsbergi Szójegyzék. Magyar Nyelv 1916
Az elemi oktatás fõvárosunkban a török kiűzése után. Századok h.n.,1925
A II. Géza korabeli névtelen. In: Értekezések a Történeti Tudományok Körébõl Budapest,1926
FáradiVörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekrõl. Budapest,1927
Térszemlélet és idõérzés a babilóniai kultúrában. Budapesti Szemle 1930
Térszemlélet és idõérzés a babilóniai kultúrában. 1931
Szent Imre herceg legendája. Századok 1931
Idõõhatár és térhatár. Budapesti Szemle 1931
A világtörténet korszakai. Budapest,1932
Írás, nyelv, beszéd. Magyar Paedagogia 1973
Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest,
Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest,1999
A szemléletesség az elméletben és a gyakorlatban. Magyar Paedagogia 1938
Szent István törvényei és az úgynevezett symmachusi hamisítványok. In: Szent István Emlékkönyv Budapest,1938
Történelem és emlékezet. Athenaeum h.n.,1940
A történetírás természetérõl. Századokh.n.,1941.

Irodalom

Irod.: Kornis Gyula:Történelmi ismeretkritika és forráskritika. M. I. In: Tudós fejek Budapest,1942
Domanovszky Sándor:M. I. Századok h.n.,é.n.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013