Kovács Géza
Kovács Géza

2023. december 9. Szombat

Kovács Géza

mezőgazdasági mérnök, növénygenetikus

Születési adatok

1956. november 16.

Budapest

Halálozási adatok

2012. június

Budapest


Család

Sz: Schneider Magdolna.

Iskola

Az ELTE bp.-i Radnóti Miklós Gimnáziumban éretts. (1975), az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Növénytermesztési Szakán mezőgazdasági mérnöki okl. (1981), mezőgazdasági genetikus szakmérnöki okl. szerzett és doktorált (1983), a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1994).

Életút

Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete Genetikai Osztályának, ill. az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet tud. segédmunkatársa (1981–1983), tud. munkatársa (1983–1987), a Sejtbiológiai Osztály, ill. a Génmegőrzési és Organikus Nemesítési Osztály tud. munkatársa (1987–1994), tud. főmunkatársa (1994-től). A GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Növény-nemesítéstani Tanszékén a biometria, a kísérleti technika és a populációgenetika (1984–1987), az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékén a többváltozós statisztikai eljárások alkalmazása előadó tanára (1987–1989). Santo Domingóban (Kuba) tud. tanácsadó (1989–1990), majd a svédországi Svalöf AB Nilson-Ehle Laboratóriumának szaktanácsadója (1991). Biotechnológiai módszerek mezőgazdasági és pollenbiológiai alkalmazásával, szaporodásbiológiai folyamatok genetikai manipulációjával, stresszrezisztencia-kutatásokkal foglalkozott, a magyarországi organikus gabonanemesítés meghatározó személyisége. Jelentős szerepet játszott az egysejtmagvas mikrospóra genom duplikációs eljárás, a pollenszelekció és a diploid pollen előállítás magyarországi kidolgozásában és bevezetésében. Irányításával nemesítették ki Magyarországon az első magyar, biotermesztésre alkalmas, fehér szemű és igen nagy olajtartalmú kukoricákat, amelyek az egyre népszerűbb biotejtermelésben és bioszárnyas-tenyésztésben hasznosíthatóak. Genetikai kutatásokon kívül szemiotikával, klasszikus mitológiakutatással és ún. tudáskivonási eljárások fejlesztésével is foglalkozott. A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Biotechnológiai Szakbizottsága (1989-től), az MTA Szemiotikai Munkabizottsága tagja (1990-től). A Magyar Biológiai Társaság (1979-től), a Magyar Biokémikusok Egyesülete (1980-tól), a Magyar Nyelvtudományi Társaság (1989-től) és a Magyar Növényélettani Egyesület tagja (1991-től). Az International Society of Cell Biology (1987-től), az International Society of Sexual Plant Reproductive Research (1988-tól), az International Society for Folk and Narrative Research (1989-től) és a Society for Concept and Content Analysis by Computer tagja (1989-től).

Főbb művei

F. m.: Az őszi búza gibberellinsav-érzékenységének vizsgálata diallél analízissel. Bálint Andorral, Sutka Józseffel. (Növénytermelés, 1981)
Az őszi búza gibberellinsav-érzéketlenségének mint genetikai markernek vizsgálata diszkriminancia-analízissel. Ábrányi Andorral, Sutka Józseffel. (Növénytermelés, 1983)
Törpebúzák szántóföldi szelekciója gibberellinsav-érzéketlenség alapján. Sutka Józseffel. (Növénytermelés, 1984)
Őszi búzafajták kompetíciós képességének elemzése. Ábrányi Andorral. – Őszi búza fajtakeverékek termőképességének vizsgálata. Ábrányi Andorral. (Növénytermelés, 1985)
A kukorica szemtermésének olaj- és fehérjetartalomra történő nemesítése. Többekkel. – Kukorica csőtulajdonságok öröklődésének vizsgálata szisztematikus genetikai sorokon. Többekkel. (Növénytermelés, 1986)
Genetic Analysis of the Frost Resistance and Winter Hardiness of Wheat under Natural and Artificial Conditions. Sutka Józseffel, Veisz Ottóval. (Acta Agronomica, 1986 és Cereal Research Communications, 1986)
A termesztett búza fagyállósága. – Beltenyésztett kukoricavonalak várható heterózisának becslése. Többekkel. (Növénytermelés, 1987)
Perspectives of Pollen and Male Gamete Selection in Cereals. Barnabás Beátával. (Plant Sperm Cells as a Tools for Biotechnology. Wageningen, 1988)
A búza fagytűrőképességének tesztelése in vitro szomatikus kalluszkultúrákban. – A haploid kalluszindukció és növényregeneráció genetikai javításának lehetőségei búza antérakultúrákban. Többekkel. – A korrelációs ellipszis alkalmazása agronómiai tulajdonságok kapcsolatának vizsgálatára. Ábrányi Andorral. (Növénytermelés, 1988)
Pollenszelekció. A módszer elméleti alapjai és nemesítési perspektívái. Barnabás Beátával. – Hidegtűrésre történő szelekció kukorica pollenpopulációkban. – A gibberellinsav alacsony hőmérsékleten történő csírázásra kifejtett hatásának és az alacsony hőmérsékleti csírázás öröklődésének vizsgálata kukoricánál. Bocsi Józseffel. (Növénytermelés, 1989)
Inheritance of the Rate of Germination and Emergence at Low Temperatures in Maize [Zea mays L.]. Bocsi Józseffel. (Acta Agronomica, 1990)
Direct Effect Ofcolchicine on the Microspore Embryogenesis to Produce Dihaploid Plants in Wheat [Triticum aestivum L.]. Barnabás Beátával, Pfahler P. L.-lel. (Theoretical Applied Genetics, 1991)
A kukoricaszem minőségének javítása az endospermium–csíra-arány módosításával. Többekkel. (Növénytermelés, 1991)
Application of in vitro Techniques in Cereal Pollen Biology. Barnabás Beátával. (Angiosperm Pollen and Ovules. New York, 1992)
Knowledge Extrusion from Ethnopoetic Text by Multivariate Statistical Methods. Darányi Sándorral, Ábrányi Andorral. (Content – Concepts – Meaning. Advances in Computing and the Humanities, 1992)
In vitro gamétaérlelés és megtermékenyítés gabonaféléknél. Barnabás Beátával, Takács Imrével. – A genotípus és az indukciós táptalaj hatásának vizsgálata kukorica antérakultúrákban. (Növénytermelés, 1992)
In vitro pollenérlelés és megtermékenyülés búza kalászkakultúrában. Barnabás Beátával, Takács Imrével. – Az alumínium és az alacsony pH hatása a kalluszindukcióra és a növényregenerációra búza antérakultúrákban. Többekkel. – A rozs és a tritikálé virágporának több évig tartó fagyasztva tárolása megtermékenyítőképes állapotban. Barnabás Beátával. – Klasszikus extenzív magyar búzafajták androgenezisének vizsgálata antérakultúrákban. Barnabás Beátával. (Növénytermelés, 1993)
A mikrospórától az utódnemzedékig. Kand. értek. (Martonvásár, 1993)
Kísérletek a pollen élettartamának meghosszabbítására. Barnabás Beátával. – A műtrágyázás hatásának vizsgálata a CERES MAIZE 2.1 modell segítségével. Huzsvai Lászlóval, Pető Károllyal. (Növénytermelés, 1994)
Mikrospóra eredetű kukorica sejtszuszpenziók tenyésztése során fellépő pH-változások dinamikájának vizsgálata bioreaktorban az oldott oxigén függvényében. Többekkel. – A tápközeg pH-jának alakulása haploid kukorica szuszpenziók tenyésztése során. (Növénytermelés, 1995)
Dynamics of pH Changes in Rubia tinctorum Cell Suspension. Többekkel. (Horticultural Science, 1995)
A haploid indukciós képesség vizsgálata jól indukálható és antérakultúrákban nem reagáló kukoricatörzsek hibridjeiben. Többekkel. – Eltérő olajtartalmú kukoricatörzsek olajtartalmának és zsírsavösszetételének biokémiai és genetikai vizsgálata. Kovács-Schneider Magdolnával, Vörösbaranyi Istvánnal. (Növénytermelés, 1998)
Diploid pollen előállítása Triticum turgidum ssp. carthlicum virágkultúrák kolhicides kezelésével. Többekkel. – A magas olajtartalmú kukoricahibridek termesztésének perspektívái. – A kukoricapollen és -csíra olajtartalmának és zsírsavösszetételének vizsgálata. Kovács-Schneider Magdolnával, Vörösbaranyi Istvánnal. – Fertilis dihaploid növények előállítása egysejtmagvas mikrospórák korai kolhicin kezelésével kukorica antérakultúrákban. Barnabás Beátával, Obert Bohussal. (Növénytermelés, 1999)
A kék kukorica – egy ősi kukorica – termesztésének jelenlegi helyzete és perspektívái. (Növénytermelés, 2000)
Őskori gabonatermesztési kísérletek a százhalombattai Régészeti Parkban. Bálint Andrással. (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 2002)
Organikus növénynemesítés és vetőmagellátás. (Biokultúra, 2003)
Eltérő származású őszi tönke tájfajták kezdeti fejlődésének vizsgálata inhomogén növénynevelő kamrában. Kőszegi Bélával, Sutka Józseffel. (Növénytermelés, 2003)
Haploid indukáló genotípusok azonosítása a Martonvásári Génbank alakor gyűjteményében. Bálint András Ferenccel, Sutka Józseffel. (Növénytermelés, 2004)
Az első organikus növénynemesítési műhely. (Biokultúra, 2008)
Organikus növénynemesítő műhely. Lángné Molnár Mártával. (Magyar Mezőgazdaság, 2008)
Minőségi kukoricahibridek organikus nemesítése. – Új fajok a martonvásári biovetőmag-kínálatban. (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 2009)
Az alakor ökológiai nemesítése és termesztése. (Biokultúra, 2009)
Az alakor organikus termesztése. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 2010)
Martonvásári Gabona Génbank. Génforrások a kalászos gabonanemesítés számára. Megyeri Máriával, Mikó Péterrel. (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 2011)
Búzaminták közeli infravörös spektrumainak minőségi vizsgálata. Győri Zoltánnal, Kónya Évával. (Agrártudományi Közlemények, 2012)
Alakorfajták az ökológiai gazdálkodásban. Győri Zoltánnal, Kónya Évával. – Tönke. A homokhátsági szántók új gabonája. Győri Zoltánnal, Kónya Évával. (Biokultúra, 2012)
Alakorfajták az ökotermesztésben.(MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 2012)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője