Kozma Ferenc
Kozma Ferenc

2024. július 18. Csütörtök

Kozma Ferenc, kézdiszentléleki

művelődéstörténész, pedagógus, unitárius pap

Születési adatok

1844. február 17.

Csekefalva, Udvarhelyszék

Halálozási adatok

1920. május 12.

Kolozsvár, Románia


Család

Dédunokája Pócs Tamás (1933) biológus, botanikus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).

Életút

A kolozsvári unit. szemináriumban tanult, pappá szentelték (1867), a jenai (1867-1868), a heidelbergi és a zürchi tudományegyetemen tanult (1868-1869), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.). - A székelykeresztúri áll. tanítóképző int.-ben a német és a görög nyelv (1869-1870), majd a m. irodalom, történelem és földrajz r. tanára (1870-1873), az int. ig.-ja és a pedagógia tanára (1873-1886), Kolozs vm. tanfelügyelője (1886-1904).Erdély gazdaság- és művelődéstörténetével, a székely népköltészettel, Brassai Sámuel munkásságával fogl. Székelykeresztúron megszervezte az első erdélyi népbankot (1873).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője