Kőváry László
Kőváry László

2024. július 18. Csütörtök

Kőváry László

történész, író, statisztikus

Névváltozatok

Kővári

Születési adatok

1809. július 17.

Torda, Torda vármegye

Halálozási adatok

1907. szeptember 25.

Kolozsvár, Kolozs vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.).

Életút

A kolozsvári ref. kollégiumban fejezte be jogi tanulmányait (1842), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.). - A marosvásárhelyi kir. tábla joggyakornoka, írnoka (1842-1848), az Orsz. Statisztikai Hiv. titkára, egyidejűleg a forr. és szabadságharc alatt Kossuth Lajos pénzügyminiszter statisztikusa (1848. jún.-okt.), majd Háromszéken és Debrecenben működött (1848. okt.-1849. márc.), végül Bem József seregének haditudósítója és történetírója (1849. márc.-okt.). A zsibói fegyverletétel után bujkált, de hamarosan elfogták (1849. aug.), néhány hónapig Marosvásárhelyen, majd Kolozsvárott raboskodott, kegyelemmel való szabadulása után Pestre költözött, és a Pesti Napló munkatársa lett (1850-1851). Segítette Mack Józsefet a szökésben, ezért Kolozsvárra internálták (1851-1854), egy gazdag patríciuscsaládba való benősülése után anyagi gondoktól mentesen történelmi, irodalmi és statisztikai tanulmányokkal fogl., és élénken részt vett Kolozsvár közéletében (1854). A kolozsvári Victoria BiztosítóTársaság egyik ig.-ja (1867-1877), a kolozsvári unit. koll. felügyelő-gondnoka (1877-től).A 19. sz. vége és a századforduló egyik legjelentősebb történészeként elsősorban Erdély újkori történetével, művelődéstörténetével, természeti viszonyaival, valamint statisztikai kérdésekkel fogl. Számos népszerű elbeszélést és verseket is írt.

Főbb művei

F. m.: Székelyhonról 1841. (Kolozsvár, 1842)
Erdélyország statisztikája. I. (Kolozsvár, 1847)
Erdély régiségei. (Pest, 1852
2. kiad. Kolozsvár, 1866)
Erdély földe ritkaságai. (Kolozsvár, 1853)
Erdély nevezetesebb családai. (Kolozsvár, 1854)
K. L. kisebb munkái. I–II. (Kolozsvár, 1857)
Erdély krónikája a forradalom után. (Kolozsvár, 1859)
Erdély történelme [1847-ig]. I–VI. (Kolozsvár, 1859–1866)
Erdély története 1848–49-ben. (Kolozsvár, 1861)
A magyar családi és közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából. (Kolozsvár, 1861)
Okmánytár az 1848–49. erdélyi eseményekhez. (Kolozsvár, 1861)
Kolozsvár szabad kir. város lakosai az 1869–70-iki népszámlálás szerint. (Kolozsvár, 1870)
A megyei és országos állami biztosítás rendszere. (Kolozsvár, 1871)
Az életbiztosítás mint legbiztosabb tőkeszerzés népszerű ismertetése. (Pest, 1871)
Erdélyország statisztikája. (Kolozsvár, 1874)
A kölcsönös segélypénztárak. (Bp., 1877)
A biztosítási ügy. (Bp., 1877)
Az életbiztosítás rendszere. (Bp., 1884)
Történetünk eszmemenete és nyugpontjai. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1887. jún. 13.)
Visszaemlékezések a forradalom derűsebb napjaira. (Kolozsvár, 1898–1899)
Tájképek utazási rajzokban. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Bálint József. (Bukarest–Bp., 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője