Kreybig Lajos
Kreybig Lajos

2023. december 8. Péntek

Kreybig Lajos, rittersfeldi és madari

vegyészmérnök, agrokémikus, talajbiológus

Születési adatok

1879. december 23.

Nagyszeben, Szeben vármegye

Halálozási adatok

1956. június 21.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.).

Életút

Bécsi katonai műsz. akad.-n végzett, tüzérhadnaggyá avatták (1901), A bp.-i keresk. akad.-n és a József Műegyetemen tanult (1906-1913), a József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1912), műsz. doktori okl. (1913), a természeti adottságaink és érvényesülésük a növénytermesztésben tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1954. jún. 19.). - A bp.-i Strobenz Testvérek Vegyészeti Gyárának műsz. ig.-ja (1910-1914), az I. vh.-ban a szerb, az orosz, majd az olasz fronton szolgált (1914-1916), mint 75 százalékos rokkant szerelt le (1916). Az összeomlás után cserhátsurányi birtokán gazdálkodott és agrokémiai kísérleteket folytatott (1918-1930), a bp.-i Földtani Int. talajbiológiai csoportjának vezetője (1930-1946), mg.-i kísérletügyi főig. (1946-1956). A M. Agrártud. Egyetem magántanára (1946-1951), c. egy. tanára (1952-1956).A talajerőgazdálkodás és a növénytermesztés biológiai kérdéseivel fogl. A talajerőpótlás biológiai irányzatának képviselőjeként elsők között hangsúlyozta a talaj élőlényeinek a talajerő pótlásában játszott meghatározó szerepét. Nevéhez fűződik az ország talajtani feltérképezésének megszervezése és a munkálatok irányítása. Új, nemzetközileg is elterjedt talajosztályozási módszert dolgozott ki, amelynek alapján hozzákezdett az ország talajtájainak meghatározásához. Behatóan fogl. a trágyázás és az agrotechnika egyéb kérdéseivel is, kidolgozta az istállótrágya foszfátos erjesztésének módszerét, új eljárást vezetett be a szerves és a szervetlen trágyák együttes hasznosítására.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője