Lugosi Armand
Lugosi Armand

2023. december 3. Vasárnap

Lugosi Armand

gépészmérnök, faipari mérnök

Névváltozatok

Lupu Armand 

Születési adatok

1924. november 1.

Dicsőszentmárton, Kis-Küküllő vármegye

Halálozási adatok

1990. május 28.

Budapest

Temetési adatok

1990. június 14.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Sz: Lupu Gusztáv, nagyberivói Boér Annamária. Leánya: Horváthné Lugosi Zsuzsanna.

Iskola

A budapesti Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1943), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett (1948), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1951), a soproni Erdőmérnöki Főiskolán doktorált (1962).

Életút

Budapesten, egy faipari üzem vasesztergályos gyakornoka (1944–1945), a Cérnaorsógyár műszaki vezetője és az Ipari Fakelléktermelő Nemzeti Vállalatnál a Normairoda, majd a Tervosztály vezetője (1945–1951). A budapesti Faipari Gépjavító Vállalat (1951–1952), a Parafafeldolgozó Vállalat, majd a Tűzoltószer- és Létragyár főmérnöke (1952–1959). A Faipari Kutató Intézet Gépesítési és Automatizálási Osztályának alapító tud. osztályvezetője (1959–1962). A soproni Erdőmérnöki Főiskolán a faipari géptan előadója (1959–1962), a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) Faipari Mérnöki Kar egy. docense (1962–1969) és a Kar dékánhelyettese (1966–1969). A budapesti Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda (ERDŐTERV) igazgatóhelyettes főmérnöke és a Budapesti Falemezművek főmérnöke (1969–1976), a Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat (FŰRLEMHO) műszaki igazgatója (1976–1984), nyugdíjas tud. tanácsadója (1984–1990). Az Állami Műszaki Főiskolán a faipari géptan előadó tanára (1952–1953).

A magyar faipar egyik meghatározó személyiségeként, jelentős eredményeket ért el a magyarországi faipari gépek nemzetközi színvonalú fejlesztése terén. Nevéhez fűződik a faipari géptan tantárgy egyetemi oktatásának bevezetése.

Emlékezet

Dicsőszentmártonban született, 1940-ben a családja Budapestre költözött. Budapesten élt és tevékenykedett (utolsó címe: Kuruclesi út 30.); a Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékére a Faipari Tudományos Egyesület Lugosi Armand-díjat alapított (1992-ben).

Elismertség

Az MTA Faipari Albizottsága (1970–1973) és Erdészeti Bizottsága tagja (1973–1976). A Faipari Tudományos Egyesület (FATE) tagja (1950–1990), az Országos Elnökség, ill. az Ügyvezető Elnökség tagja (1967–1985). A FATE Gép- és Szerszámfejlesztési Bizottságának elnöke (1959–1980).

Az Épületasztalosipari és Faipari Vállalat felügyelő bizottsága tagja (1971–1984).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1984).

 

Faipar Fejlesztéséért Emlékérem (1967), MTESZ Nagydíj (1978).

Szerkesztés

A Faipar c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1952–1990). A Faipar Famegmunkáló gépek (1972–1975), Korszerű gépek és berendezések a faiparban és Korszerű famegmunkáló gépek (1981–1990) c. mellékleteinek szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Faipari gyalugépek működése, kezelése és karbantartása. (A Mérnöktovábbképző Intézete előadásai. Bp., 1954)
Tervszerű megelőző karbantartás a faiparban. Csákány Sándorral. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1957)
A fűrészáruterek gépesítésének egyes kérdései. Egy. doktori értek. (Sopron, 1961)
Fűrészipari technológia. Bobok Lászlóval és Erdélyi Györggyel. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1963)
Famegmunkáló szerszámok és gépek. (Faipari zsebkönyv. Bp., 1963)
Erőgépek. Egy. jegyz. (Sopron, 1964)
A furnér- és rétegeltlemez-gyártás technológiája. Barlai Ervinnel és Gönczöl Imrével. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1965)
Faforgácsolás. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1967)
Gépelemek. I–II. köt. Egy. jegyz. (Sopron, 1968)
Faipari gyalu-, marógépek és gépsorok. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1969)
Faipari csiszológépek és gépsorok. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1970)
Továbbfeldolgozó üzemek kialakítása a fagazdaságban. (Az Erdő, 1970)
A forgácsmentes alakítás gépei a faiparban. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1971)
Faforgácsoló szerszámokat karbantartó gépek. (Bp., 1973)
Anyagmozgatási kézikönyv. Többekkel. (Bp., 1975)
Famegmunkáló módok, szerszámok, készülékek. – Faipari gépek és a gépeken elvégezhető műveletek. – Faipari gépsorok (Faipari kézikönyv. Főszerk. is. Bp., 1976)
Az erdészet gépészete. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., Prodinform, 1981)
Géptan és szerszámismeret. I–IV. köt. Erdőgazdálkodási és faipari szakközépiskolai tankönyv. (Bp., 1982–1987)
Korszerű japán fűrészüzemek és faipari gépek. (Bp., Prodinform, 1985)
Az asztalosipar – bútor- és épületasztalosipar gépészete. I–II. köt. (Bp., Prodinform, 1986)
A faipar korszerű szerszámai. (Bp., Prodinform, 1986)
A faipar korszerű szerszámai. Szakközépiskolai tankönyv. (Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1987)
Faipari szerszámok és gépek kézikönyve. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1987)
Az erdészet gépészete. I–II. köt. (Bp., 1987)
CNC-vezérlésű faipari gépek. (Bp., Prodinform, 1987)
A legkorszerűbb faipari fúrógépek. (Bp., Prodinform, 1988).

F. m.: írásai a Faipar c. lapban: Vastagsági gyalugépek korszerűsítése a Faipari Géptároló és Gépjavító Vállalatnál. – A gyártási kapacitás megállapítása. (1952)
Faipari gépek karbantartása és fejlesztése. (1953)
Elektromos meddőteljesítmény fogyasztásának kérdései a faiparban. – Parafadarák szárítása infravörös sugárzással. (1954)
A Tűzoltószer és Létragyár új gyártmánya. TLGYSZ típusú forrólégszárító. (1955)
Tűrések és illesztések a famegmunkáló iparban. – Korszerű megmunkálási módok kialakítása és a felszerszámozás kérdése a faiparban. (1956)
Létrák dinamikus biztonsági tényezőjének megállapítása. (1957)
A faipari gépgyártás világszínvonala. 1–9. (1960–1961)
Fűrészszalagok feszültségi viszonyai és lengései. 1–2. (1961)
A gépesítési fok és a faipari gépek tartós üzemeltetésének néhány kérdései. – Hasító szalagfűrészgépek alkalmazási technológiájának néhány kérdése. (1962)
A Faipari géptan oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen. – A faipari gépek tervezésének és fejlődésének irányelvei. (1963)
Faforgácsolási vizsgálatok. (1964)
Faforgácsoló szerszámok minőségi előírásai. 1–2. – Nagysorozatgyártás a faiparban. L. A. vitaindító előadása az V. Országos Faipari Konferencián. (1965)
Az egyetemi kutatások jelentősége a faipari felsőoktatásban. (1967)
Alapanyag-mozgatás a faiparban. – A román faipar fejlődése. 1–2. – Csiszolószemcsék összehasonlító vizsgálata. (1968)
Korszerű keményfémlapkás körfűrészlapok és alkalmazásuk. – Faipari csiszológépsorok. – Korszerű hengeres polírozógépek. – Újabb vizsgálatok a faipari gépek ciklusidejének és bonyolultsági fokának módosítására. – A cserélhető fogú körfűrészlapok fejlődése. (1969)
Az erdőgazdálkodás és a faipar energiahelyzete. 1–3. (1979)
A színfurnérgyártás új módja. (1981)
Éllezárási technológiák és az alkalmazott gépek a bútoriparban. (1986)
Korszerű, hordozható szerszámgépmeghajtások. – A keretfűrészgépek fejlődése. 1–3. – Körfűrészlapok fejlődése. (1987)
CNC-vezérlésű felsőmarógépek. 1–2. (1988).

Irodalom

Irod.: L. A. (Faipar, 1990)
Gyurácz Sándor: L. A. élete és munkássága. (Faipar, 2000)
Tóth Sándor László: L. A., a faipari gépészet szakírójának és oktatójának élete és munkássága. Az előszót írta Molnár Sándor. (A fafeldolgozás nagyjai. A Faipari Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 2011)
Kurusa Árpás: L. A. tanár úr egykori diákjának visszaemlékezése. (Faipar, 2011).

 

 

neten:

 

 

http://www.fataj.hu/2011/08/111/LugosiArmand_.pdf

 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője