Kovács György
Kovács György

2022. május 19. Csütörtök

Kovács György

építőmérnök, hidrológus

Születési adatok

1925. szeptember 24.

Budapest

Halálozási adatok

1988. április 21.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen mérnöki okl. szerzett (1947), az ÉKME-n doktorált (1960); a műsz. tudományok kandidátusa (1955), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.). - A MÁVAG Hídoszt. mérnök-gyakornoka (1944, 1945-1946), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Mérnöki Oszt. II. sz. Vízépítéstani Tanszék gyakornoka (1946-1947), tanársegéde (1947-1949), egy. adjunktusa (1949-1950), a Mélyépítési Tervező Iroda (MÉLYÉPTERV) Szennyvíztisztítási Oszt. irányító-tervezőmérnöke (1950-1951), a Vízügyi Tud. Int., ill. a Vízügyi Tervező Int. Tanulmányi Oszt. irányító-tervezőmérnöke (1951-1953), az Előmunkálati Oszt. Mérnökgeológiai Csoport vezetője (1953-1957), a Műsz. Fejlesztési Szakoszt. vezetője, majd az Előmunkálati Oszt. vezetője (1951-1963), az Orsz. Vízügyi Felügyelőség Vízgazdálkodási Oszt. osztályvezetője (1963-68), a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Int. (VITUKI) igh.-e (1970-76), az Orsz. Vízügyi Hiv. főosztályvezetője (1976-80), a VITUKI főig.-ja (1980-1985), a Vízgazdálkodási Tud. Kutatóközp. kutatóprofesszora (1985-1988). Az MTA-TMB aspiránsa (1953-1955).A felszín alatti vizek hidrológiájával és hidraulikájával fogl. Jelentős eredményeket ért el a szemcsés halmazoknak és repedezett kőzeteknek az áramlással szemben kifejtett ellenállása, annak dinamikája vizsgálatában, az ún. permanens és nem permanens szivárgó vízmozgás gyakorlati jellemzésére szolgáló egységes számítási rendszerek kidolgozásában, ill. a talajvíz feletti telítetlen rétegben lejátszódó hidrológiai folyamatok feltárásában.

Elismerés

Akadémiai Díj 1965; Munka Érdemrend 1966; Schafarzik Ferenc-emlékérem 1974; Eötvös Loránd-díj 1975; Szoc. Magyarországért 1985;

Főbb művei

F. m.: Vízi építkezések. Budapest,1950
A víz szerepe a természetben. Budapest,1953
Az árhullámok levonulására jellemzõ hidrológiai mennyiség meghatározása. Budapest,1954
A gátak alatt átszivárgó vízhozam számítása. Budapest,1960
Vízi erõművek.Budapest,1965
A szivárgás hidraulikája. Budapest,1972
A szivárgás hidraulikája. Budapest-Amsterdam,1981
Talajvízkérdések a mezõgazdasági vízgazdálkodásban. Budapest,1972
A szivárgási tényezõ értelmezése és meghatározása. Budapest,1972
AA felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló numerikus módszerek alkalmazásának alapjai. Budapest,1978
Mathematical MOdelling of Ground-Water Flow. Budapest,1978
A talaj-nedvesség zónájának hidrológiai vizsgálata. Budapeest,1978
Töredezett, repedéses kõzetek szivárgási tényezõje és áteresztõképessége. Budapest,1979
Practical Application of Hydrodynamic Models to Asses Ground-Water Resources. Budapest,1979
Hydrology of the Soil Moisture Zone. Budapest,1981
A szivárgáshidraulika sztochasztikus értelmezése. Budapest,1984
Hidraulika. In: Vízgazdálkodás I. Budapest,1952
A bõs-nagymarosi vízlépcsõrendszer. In: Sorskérdéseink. Tanulmányok Budapest,1989

Irodalom

Irod.: Alföldi László:K. Gy. Magyar Tudomány 1988
Nagy László:K. Gy. Magyar Vízgazdálkodás h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője