Lutter Béla
Lutter Béla

2021. szeptember 27. Hétfő

Lutter Béla

vegyészmérnök, élelmiszer-kémikus

Születési adatok

1908. március 26.

Budapest

Halálozási adatok

1967. február 3.

Debrecen

Temetési adatok

1967. február 10.

Debrecen

Köztemető (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Római katolikus értelmiségi családból származott. Nagyszülei: Lutter János (1830. jún. 10. Lök, Bars vm.–1911. ápr. 19. Budapest) honvéd tüzér főhadnagy, középiskolai tanár, a budapesti II. kerületi katolikus gimnázium igazgatója, Aczél Irma. Nagyszülei testvérei: Lutter Nándor (= Ferdinánd, 1820–1891), matematikus, római katolikus pap, piarista szerzetes, az MTA tagja, Lutter Károly (†1903. márc. 5. Budapest. Temetés: 1903. márc. 6. Budapest, cs. és kir. katonai temető) cs. és kir. törzsorvos, ill. Chlebovits Józsefné Lutter Antónia és Aczél Mártonné Lutter Jozefina (†1903. márc. 27. Budapest. Temetés: 1903. márc. 29. Farkasrét). Szülei: Lutter Nándor királyi járásbíró, Szabó Mária.

Testvére: Lutter Nándor és Lutter Tibor (1910–1960) irodalomtörténész, műfordító, kandidátus. F: Harsányi Katalin (†1974. máj. 29. Debrecen. Temetés: 1974. jún. 7. Debrecen, Köztemető) tanítónő, mozdulatművész, majd a DOTE Ortopéd Klinika vezető gyógytornásza. Leánya: Lutter Kinga; fia Lutter Pál.

Iskola

A budapesti II. kerületi katolikus reálgimnáziumban éretts. (1926) toulouse-i egyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1930; honosítva: Budapest, József Műegyetem, 1934), a Debreceni Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1948), a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Péti Ammónia Rt-nél, az Óbudai Goldberger Textilműveknél és az OMTK budapesti laboratóriumában magánalkalmazott (1930–1934). Az Országos Gabona- és Lisztkísérleti Állomás (Budapesten, 1934–1937), a Békéscsabai Vegykísérleti állomás kísérleti adjunktusa (1937), a debreceni Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás vegyésze, tud. munkatársa (1937–1945) és az intézet h. vezetője (1945–1950), a Hajdú-Bihar megyei Minőségvizsgáló Intézet vezetője (1950–1953 és másodállásban (1953–1967).

A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Alkalmazott Kémiai Tanszéke egy. adjunktusa (1948–1953), tanszékvezető egy. docense (1953–1957).

Élelmiszer-analitikával, élelmiszer-minőségellenőrzéssel foglalkozott, elsősorban a sikér szerkezének vizsgálata és keletkezése körülményeinek tisztázása terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Baleset áldozata lett.

Főbb művei

F. m.: Enzimes foszforsavleválás lisztekben és tésztákban. – Vizsgálatok töltött szappanokkal. Tolnay Verával. (Mezőgazdasági Kutatások, 1943)
Búza- és liszthamuk foszfortartalmáról. (Kísérletügyi Közlemények, 1943)
Kenyerek és sótartalmú készítmények hamu meghatározásáról. (Kísérletügyi Közlemények, 1947)
Sikér és lisztminőség. (Mezőgazdasági Ipar, 1950)
Kémiai technológia és áruismeret. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1955)
Adatok az ipari keményítőszörpök és cukrok összetételéről, különös tekintettel a dextrin-maltóz-glükóz arányra. 1–2. Bartha Lászlónével és Szentjóbi Ottóval. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1956–1957)
A sikérképződés mechanizmusáról. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1957)
A „nyújtott” papírkromatográfia egy alkalmazásáról. Szentjóbi Ottóval. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1958)
Mintavétel. A nedvességtartalom meghatározása. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Korszerű élelmiszervizsgálati módszerek. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1961)
Néhány észrevétel cukormeghatározásokról. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1961)
Mauchs Elemérné Károly Erzsébet emlékezete. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1962)
A presszókávék minősítése. Bartha Lászlónével. – A minőségvizsgáló intézeteket érintő hatályos rendeletek és utasítások gyűjteménye 1962. dec. 31.-ig. Szentjóbi Ottóval. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1963).

Irodalom

Irod.: Bognár Rezső: L. B. (Egyetemi Élet [Debrecen], 1967)
Sarudy Imre: L. B. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1967).

 

http://epa.oszk.hu/03100/03135/00069/pdf/EPA03135_elelmiszervizsgalati_kozlemenyek_1967_02_065-066.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019