Kosály György
Kosály György

2023. december 11. Hétfő

Kosály György

fizikus

Születési adatok

1933. augusztus 27.

Budapest

Halálozási adatok

2009. június 8.

Seattle, Washington, USA


Család

Sz: Kosály Ödön (1893–1942) építészmérnök, Révész Erzsébet orvos, rendelőintézeti főorvos. Apja munkaszolgálatosként, az Ukrán SZSZSZK-ban hunyt el. Nevelőapja, anyja második férje: Balassa Benő (†1965) orvos. F: 1955-től Gellért Márta, a Magyar Írók Szövetsége külügyi előadója, majd kiadói szerkesztő. Leánya: Kosály Anna (1959–). 

Iskola

Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1957), a fizikai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1978). 

Életút

Az MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet (AEKI) Ferromágneses Osztálya, majd a Kísérleti Atomreaktor gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1955–1961), a Szilárdtestfizikai Laboratórium Elméleti Csoportja tud. munkatársa (1961–1967). Az MTA KFKI AEKI Reaktor Főosztály Reaktorfizikai és Technikai Laboratórium Reaktorfizikai Csoportja, ill. Osztálya tud. csoportvezetője, ill. tud. osztályvezetője és tud. főmunkatársa (1967–1978), tud. tanácsadója (1978–1979). Az ELTE TTK előadója (1960–1970). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasa (a moszkvai Kurcsatov Intézetben (1967–1968), a londoni Queen Mary College Nukleáris Mérnöki Tanszéke ösztöndíjas vendégkutatója (1970–1971), a svájci Eidgenössische Insitut für Reaktorforschung fluktuációs analízissel foglalkozó csoportjának vezetője (1975–1976).

 

Franciaországban élt (1979–1980), majd családjával Seattle-ben telepedett le. A University of Washington Mechanical Engineering Tanszéke professzora (1980-tól). 

Szilárdtestfizikával, reaktorfizikai mérések elméletével, neutrontranszporttal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a neutronlassítás, a zéró-reaktorok ún. válaszfüggvényének vizsgálata, a reaktor-zajkutatás, elsősorban a forralóvizes reaktorokban uralkodó neutronzaj elmélete terén. Nemzetközileg is az elsők között tárta fel a molekulák vibrációja és rotációja közötti összefüggéseket. 

Elismertség

Az MTA Magfizikai Albizottsága tagja (1974-től). Az MTA–Országos Atomenergiai Bizottság (OAB) Atomtechnikai Tudományos Bizottsága tagja (1976-tól). 

Elismerés

Novobátzky Károly-díj (1969), az MTA KFKI Intézeti Díja (1974 és 1976). 

Főbb művei

F. m.: Reaktortechnikai alapismeretek. Reaktorfizika. 1. Mérnöki továbbképző tanfolyami jegyz. (Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1958)
A diffúziós és lelassulási hossz meghatározásának néhány kérdéséről. Ádám Andrással. (MTA KFKI Közlemények, 1958)
A termikus reaktorok fizikai elméletéről. 1–4. Hraskó Péterrel. (Fizikai Szemle, 1960)
Some Problems Concerning the Theory of Pulsed Neutron Experiments. Vértes Péterrel és Weiss, Zbigniewvel. (Revue de Physique, 1961)
On the Quasi Classical Approximation in Slow Neutron Scattering. Turner, R. E.-vel. (Physics Letters, 1962)
On the Mass Tensor Approximation of Slow Neutron Scattering. Solt Györggyel. (Physics Letters, 1963)
Scattering of Slow Neutrons by Molecules. Solt Györggyel. (KFKI Report, 1964)
A Modification of the Krieger–Nelkin Approximation in the Theory of Slow Neutron Scattering Solt Györggyel. (Physics Letters, 1964)
Problems of the Mass Tensor Approximation of Slow Neutron Scattering. Solt Györggyel. (Physica, 1966)
A lassú neutronok szóródása szilárdtesten és folyadékon. Solt Györggyel. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1967)
Lassú neutronok szóródása szabadon forgó molekulán. Kand. értek. (Bp., 1968)
On a New Method for the Determination of Kinetic Parameters in Absolute Units. Szatmáry Zoltánnal. (Nukleonik, 1969)
Lattice Vibrations and Molecular Rotation in Solid Methane Near the Metling Point. Többekkel. (Discussions of the Faraday Society, 1969)
A tartalék reaktivitás meghatározásának egy új módszeréről. (Fizikai Szemle, 1970)
Investigation of the Area-Ratio Method of Pulsed Reactivity Determination. Valkó Jánossal. – Analysis of Pulsed-Source Reactivity Determination in a Reflected Reactor. Kondor A.-val. (Journal of Nuclear Energy, 1971)
On Integral Versions of the Area-Ratio Method of Pulsed Neutron Reactivity Measurements. Fischer Á.-val. (Journal of Nuclear Energy, 1972)
Investigation of the Cross Correlation Function of Coolant Temperature Fluctuations via the Axial Dependent Two Point Model of Heat Transfer. Meskó Lászlóval. – Remarks on the Transfer Function Relating Inlet Temperature Fluctuations to Neutron Noise. Meskó Lászlóval. (Atomkernenergie, 1972)
Area-Ratio Method of Reactivity Determination in Reflected Reactors. Valkó Jánossal. (Transactions of the American Nuclear Society, 1973)
A Simple Space Dependent Theory of the Neutron Noise in a Boiling Water Reactor. Maróti Lajossal és Meskó Lászlóval. 6 táblával. (Proceedings of the Specialists Meeting on Reactor Noise. Rome, 1974)
Theory of the Area-Ratio Method of Subcriticality Determination. Fischer Á.-val és Valkó Jánossal. (Atomkernenergie, 1974)
Investigation of the Local Component of Power Reactor Noise via Diffusion Theory. (KFKI Report, 1975)
Theory of the Auto-Spectrum of the Local Component of Power-Reactor Noise. Meskó Lászlóval. (Annals of Nuclear Energy, 1976)
Remark on the Possible Use of the Adiabatic Approximation in the Theory of Neutron Noise. Pázsit Imrével. (KFKI Report, 1976)
Könnyű vízzel moderált atomreaktorokban uralkodó neutronzaj lokális és globális komponensének elméleti vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1976)
Investigation of the Joint Effect of Local and Global Driving Sources in Incore-Neutron Measurements. Wach, D.-vel. (Atomkernenergie, 1976)
Noise Investigations in Boiling Water and Pressurized Water Reactors. (KFKI Report, 1979)

 

ford.: Peierls, Rudolf Ernst: A természet törvényei. Ford. (Stúdium Könyvek. 40. Bp., 1963). 

Irodalom

Irod.: Solt György: K. Gy. (Fizikai Szemle, 2009). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője