Macskásy Hugó
Macskásy Hugó

2024. június 19. Szerda

Macskásy Hugó

vegyészmérnök

Névváltozatok

1937-ig Hoffmann Hugó, nagysötétági; Macskássy Hugó

Születési adatok

1921. március 27.

Budapest

Halálozási adatok

1990. szeptember 28.

Budapest

Temetési adatok

1990. október 25.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Anyai ágról – Lukács, Gajzágó – régi örmény nemesi családból származott.

Dédszülei, apai: Hoffmann Hugó, Liszt Mária (†1899. febr. 8. Nagyvárad. Temetés: 1899. febr. 10. Nagyvárad); Troján Ferenc (Trojan, Franz †1889. febr. 15. Bécs) kir. udvari tanácsos, Fluck/Fluk Auguszta (1837. aug. 2. Pest–1922. ápr. 17. Bp.).

Fluck Auguszta apja: Fluck Ede (†1876. dec. 23. Bp. Temetés: 1876. dec. 25. Kerepesi út) jogász, a hétszemélyes tábla bírája.

Dédszülei, anyai: Lukács Simon (1791. Erzsébetváros–1848. okt. 24. Preszáka, Alsó-Fehér vm.–1898. márc. 9. Bp.) bányatulajdonos, Gaál Terézia (†1848. okt. 24. Preszáka, Alsó-Fehér vm.); Gajzágó Salamon (= Gajzágó Sámuel Ignác, 1828. febr. 2. Túrpásztó, Jász-Nagykun-Szolnok vm.–1898. márc. 9. Bp. Temetés: 1898. márc. 11. Kerepesi út), a Magyar Állami Számvevőszék elnöke, tinkovai Matskási Katalin (1825. febr. 14. Kolozsvár–1871. okt. 21. Buda).

Lukács Simon és Gaál Terézia az ún. preszákai román mészárlás áldozatai.

Gajzágó Salamon második felesége: raggambi Fluck Paula (1840. Pest–1916. jún. 18. Bp.). Fluck Paula első férje: felsőszopori Thalabér Lajos (†1875. dec. 4. Vöcsej. Temetés: 1875. dec. 6. Vöcsej) politikus, Sopron vm. lövői kerületének országgyűlési képviselője.

 

Nagyszülei: Hoffmann Hugó (1851. febr. 16. Pest–1923. márc. 15. Bp. Temetés: 1923. márc. 17. Farkasrét) táborszernagy, belső titkos tanácsos, bylanfeldi Troján Paula (1859. febr. 18. Besztercebánya–1930); Lukács Béla (1847. ápr 27. Zalatna, Alsó-Fehér vm.–1901. jan. 7. Bp. Temetés: 1901. jan. 10. Kerepesi út) politikus, országgyűlési képviselő, kereskedelmi miniszter (1892–1895), a párizsi világkiállítás (1900) magyar kormánybiztosa, Gajzágó Fatime (1853. aug. 16. Néma, Szolnok-Doboka vm.–1902. aug. 15. Bp. Temetés: 1902. aug. 18. Kerepesi út).

Szülei: Hoffmann Géza (1885. júl. 31. Nagyvárad, Bihar vm.–1921. júl. 3. Bp. Temetés: 1921. júl. 5. Kerepesi út) diplomata, konzul, erzsébetvárosi Lukács Paula (1891. nov. 17. Bp.–1945. jún. 24. Bp. Temetés: 1945. jún. 27. Farkasrét) újságíró. Édesanyja a Budapest ostromakor szerzett súlyos betegségben vesztette életét.

Hoffmann Géza testvére: Hoffmann Sándor (1893. febr. 24. Bécs, Ausztria–1955. febr. 4. Bp.) politikus, diplomata, nagykövet.

Hoffmann Sándor felesége: soóspataki Pataky Klára (1900. máj. 20. Hol?), Pataky László (1857. dec. 24. Brád, Hunyad vm.–1912. márc. 4. Alvinc) festőművész leánya. Fiuk: Macskásy László (= Hoffmann László, 1927. febr. 14. Berlin).

 

Testvérei: Macskásy Géza (= Hoffmann Géza, 1912. jún. 30. Chicago, Egyesült Államok–1945. jan. 25. Bp.) műszaki vállalkozó és Macskásy Pál (= Hoffmann Pál, 1918. júl. 18. Bp.–2000. jan. 28. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 2000. febr. 16. Farkasrét) közgazdász, történész.

Felesége: 1948-tól Mikó Magdolna (1916–), a Művelődésügyi Minisztérium könyvtárosa.

Gyermekei, fiai: Macskásy Attila (1949. febr. 27. Bp.) és Macskásy Zsolt (1953. máj. 3. Bp.).

A család 1937-ben vette fel dédanyja (Matskási) családnevét Macskásy változatban. Jóllehet következetesen a Macskásy változatot használta, néhány írása Macskássy Hugó néven is megjelent.

Iskola

A budapesti Piarista Gimnáziumban éretts. (1939); osztálytársa volt – többek között – Pilinszky János (1921–1981) költő. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1943), a kémiai tudományok kandidátusa (1978).

Életút

A Magyar Vegyiművek rákoskeresztúri Szintetizáló Üzemének vezetője (1943. okt.–1944. nov.), a nyilas kiürítési parancsnak nem tett eleget, a főváros „felszabadulásáig” bujkált, majd mint polgári személy szovjet hadifogságba esett (1945. febr. 25.-étől). Az asztraháni és a krasznogorszki hadifogolytáborban volt, 1947. dec. 4-én került haza. A Magyar Ruggyantaárugyár termelési osztályvezetője (1948. jan. 20.–1950. aug.), a Nehézipari Minisztérium (NIM) Szerves Vegyipari Főosztályának csoportvezető főmérnöke (1950. aug.–1956. dec. 31.). A Műanyagipari Kutató Intézet Ipari Osztálya, ill. Alkalmazástechnikai Osztálya vezetője (1957. jan. 1.–1968), a Műanyagtechnológiai Központ alapító vezetője (1969–1973), az Ipargazdasági Tájékoztató Szolgálat vezetője, egyúttal a Műanyagipari Kutatóközpont műszaki-gazdasági tanácsadója (1973–1982).

A BME meghívott előadója (1959-től). Franciaországban ASTF-ösztöndíjas (1966).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (rövidített: 1961–1963).

Műanyagok alkalmazásával, gazdasági hatékonyságának elemzésével, a műanyagipar közgazdasági vonatkozásainak vizsgálatával foglalkozott. Kidolgozta a műanyagipari statisztikai adatszolgáltatás rendszerét, összegyűjtötte Magyarország műanyagtermeléséről, külkereskedelmi forgalmáról és műanyag-felhasználásáról az adatokat, ezzel nagy mértékben hozzájárult a műanyagipar hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásához. A magyarországi vegyipari prognosztikai kutatások egyik elindítója.

Emlékezet

Macskásy Hugó Budapesten (Lágymányos, XI. kerület Bartók Béla út 10–12.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Műanyag-kémiai Munkabizottsága alapító tagja.

A KGST Vegyipari Állandó Bizottságában Magyarország képviselője; a Műanyagipari Munkacsoport tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1956), Munka Érdemrend (ezüst, 1964 és 1982).

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Irodalmi Díja (1973 és 1981).

Szerkesztés

A GTE és a Magyar Kémikusok Egyesülete havi műszaki folyóirata, a Műanyag (1964–1966), ill. a Műanyag és Gumi c. folyóirat alapító főszerkesztője (1966–1970) és a szerkesztőbizottság elnöke (1970–1990).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei, jegyzetei: A műanyagipar fejlődése a kapitalista országokban. (A Műanyagipari Kutató Intézet közleményei. 15. Bp., 1957)
Mit kell tudni a műanyagokról? Ettre Lászlóval. 14 táblával. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1957)
Hőre táguló műanyagok feldolgozása. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1960)
Műanyagok alkalmazásának gazdasági kérdései. (A BME Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1960)
A műanyagok térhódítása. (Tudomány, technika, élet. Bp., 1960)
A világ műanyagiparágának fejlődése. OMFB tanulmány. (Bp., 1962)
Magyarország műanyagiparának fejlődése. OMFB tanulmány. (Bp., 1963)
A magyar műanyagipar fejlődése, különös tekintettel a jövőben várható műanyagszükséglet megállapítására alkalmas módszerekre. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1965)
A műanyagok felhasználása. I–II. köt. A BME Vegyészmérnöki Kar szakmérnöki jegyzete. (Bp., Tankönyvkiadó, 1965 és utánnyomások)
Műanyagok éghetősége. Házkötő Gizellával és Szabó Ambrussal. 9 táblával. (Új technika. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1967)
A műanyagok alkalmazásának műszaki és gazdasági alapjai. I–III. köt. (A BME Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1974–1976)
Prognosztika a műanyagiparban. Műszaki alkotás leírása. Kand. értek. (Bp., 1976)
Műanyagok éghetősége. Monográfia. Pál Károlynéval. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1980
angolul: Studies in Polymer Science 6. Plastics. Their Behaviour in Fires. Bp.–Amsterdam, Akadémiai Kiadó–Elsevier, 1991)
A műanyagok világa. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1983).

F. m.: szerk.: A gumiipar művezetője. I. köt. Anyagismeret, fizikai-kémiai ismeretek, egészségtan, gumiipari gépek. Összeáll. Kerekes Istvánnal. (Bp., Nehézipari Könyvkiadó, 1951)
II. köt. Gumiipari gyártásismeret. Összeáll. Kerekes Istvánnal és Szmrecsányi Ibolyával. (Bp., Nehézipari Könyvkiadó, 1951)
III. köt. Üzemszervezés és szakmai számítások. Összeáll. Kerekes Istvánnal. Átnézte Némedi József. (Bp., Nehézipari Könyvkiadó, 1951)
Szerveskémiai konferencia. Debrecen, 1953. szept. 26–29. Szerk. M. H., az előszót írta Szabó Gergely. (Bp., Nehézipari Könyvkiadó, 1954)
Műanyagok az építőiparban. Az Építőipari Tudományos Intézet műanyagtanfolyamán elhangzott előadások. Szerk. Beleznay Gézával. (Az ÉTE kiadványa. Bp., 1960)
Műanyag katalógus. A Magyarországon gyártott és forgalomba hozott műanyag alapanyagok és félkész termékek ismertetője. Szerk. M. H. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1962)
A műanyagok fokozott felhasználásából adódó egészségügyi problémák feltárása és a megoldás irányelveinek kidolgozása. Tanulmány. Összeáll. Cieleszky Vilmossal és Ocskay Györggyel. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1970)
Műanyagok és műanyag termékek. Írta Barta Árpád et al. Szerk. M. H. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1971)
A világ műanyagipara. I. rész. Európai országok. Szerk. M. H. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1978)
Műanyagok a mezőgazdaságban. Írta Horánszky Zsigmond, Szabó Ambrus, Turi István. Szerk. M. H. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1979)
Magyarország műanyagipara 1980-ban. Áttekintés az elmúlt két évtized fejlődéséről. Szerk. Nagy Imrénével és Szabó Ferenccel. Az előszót Hardy Gyula írta. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1981)
Magyarország műanyagipara 1981-ben. Szerk. M. H. Az előszót Hardy Gyula írta. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1982)
Az agrárfejlődés szolgálatában. A Műanyagok a mezőgazdaságban szakosztály tevékenysége. Tanulmányok. Szerk. M. H. (A Magyar Agrártudományi Egyesület kiadványa. Bp., 1983)
Magyarország műanyagipara 1983-ban. Szerk. M. H. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1984)
Magyarország műanyagipara 1985-ben. Áttekintés az elmúlt öt év fejlődéséről. Szerk. Nagy Imrénével és Zeöld Ildikóval. (A Műanyagipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1987).

F. m.: tanulmányai, népszerű írásai: Butadién polimerizációs módszerek alkálifémekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1952. 6.)
A műanyagipar fejlődése a kapitalista országokban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1958. 1.)
A műanyagok felhasználásának gazdasági előnyei. (Ipargazdaság, 1959)
Üvegszállal erősített műanyagok. Vancsóné Szmrecsányi Ibolyával. (Technika, 1959)
Magyarország műanyagiparának jelenlegi helyzete. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959. 2-3.)
A petrolkémia előretörése a műanyagiparban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1960)
A műanyagok felhasználásának fejlődési irányai a tőkés országokban. Vidos Tiborral. (Magyar Kémikusok Lapja, 1961. 6.)
A világ műanyagiparának fejlődése. (Gépgyártástechnológia, 1961. 8.)
A Magyarországon hozzáférhető műanyagok és műanyag termékek. Szabvány. 1–2. (Gépgyártástechnológia, 1961. 8.–1961. 9.)
A műanyag az ember szolgálatában. (Élet és Tudomány, 1962. 13.)
A műanyagipar fejlődése az előrebecslések tükrében. Vidos Tiborral. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963. 1.)
A műanyagok és a fémek „versenye.” (Gépgyártástechnológia, 1963. 2.)
Néhány adat a világ és hazánk műanyagiparának fejlődéséről. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963. 7.)
A műanyagok éghetőségéről. Szabó Ambrussal. (Gépgyártástechnológia, 1963. 11.)
Néhány adat Magyarország műanyagiparának fejlődéséről. (Műanyag, 1964. 4.)
Néhány törvényszerűség a műanyagipar fejlődésében. (Ipargazdaság, 1966. 10.)
A műanyagok felhasználása a francia mezőgazdaságban. (Műanyag és Gumi, 1967. 7.)
A csomagolásban használt fontosabb műanyagok ismertetése. (Csomagolástechnika, 1968)
Kombinált fóliából kialakított állótalpas zacskós csomagolás. (Anyagmozgatás+Csomagolás, 1969. 3.)
Műanyagok és műanyag bevonatok. (Magyar Kémikusok Lapja, 1969. 8.)
A műanyagok mezőgazdasági alkalmazásának műszaki és gazdasági jelentősége. (Magyar Kémikusok Lapja, 1972. 8-9.)
A műanyag csővezetékrendszerek műszaki és gazdasági jelentősége. (Műanyag és Gumi, 1972. 12.)
A hőre keményedő műanyagok fejlődési irányai. (Műanyag és Gumi, 1973. 1.)
A mezőgazdaság és az ipar együttműködése a műanyagok mezőgazdasági alkalmazásának fejlesztése érdekében. Többekkel. (Műanyag és Gumi, 1973. 2.)
A Budapesti Nemzetközi Vásár szerepe Magyarország műanyagiparának fejlődésében. (Műanyag és Gumi, 1974. 4.)
A makromolekulájú anyagok tudományának és iparának fejlődése. (Kémiai Közlemények, 1976)
A műanyagok és a lágyítók elnevezésének jele. Laczkó Edénével. (Műanyag és Gumi, 1979. 10.)
A műanyagipar fejlődési irányai. Szabó Ferenccel. (Műanyag és Gumi, 1981. 6.)
A prognózisok jelentősége Magyarország műanyagiparának fejlődésében az ötödik ötéves terv időszakában. Szabó Ferenccel. (Műanyag és Gumi, 1981. 10.)
Energiamegtakarítás műanyag termékekkel. (Műanyag és Gumi, 1982. 3.)
Újabb szempontok a műanyagipari prognózismunkában. Szabó Ferenccel. – 50 éves a Neoprene. (Műanyag és Gumi, 1982. 4.)
Műanyagok a mezőgazdaságban. (Műszaki Élet, 1984. 16.)
A műanyagok alkalmazási területei a mezőgazdaságban. (Műanyag és Gumi, 1985. 1.)
50 éves a poliuretán. (Műanyag és Gumi, 1988. 1.)
A műanyagipar fejlődési irányzatai. Szabó Ferenccel. (Műanyag és Gumi, 1989. 2.)
Újdonságok az akrilműanyagok területén. (Műanyag és Gumi, 1990. 2.)
Fejlődési irányzatok a világ műanyagiparában. Szabó Ferenccel. (Műanyag és Gumi, 1990. 4.).

Irodalom

Irod.: családi források: Lukács Béla lapunk szorgalmas munkatársa jegyet váltott Gajzágó Fatime kisasszonnyal. (A Hon, 1871. ápr. 4.–Magyar Polgár, 1871. ápr. 7.)
Lukács Béla e hó 15-én vezette oltárhoz Gajzágó Fatime kisasszonyt. (Magyar Polgár, 1871. máj. 16.)
Fluck Ede, a volt hétszemélyes tábla ny. bírája elhalálozott. (A Hon, 1876. dec. 24.)
Gajzágó Salamon, a legfelsőbb állami számvevőszék elnöke jegyet váltott Fluck Paula úrhölggyel. (A Hon, 1879. okt. 28.)
Troján Paula kisasszonyt, Troján Ferenc udvari tanácsos leányát eljegyezte Hoffmann Hugó kapitány, Nagyváradon. (Fővárosi Lapok, 1884. aug. 3.– Budapesti Hírlap, 1884. aug. 5.)
Özvegy Hoffmann Hugónét, Nagyvárad társadalmának köztiszteletben álló tagját tegnap temették Nagyváradon. (Hazánk, 1899. febr. 12.)
Lukács Béla öngyilkossága. (Friss Újság, 1901. jan. 8.)
Lukács Béla öngyilkossága. (Budapest [napilap]–Budapesti Hírlap, 1901. jan. 9.)
Apróságok Lukács Béláról. (Magyar Nemzet, 1901. jan. 9.)
Lukács Béla halála. (Pesti Napló–Pesti Hírlap, 1901. jan. 9.)
Lukács Béla. [Nekrológ, méltatás.] (Közgazdasági Szemle, 1901)
Hoffmann Hugó és Trojan Paula fia, Géza házasságot kötött Lukács Paulával, erzsébetvárosi Lukács Béla ny. miniszter és Gajzágó Fatime leányával. (Magyarország [napilap], 1911. jún. 13.)
Elhunyt Gajzágó Salamonné raggambi Fluck Paula, a legfőbb számvevőszék volt elnökének özvegye. (Ellenzék [Kolozsvár], 1916. jún. 20.)
Hoffmann Sándor külügyminisztériumi segédtitkár eljegyezte néhai Pataky László festőművész leányát, Pataky Klárát. (Az Újság–Nemzeti Újság, 1921. márc. 7.)
Hoffmann Géza m. kir. konzul elhunyt. (8 Órai Újság–Budapesti Hírlap–Magyarság, 1921. júl. 5.)
Hoffmann Hugó ny. táborszernagy, valóságos belső titkos tanácsos elhunyt. (Az Est–Budapesti Hírlap–Magyarország [napilap], 1923. márc. 16.)
Hoffmann Hugó családnevét Macskásyra változtatta. (A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek. 1867–1937. Szerk. Gerő József. Bp., 1938).

Irod.: egyéb források, műveiről és megemlékezések: Aczél Kovách Tamás: Ruha és gép – kőolajból. [Beszélgetés Macskásy Hugóval, a Műanyagipari Kutató Intézet osztályvezetőjével.] (Esti Hírlap, 1961. febr. 1.)
Ember Mária: Műanyagkutatás. Szükségből – erény. [Macskásy Hugóról és a hazai műanyagipar eredményeiről.] (Magyarország [hetilap], 1964. 17.)
Ligeti György: A műanyag előretörése az építőiparban. [Beszélgetés Macskásy Hugóval.] (Magyar Hírlap, 1969. febr. 18.)
A műanyagvegyészet legújabb eredményei. Kozma: Versenyben a fémmel. Nélkülözhetetlen a műanyag. [Beszélgetés Macskásy Hugóval, a Műanyagipari Kutató Intézet munkatársával.] (Vas Népe, 1980. máj. 18.)
Várkonyi Anna: Új irányzatok a polimerkémiában. A műanyag nem pótanyag. [Beszélgetés Macskásy Hugóval.] (Magyar Hírlap, 1980. aug. 31.)
P. G. P.: Macskásy Hugó: A műanyagok világa. Tallózás egy korszak különlegességeiben. (Népszabadság, 1983. máj. 7.)
Vándorffy József: Macskásy Hugó: A műanyagok világa. (Járművek, mezőgazdasági gépek, 1983. 9.)
Macskásy Hugó. (Gép, 1990. 11.)
Bodor Géza: Macskásy Hugó. (Járművek, mezőgazdasági gépek, 1990. 12.)
Macskásy Hugó. (Műanyag és Gumi, 1990. 12.
Gépgyártástechnológia, 1991. 2-3.).

Irod.: lexikonok: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Ki kicsoda az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben? (Bp., 1999).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V6Y2-F3X (Matskási Katalin születési anyakönyve, 1825)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKPP-ZCM (Fluck Auguszta születési anyakönyve, 1837)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRM-DHZ (Hoffmann Hugó születési anyakönyve, 1851)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDFY-V6M (Troján Paula születési anyakönyve, 1859)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/515730 (Thalabér Lajos gyászjelentése, 1875)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504459 (Fluk [!] Ede gyászjelentése, 1876)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/568419 (Troján Ferenc gyászjelentése, 1889)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZCW-W2Z (Lukács Paula születési anyakönyve, 1891)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/252409 (Gajzágó Salamon gyászjelentése, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287929 (Hoffmann Hugóné Liszt Mária gyászjelentése, 1899)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/155450 (Lukács Béla gyászjelentése, 1901)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/155472 (Lukács Béláné Gajzágó Fatime gyászjelentése, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:685R-4RQ1 (Hoffmann Géza és Lukács Paula házassági anyakönyve, 1911)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287899 és https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287898 (Hoffmann Géza gyászjelentése, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8BBX-54MM (Hoffmann Géza halotti anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:D2Q6-DDPZ (Hoffmann Sándor és Pataky Klára házassági anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66N6-FC7L (Troján Ferencné Fluck Auguszta halotti anyakönyve, 1922)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287928 (Hoffmann Hugó gyászjelentése, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66N9-X2ZP (Hoffmann Hugó halotti anyakönyve, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPHJ-6WNL ([ifj.] Hoffmann Géza és Ballaskó Eleonóra házassági anyakönyve, 1936)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP45-VBBL (Macskásy Pál és Varga Elvira házassági anyakönyve, 1939)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287903 (Hoffmann Gézáné Lukács Paula gyászjelentése, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP5G-P8HY (Hoffmann Gézáné Lukács Paula halotti anyakönyve, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:662F-N4B2 (Macskássy Géza halotti anyakönyve, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8RXJ-2VPZ (Hoffmann Sándor halotti anyakönyve, 1955)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/186430 (Macskásy Hugó gyászjelentése, 1990)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/186435 (Macskásy Pál gyászjelentése, 2000)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője