Láng Lajos
Láng Lajos

2021. október 20. Szerda

Láng Lajos, 1911-től br.

közgazdász, politikus

Névváltozatok

csanakfalvi

Születési adatok

1849. október 13.

Pest

Halálozási adatok

1918. március 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1892. máj. 5.).

Életút

A pesti és a berlini tudományegyetemen tanult, a pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1876); közben Párizsban és Olaszo.-ban is folytatott tanulmányokat, a nemzetgazdaságtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1892. máj. 5.). - A bp.-i Ellenőr munkatársa (1877-1881), szerkesztője (1881-1882), a Nemzet munkatársa (1882-től). A szakcsi (1878-1881), a pápai választóker. szabadelvű párti ogy.-i képviselője (1881-1896), Nagybánya ogy.-i képviselője (1896-1901; közben a „disszidensek” tagja 1898-tól), szabadelvű párti programmal a csacai választóker. (1902-1906), nemzeti munkapárti programmal Debrecen III. választóker. ogy.-i képviselője (1910-18). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877-1883), a statisztika ny. r. tanára (1883--1918); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1884-1885), az egyetem rektora (1905-1906). Pénzügymin.-i államtitkár (1889. ápr.-1893. jan.), a képviselőház másodalelnöke (1896-1898), első alelnöke (1898). Kereskedelemügyi miniszter (1902. máj. 5.-1903. nov. 3.), a m. delegáció elnöke (1911-1912).Kutatóként a klasszikus polg. közgazdaságtan képviselője, a gazdasági szabadság eszméjét hirdette.

Főbb művei

F. m.: Cartel és a magyar forgalom önállósága. Budapest,1875
A társadalmi deficit. Budapest,1881
A társadalmi deficit. Budapest,1986
A magyar és osztrák államháztartás. 1868-1871. Budapest,1881
A közgazdaság elmélete. In: A közgazdaság tudományrendszere Budapest,1882
Minimum és homestead. Budapest,1883
Minimum és majoratus. Budapest,1883
Magyarország statisztikája. Budapest,1884
Hazánk értelmi és anyagi fejlõdése. 1870-1880. Budapest,1884
A népoktatás hazánkban. 1869-1884.In: Értekezések a Társadalmi Tudományok Körébõl Budapest,1886
Magyarország népmozgalma. 1880-1885. Budapest,1888
A középoktatás hazánkban. 1867-1886. Budapest,1891
Magyarország adóstatisztikája 1891-tõl. Közgazdasági és Közigazgatási SzemleBudapest,1893
Javaslat a quota megállapítására. Budapest,1897
A nemzetiségek Magyarországon és Ausztriában. Budapest,1898
A vámpolitika az utolsó száz évben. Budapest,1904
A vámpolitika az utolsó száz évben. Wien,1905
A statisztika törtrténete. Budapest,1913
A közgazdaság és adózás alapelvei. Budapest,1891.

Irodalom

Irod.: Katona Sándor:L. L. Huszadik Század 1918
Nötel Rudolf:br. L. L. In: Jogi professzorok emlékezete Budapest,1935
Laky Dezsõ:A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselõi. Megemlékezés Kõrösy Józsefrõl, Vizaknai Antalról, br. L. L.-rõl és Vargha Gyuláról. Budapest,1938
Dányi Dezsõ:Népességi nézetek és népességpolitika Magyarországon a kapitalizmus korában. Demográfia h.n.,1962

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013