Kubinszky Judit
Kubinszky Judit

2021. október 16. Szombat

Kubinszky Judit

történész

Születési adatok

1932. augusztus 27.

Budapest

Halálozási adatok

2009. július 1.

Budapest


Család

Sz: Kubinszky Károly bádogos, Fehér Katalin. F: Jáger Gyula vasesztergályos.

Iskola

A Szépművészeti Líceumban éretts. (1950), az ELTE BTK-n történelem szakos tanári és könyvtáros okl. szerzett (1961), a történelemtudományok kandidátusa (1974).

Életút

A Kelenföldi Textilkombinát munkatársa (1951), a 25. sz. Állami Építőipari Tröszt dekorációs munkatársa (1951–1954), a 43. sz. Építőipari Tröszt könyvtárosa (1954), a Népművelődési Továbbképző Intézet (1954), a Népművelődési Minisztérium előadója (1954–1955), az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtárosa (1955–1963). A Legújabbkori Történeti Múzeum, ill. a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum muzeológusa és a könyvtár vezetője (1963–1969), a Népművelődési és Tudományos Osztály munkatársa, muzeológusa (1969–1975), főmuzeológusa (1975–1980). Az MTA–TMB-n Tóth Ede aspiránsa (1967–1971). 19. sz.-i magyar történelemmel, politikatörténettel foglalkozott, feldolgozta a magyarországi politikai antiszemitizmus és a magyar Antiszemita Párt történetét. Forráskiadói tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Az Antiszemita Párt megalakulása és részvétele az 1884. évi választásokon. (Legújabbkori Történeti Múzeum Évkönyve, 1963/64)
Adalékok az 1883. évi antiszemita zavargásokhoz. (Századok, 1968)
A „porosz út” és a politikai manipuláció. A századvégi antiszemita mozgalmak Közép- és Kelet-Európában. (Világosság, 1972)
A politikai antiszemitizmus jelentkezése Magyarországon és az Antiszemita Párt. 1875–1890. Kand. értek. (Bp., 1972)
Babona, fajgyűlölet, demagógia. Az antiszemita mozgalom Magyarországon az 1880-as években. (Világosság, 1973)
Politikai antiszemitizmus Magyarországon. 1875–1890. Monográfia. (Bp., 1976)
Az 1872. évi ipartörvény-javaslat Pest város törvényhatósága előtt. (Budapest Főváros Levéltára Közleményei, 1978)
A budapesti rendőrfőkapitány elnöki reservált iratai. 1883–1885. Szerk., sajtó alá rend. Kozáry Andreával. (Bp., 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013