Ludvig Győző
Ludvig Győző

2024. július 21. Vasárnap

Ludvig Győző

gépészmérnök

Születési adatok

1924. július 2.

Budapest

Halálozási adatok

1992. július 10.

Budapest

Temetési adatok

1992. július 20.

Budapest

Pestszentlőrinci Temető


Család

Sz: Ludvig Gyula fogtechnikus, Stengel Alexandra (†1980. máj. 29. Budapest. Temetés: 1980. jún. 11. Pestlőrinc). F: 1948-tól Bartel Magdolna matematika–fizika szakos középiskolai tanár. Leánya: Ludvig Mária (1949–) és Ludvig Éva (1963–) biológus, kandidátus; fia: Ludvig László (1951–).

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépészmérnöki Osztályán végzett (1948), a BME-n doktorált (1968).

Életút

A JNMGE, ill. a BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszéke tanársegéde (1948–1950), egy. adjunktusa (1950–1963), mb. docense (1963–1966), egy. docense (1967–1990); közben a budapesti (= kispesti) Dolgozók Villamosipari Technikumában a műszerismeret és a mechanika tanára (1948–1952).

Műszaki mechanikával, lengéstannal, elsősorban véges szabadságfokú mechanikai lengőrendszer-modellek vizsgálatával foglalkozott. A szerszámgépek rezgésvizsgálata terén elsők között alkalmazott ún. nyúlásmérést, továbbá Magyarországon, az elsők között foglalkozott az analóg, ill. a digitális számítástechnika elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

Elismertség

Az MTESZ és a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület tagja (1952-től). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1954-től).

Elismerés

Akadémiai Ösztöndíj (1951–1952).

Főbb művei

F. m.: Feszültségmérés elmélete és gyakorlati alkalmazásai. Huszár Istvánnal. 88 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Nyúlásmérő ellenállásokkal dolgozó dinamikus mérőberendezés. – Mechanikai lengések mérése. 1–2. 41 ábrával. (Mérés és Automatika, 1954)
Az ökölvívók ütőerejének és reakcióidejének mérése. Dobránszky Istvánnal. (Testneveléstudomány, 1955)
Lengésvizsgálatok. 110 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955
2. átd. kiad. 1960)
Hurkos oszcillográffal dolgozó határgyorsulás-mérő berendezés. 19 ábrával. – Nyúlásmérő ellenállásokkal dolgozó mérőtestek tervezése. 6 ábrával. (Mérés és Automatika, 1956)
Erő- és elmozdulásmérő mérőtestek tervezése. 15 ábrával. – Nyomaték- és nyomásmérő mérőtestek tervezése. 12 ábrával. (Mérés és Automatika, 1957)
Acélszerkezetek I. Egy. jegyz. Szűcs Miklóssal. (Bp., 1958)
A legújabb típusú külföldi elektronikus nyúlásmérő és lengésmérő módszerek. 3 ábrával. (Mérés és Automatika, 1958)
Készülék többtömegű lengőrendszerek sajátfrekvenciáinak meghatározására. (Mérés és Automatika, 1959)
Szabadvezetékek vezetőinek mozgása a szél hatására. Geszti P. Ottóval. (A Villamos Energetikai Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1960)
Gépek dinamikai problémái. Szakmérnöki jegyz. 97 ábrával és 11 táblázattal. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961)
Fejezetek a lengéstanból. Szakmérnöki jegyz. 42 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962)
Laboratóriumi mérések mechanikából. Egy. jegyz. Többekkel. 41 ábrával és 8 táblázattal. (Bp., 1962)
Mechanikai lengőrendszerek vizsgálata az elektromechanikus függvénygenerátorral kiegészített MN-7 elektronikus analóg számítógéppel. Benyújtott kand. értek. és egy. doktori értek. is. (Bp., 1964–1966)
A mechanika tárgy gyakorlati oktatásának fejlesztési kérdései. (Felsőoktatási Szemle, 1966)
A szilárdságtan kísérleti módszerei. Többekkel. (Bp., 1968
németül: Budapest–Berlin–München–Düsseldorf, 1971)
Gépek dinamikai problémái. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1968
2. kiad. 1983)
Szilárdságtan. Kozmann Györggyel és Reuss Ernővel. (Bp., 1970)
Gépek dinamikája. (Bp., 1973)
Újabb adatok a motorfűrészek vibrációjáról, különös tekintettel a dinamikai vizsgálatok eredményeire. Szepesi Lászlóval. (Erdészeti Kutatások, 1975)
A láncfeszültség és a láncadagolás matematikai modellje SZTB-szövőgépen. Jederán Miklóssal és Katunszkisz, I.-vel. (Magyar Textiltechnika, 1981)
Zárlati erőhatások vizsgálata feszített rúdszigetelőkre szerelt köteges elrendezésű alállomási vezetékszakaszokon. Szabó Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1986)
Forgórészek kiegyensúlyozása. (Gépgyártástechnológia, 1992)
Segédlet a kinetikai és lengéstani laboratóriumi gyakorlatokhoz. Egy. jegyz. Összeáll. Thamm Frigyessel. (Bp., 1993)
Lengéstan példatár. Egy. jegyz. (Bp., 1995)
Muttnyánszky Ádám családfája, rokonsága, életrajza. Bánki Imrével. (Bp., 1998).

F. m.: írásai a Gép c. lapban: Szerszámgépek lengésvizsgálatának egyes módszerei. 19 ábrával. (1954)
Muttnyánszky Ádám (1989)
Légfegyverek belső ballisztikájának bemutatása. – Dinamikai jelenségek számítógépes bemutatása. (1990)
Az akadozó csúszás jelenségének szemléltetése. – Rezgetéssel keltett forgómozgás. – A vibrációs anyagszállítás. – Egy rúd merev falnak ütközik. – Egy tömeg befogott végű rúd szabad végnek ütközik. – Kéttámaszú tartó közepére tömeget ejtünk. – A merev támaszokra eső tartó hajlító ütése. (1991)
A Prall-jelenség. (1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője