Kövesligethy Radó
Kövesligethy Radó

2023. december 11. Hétfő

Kövesligethy Radó

csillagász, fizikus

Születési adatok

1862. szeptember 1.

Verona, Itália

Halálozási adatok

1934. október 11.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1909. ápr. 29.).

Életút

Itáliában élt (1873-ig), a bécsi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1884), a kozmográfia és geofizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897); az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1909. ápr. 29.). - A bécsi csillagvizsgáló asszisztense (1882-1883), az ógyallai obszervatórium (1883-1887), a kiskartali csillagvizsgáló obszervátora (1887), a meteorológiai int. munkatársa (1887-1888). A bp.-i tudományegyetem Fizikai Int.-ében Eötvös Loránd tanársegéde (1888-1893), magántanára (1889-1893), a kozmográfia c. ny. rk. (1893-1897), a kozmográfia ny. rk. (1897-1904), ny. r. tanára (1904-1932); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1916-1917). Az ógyallai obszervatórium alig.-ja (1899-1903), az általa alapított M. Földrengési Számoló Int. és az egy. földrengési obszervatórium ig.-ja, egyúttal a bp.-i középisk. tanárképző int. tanára és igazgatótanácsának tagja (1906-1911). A Tanácsköztársaság alatt a bp.-i középisk. tanárképző int. elnöke (1919. máj.-jún.; az egy. tanács megrovásban részesítette: 1921, nem taníthatott: 1921-1924).Tud. munkásságának első szakaszában elsősorban csillagfizikával fogl. Már középiskolás korában új módszert dolgozott ki az állócsillagok ún. parallaxisának kimutatására. Elsőként állapította meg a szabad szemmel jórészt nem látható, az ibolyántúli hullámtartományba eső csillagok létezését. Vizsgálta a csillagok felszíni hőmérsékletét, megkezdte a csillagok különböző színben végzett fényességmérését. Később érdeklődése szeizmológiai kérdések felé fordult, 1906-ban az ún. izoszeiszták felhasználásával új hipocentrum-meghatározási formulát dolgozott ki. Fogl. még a földrengés-előrejelzés elméleti és gyakorlati kérédéseivel is, jelentős szerepet játszott az orsz. szeizmológiai hálózatot kiépítésében.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője