Kozma Ferenc
Kozma Ferenc

2021. október 16. Szombat

Kozma Ferenc, kézdiszentléleki

művelődéstörténész, pedagógus, unitárius pap

Születési adatok

1844. február 17.

Csekefalva, Udvarhelyszék

Halálozási adatok

1920. május 12.

Kolozsvár, Románia


Család

Dédunokája Pócs Tamás (1933) biológus, botanikus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).

Életút

A kolozsvári unit. szemináriumban tanult, pappá szentelték (1867), a jenai (1867-1868), a heidelbergi és a zürchi tudományegyetemen tanult (1868-1869), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.). - A székelykeresztúri áll. tanítóképző int.-ben a német és a görög nyelv (1869-1870), majd a m. irodalom, történelem és földrajz r. tanára (1870-1873), az int. ig.-ja és a pedagógia tanára (1873-1886), Kolozs vm. tanfelügyelője (1886-1904).Erdély gazdaság- és művelődéstörténetével, a székely népköltészettel, Brassai Sámuel munkásságával fogl. Székelykeresztúron megszervezte az első erdélyi népbankot (1873).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013