Lederer Béla
Lederer Béla

2024. július 19. Péntek

Lederer Béla

újságíró, publicista

Névváltozatok

Lőrincz Béla

Születési adatok

1860. november 19.

Pest

Halálozási adatok

1903. december 7.

Budapest


Család

Sz: Lederer Bernát földbirtokos, Sváb Mária.

Iskola

Elemi és középiskoláit Pesten végezte, a bp.-i tudományegyetemen államtudori okl. szerzett (1881), majd három évig Párizsban, az École Libre de Sciences Politiques-on tanult tovább (1881–1884), politikatudományból okl. szerzett (1884).

Életút

Hazatérése után állást nem vállalt, államtudományi és újkori történeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányokat írt elsősorban a Budapesti Szemlében, a Századokban és a Vasárnapi Ujságban (1884–1903). Sajtó alá rendezte és kiadta Andrássy Gyula beszédeit. Írásai egy része Lőrincz Béla álnéven jelent meg. Végrendeletében 10 000 koronát hagyott az MTA-ra (1904-ben).

Főbb művei

F. m.: A ministeri cabinet közjogi helyzete. Lőrincz Béla néven. (Bp., 1886)
L. B. összegyűjtött munkái. I–IV. köt. A szerző arczképével. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Angyal Dávid. (Bp., 1906)
szerk.: Gróf Andrássy Gyula beszédei. I–II. köt. Kiadta. (Bp., 1891–1893)
In memoriam. Emlékezések Péterfy Jenőre. Többekkel. (Bp., 1900)
ford.: Janet, Paul: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. I–III. köt. Ford. Lőrincz Béla néven. (Bp., 1891–1892).

Irodalom

Irod.: L. B. (Századok, 1904)
R[iedl]. F[rigyes].: L. B. (Budapesti Szemle, 1904)
Zimándi István: Péterfy Jenő és baráti köre. (Irodalomtörténeti füzetek. 30. Bp., 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője