Kuthy Sándor
Kuthy Sándor

2023. december 9. Szombat

Kuthy Sándor, vitéz

vegyészmérnök, agrokémikus

Születési adatok

1904. szeptember 5.

Budapest

Halálozási adatok

1971. június 24.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1927), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1930), áll. ösztöndíjjal a berlin-charlottenburgi műsz. egyetemen tanult (1932), a párizsi egyetemen biokémiai kutatásokat folytatott (1934), a trágyázástan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1941), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.), a mg.-i tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem Élettani Int.-ének tanársegéde (1930-1935), a Keszthelyi Gazdasági Akad.-n a kémia r. tanára (1935-1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1941-1945), egyúttal a keszthelyi Mg.-i Főisk.-n a kémia ny. r. tanára (1940-1946). A M. Agrártud. Egyetem Keszthelyi Oszt.-án a kémia ny. r. tanára (1946-1949), az Agrártud. Egyetem Szerves és Biokémia Tanszék ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1957); a tanszék vezetője (1949-1957). Az Orsz. Mg.-i Minőségvizsgáló Int. Központi Laboratóriumának tud. munkatársa, majd tud. főmunkatársa (1957-1968).Tud. pályafutásának kezdetén biokémiai kutatásokkal fogl., majd érdeklődése a mg.-i kémiai vizsgálatok felé fordult, a mo.-i műtrágyakísérletek úttörője. A nagy- és kisgazdaságokban egyaránt alkalmazható, korszerű eljárást dolgozott ki a talajerő-utánpótlásra használt szerves trágya előállítására. Kísérletileg bizonyította, hogy a szerves trágyáknak a növény táplálásán és a talajszerkezet javításán túl hormonhatásuk is van. Munkatársaival tanulmányozta a növényi fehérjehozam mo.-i előállításának lehetőségeit, a nitrogén-fejtrágyázás termésfokozó hatásának kérdéseit. Jelentős eredményeket ért el az oldat alakjában adagolt permetező trágyázás vizsgálatában. A mo.-i szervestrágya-vizsgálatok, szervestrágya-minősítések és üzemellenőrzések rendjének irányítója (1957-től).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője