Kürti Miklós
Kürti Miklós

2023. december 10. Vasárnap

Kürti Miklós

fizikus

Névváltozatok

Kurti, Nicholas

Születési adatok

1908. május 14.

Budapest

Halálozási adatok

1998. november 24.

Oxford, Anglia


Iskola

Az MTA tagja (t.: 1970. febr. 4.).

Életút

A párizsi Sorbonne-on (1926-1928), a berlini tudományegyetemen tanult (1928-1931), Berlinben bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), az MTA tagja (t.: 1970. febr. 4.). - A breszlaui műsz. főisk. tanársegéde (1931-1933), Hitler és a náci rendszer hatalomrakerülése után elhagyta Németo.-ot és Nagy-Britanniában telepedett le (1933). Az oxfordi Brasenose College tagja és a Clarendon Laboratórium munkatársaként rendkívül alacsony hőmérsékletek létrehozását lehetővé tevő kutatásokkal fogl. (1933-1940), a brit atombomba-programban a gázdiffúziós izotópszétválasztás kutatója (1940-1941), majd az USA-ban az ún. Manhattan-program tud. munkatársa (1941-1944). A New York-i Columbia Egyetem (1944-1946), az Oxfordi Egyetem tud. munkatársa (1946-1960), egy. docens (1960-1967), kutatóprofesszora, majd emeritusz professzora (1967-1975). A Brit Villamosellátási Tanács tagja (1960-1979).Alacsony hőmérsékletek fizikájával, új hűtési technikák kidolgozásával fogl. Új mágneses hűtési eljárásával néhány századfoknyira megközelítette az abszolút nulla fokot, majd az általa kidolgozott eljárás továbbfejlesztésével, az ún. nukleáris hűtéssel (adiabatikus lemágnesezés) egymilliomod fokra sikerült megközelíteni az abszolút nulla fokot (1956). Az új hűtési technikákat felhasználva vizsgálta alacsony hőmérsékleten az anyagok viselkedését, több új szupravezető anyagot fedezett fel. A főzés közben végbemenő fizikai folyamatokat is tanulmányozta, előadásokban és írásokban népszerűsítette a tudomány konyhaművészeti hasznosítását. Tudománytörténeti tevékenysége is jelentős.

Elismerés

Holweck-díj és -érem 1955; Fritz London-díj 1958; Brit Birodalom Parancsnoka 1973; Hughes-érem 1976; Francia Becsületrend Lovagja 1976;

Főbb művei

F. m.: Low Temperature Physics. London,1952
The Temperature Range below 10 Absolute. London,1952
Experimental Cryophysics. London,1961
But the Crackling is Superb. London,1988
Chemistry and Physics in the Kitchen. Scientific American h.n.,1990.

Irodalom

Irod.: Szentgörgyi Zsuzsa:K. M. Ki a magyar?. Magyar Tudomány 1999
Marx György:A marslakók érkezése. Budapest,2000

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője