Kovács István
Kovács István

2023. december 10. Vasárnap

Kovács István

fizikus

Születési adatok

1913. december 16.

Budapest

Halálozási adatok

1996. június 1.

Budapest

Temetési adatok

1996. június 18.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Reichenbach Erzsébet (†1943). Apja lakatosmester, anyja fehérnemű varrónő volt. F: 1945-től Krausz Magdolna. Fia: Kovács Péter (1947–) és Kovács Tamás (1948–). 

Iskola

A budapesti fasori evangélikus gimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. (1937), a molekulák elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946). Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1967. máj. 5.). 

Életút

A Bulyovszky Gyula utcai Reáliskola gyakorló tanára (1935–1936). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Fizika Tanszéke gyakornoka (1936–1946), tanársegéde és magántanára (1946–1948); közben polgári személyként hadifogoly volt a Szovjetunióban (Krasznovorszkban, 1945. jan.–nov.). A Pázmány Péter Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszéke egy. adjunktusa (1946. szept.–nov.), intézeti tanára (1946. nov.–1948), a JNMGE soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán a fizika ny. r. tanára (1948–1949). A BME Atomfizikai Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1984), tud. tanácsadója (1984-től) és a Tanszék vezetője (1949–1979). Az MTA KFKI igazgatója (1950–1956). 

Atomfizikával, elsősorban molekulaspektroszkópiával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a kétatomos molekulák spektrumai finomszerkezetére, a molekulák energiaállapotaira, különösen a különböző ún. multiplett-felhasadásokban megnyilvánuló bonyolult kölcsönhatásokra vonatkozóan. 

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett a Kerepesi úti (= Fiumei úti) temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

Elismertség

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) alelnöke (1972-től), majd t. elnöke.

 

Az International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) Spektroszkópiai Bizottsága tagja (1963-tól), a European Physical Society (EPS) Atomfizikai Divízió Molekulafizikai Szekciójának elnöke (1972-től). A New York-i Tudományos Akadémia tagja (1981). 

Elismerés

Munka Érdemrend (1955; arany, 1973), Szocialista Magyarországért Érdemérem (1983).

 

Kossuth-díj (1951), Állami Díj (1975), Eötvös Loránd-emlékérem (1977). 

Szerkesztés

Az Acta Physica c. folyóirat főszerkesztője (1971–1993). 

Főbb művei

F. m.: A kétatomos molekulatermék állandóinak meghatározása a perturbáció alapján. Egy. doktori értek. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1937)
A kétatomos molekulák elméletének alapjai. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
Molekula-színképek. Budó Ágostonnal. (Bp., 1948)
Perturbations in the BaO Spectrum. (Journal of Chemical Physics, 1950)
Über die Störungen in Bandenspektren. Budó Ágostonnal. (Acta Physica, 1951)
Általánosított eljárás a perturbáló molekulatermék állandóinak kiszámítására a perturbációs adatok alapján. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1950. máj. 23.
megjelent: MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
Harmadfokú szekuláris egyenletek közelítő megoldásának fizikai alkalmazásai. (MTA Matematikai és Természettudományok Osztálya Közleményei, 1951)
A Központi Fizikai Kutató Intézet. (Fizikai Szemle, 1952)
Vizsgálatok a stroncium-oxid kék sávjain. Budó Ágostonnal. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1952
németül: Untersuchungen über die blauen Banden des SrO. Acta Physica, 1952)
Újabb eljárás a perturbáló molekulatermek állandóinak meghatározására. (Fizikai Szemle, 1952)
Újabb eredmények a spektroszkópia terén. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1954)
A Központi Fizikai Kutató Intézet szerepe a felszabadulás utáni magyar fizika kialakításában. (A magyar tudomány tíz éve. Bp., 1955)
Vizsgálatok az O+/2  molekula 4pí energiaállapotán. Budó Ágostonnal. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1955)
Magfizikai alapismeretek. Jegyzet atommérnökök számára. Erő Jánossal. (Bp., 1956)
On the Spin-Orbit Interaction in Diatomic Molecules. 1–2. (Canadian Journal of Physics, 1958)
Intensitätsverteilung in einer besonderen Interkombinationsbande. Scari, Ottóval. (Acta Physica, 1958)
On the Role of Spin–Spin Interaction in the Multiplett Splitting of the 4Pi State of the O+/2 Molecules. (Advances in Molecular Spectroscopy, 1961)
Investigations of the 3Pi State of the PH Molecule. (Acta Physica, 1961)
On the Anomalous Splitting of the Multiplett States in Diatomic Molecules. 1–2. (Acta Physica, 1962–1963)
Some New Results in the Spectroscopial Investigation of Diatomic Molecules. (Acta Physica, 1964)
Rotational Fine Structure of the 3Pi State of PF. (Canadian Journal of Physics, 1964)
The Intensity Distribution of the Triplet Bands of the CO Molecule. Tőrös Róberttel. (Acta Physica, 1965)
On the Triplet Terms of the TiO Molecule. (Journal of Molecular Spectroscopy, 1965)
Formulae for Rotational Intensity Distribution of Triplet Transition in Diatomic Molecules. Astrophysics Journal, 1966)
Molekuláris kölcsönhatások általános alakjai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1968. febr. 14.)
Rotational Structure in the Spectra of Diatomic Molecules. (Bp., 1969)
Molekulaspektroszkópia. Szerk. Szőke Józseffel. (Bp., 1987). 

Irodalom

Irod.: Hajduska István: A molekulák titkosírásos üzenete. (Magyar Nemzet, 1972. aug. 20.)
Gulay István: A csikótűzhelytől az atommáglyáig. K. I. Kossuth- és Állami Díjas akadémikus regényes életrajza. (Bp., 1988)
Kiss Dezső: K. I. (Magyar Tudomány, 1996). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője