László Ferenc
László Ferenc

2024. július 16. Kedd

László Ferenc

jogász, szerkesztő, politikus

Névváltozatok

László Ferenc, ifj.

Születési adatok

1910. május 17.

Sepsiszentgyörgy

Halálozási adatok

1992. május 5.

Kolozsvár


Család

Sz: László Ferenc (1873–1925) régész, muzeológus. Testvérei: László Kálmán (1900–1996) biológus, botanikus, mikológus, László József (1902–1932) muzeológus, László Dezső (1904–1973) református lelkész, egyháztörténész, teológus, és László Endre (1914– 1994) jogász.

Iskola

Sepsiszentgyörgyön éretts. (1928), a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1933).

Életút

Az Erdélyi Fiatalok c. lap ügyintézője, társtulajdonosa, főmunkatársa (1930–1935) és a Napoca c. lap belső munkatársa. Sepsiszentgyörgyön ügyvéd és református egyházmegyei jogtanácsos (1935–1947); közben a II. vh. végén hadifogságba esett. A II. vh. után a Magyar Népi Szövetség háromszéki tagozatának elnöke (1947) és bukaresti elnökségi titkára (1948). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen a közigazgatás-szervezés előadó tanára (1948–1951; mint „politikailag megbízhatatlant” eltávolították az egyetemről: 1951). A kolozsvári Metalul Rosu Fémipari Központ, majd a Könyvterjesztő Központ munkatársa (1951–1970?, nyugdíjazásáig).

A Székelyek Kolozsvári Társasága alapító vezetőségi tagja (1932–1933). A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választmányi tagja (1938–1944 és 1948–1949).

Részt vett apja, László Ferenc utolsó erősdi ásatásán, majd apja halála után tovább működtette az apja által alapított meteorológiai állomást (1925–1935). Kezdeményezte apja hagyatékának összegyűjtését, megőrzését és lehetőségek szerinti kiadását. Jelentős munkásságot fejtett ki az 1920-as–1930-as évek romániai magyar irodalmi és publicisztikai emlékek – elsősorban az Erdélyi Fiatalok c. folyóirat dokumentumai – felkutatásában és közreadásában. Visszaemlékezései fontos kultúrtörténeti értékek.

Szerkesztés

A Székely Nép, az Utunk és a Világosság c. lapok munkatársa. Írásai, publicisztikái a fentieken kívül még elsősorban az Erdélyi Fiatalok (1931-től), művelődéstörténeti dolgozatai A Hét c. lapban jelentek meg (1979–1985).

Főbb művei

F. m.: Táj és tudomány. L. F. vál. írása. Sajtó alá rend. László Attilával. A borítót Baász Imre tervezte. (Bukarest, 1978)
Erdélyi fiatalok. Dokumentumok, viták. 1930–1940. A bevezető tanulmányt Cseke Péter írta. Szerk. Cseke Péterrel, Molnár Gusztávval. (Bukarest, 1986)
kéziratban: Visszaemlékezéseim Édesapám utolsó erősdi ásatására. (1975)
L. F. önkéntes munkatársa. (1976).

Irodalom

Irod.: Mikó Imre: Erdélyi fiatalok. (Igaz Szó, 1970. 6. és M. I.: Akik előttem jártak. Kolozsvár, 1976)
László Dezső: Erdélyi Fiatalok. (Korunk, 1973)
Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (Kolozsvár, 1979)
Ki Kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I–II. köt. Szerk. Simon Anita, Tál Mariann. (Csíkszereda, 1996–1997)
Boér Hunor: L. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője