Kőrösi Csoma Sándor
Kőrösi Csoma Sándor

2024. július 21. Vasárnap

Kőrösi Csoma Sándor

nyelvész, geográfus, utazó

Névváltozatok

Csoma Sándor, kőrösi

Születési adatok

1784. április 4.

Kőrös, Háromszék

Halálozási adatok

1842. április 11.

Dardzsiling, India


Család

Szegény sorsú székely kisnemesi családban született. Sz: Csoma András határőrtiszt, Getse Krisztina.

Iskola

A nagyenyedi kollégiumban (1799–1807), a göttingeni egyetemen tanult (1816–1818); ekkor már 13 nyelven írt és olvasott. Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).

Életút

Németországi tanulmányai során határozta el, hogy Keletre utazik megkeresni a magyarság őshazáját (1819. nov. 24-én indult útjára Nagyenyedről). Először Oroszországon keresztül akart eljutni Észak-Kínába, ezért előbb Temesvárott, Karlócán és Zágrábban szláv nyelveket tanult Gyalogszerrel, csekély támogatással a Balkánon keresztül Alexandriába, majd Palesztinán és Aleppón, ill. Bagdadon keresztül Teheránba érkezett (1820-ban, ahol perzsául és angolul tanult). Teheránban anyagi segítséget kapott az angol konzulátustól (1821-ben megérkezett Buharába). Ekkor már Pandzsábon keresztül kívánt eljutni Belső-Ázsiába (1822-ben), útközben azonban találkozott William Moorcrofttal, az angol kormány megbízottjával, aki a tibeti nyelv és irodalom tanulmányozására ösztönözte, s ez átmenetileg eltérítette eredeti szándékától; azt remélte, hogy az ősi iratok között talál majd bizonyítékot a magyarok eredetére. – Kőrösi Csoma tekinthető a modern tibetológia megteremtőjének. A tibeti lámaista kolostorban sok szenvedés és nélkülözés közepette áttanulmányozta a tibeti irodalom több száz kötetnyi irodalmát, és elkészítette a tibeti nyelv első, kb. 40 000 szavas szótárát (1823–1830). Munkája befejezése után Kalkuttába ment (1830-ban), ahol a Bengáli Ázsiai Társaság támogatásával kiadta tibeti nyelvtanát és szótárát (Essay Towards a Dictionary Tibetan and English, Calcutta, 1834). A kalkuttai Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárnoka (1830–1840); közben rendszeresen közölte nyelvészeti eredményeit a Journal of the Asiatic Society of Bengal-ban, a Társaság rangos folyóiratában (1832-től), ill. Észak-Bengália különböző vidékein nyelvészeti gyűjtéseket végzett (1835–1837); megfordult Maldában, Titaliahban és Dzsalpaiguriban. Eredeti tervéről, a magyarok őshazájának megtalálásáról sem mondott le. A vélt nyelvrokonság és az általa megismert történeti források alapján úgy gondolta, hogy azt Lhaszától észak-keletre, a kínai határ mellett kell keresnie (úgy vélte, hogy meg is találta azt, az akkor, ott élő dzsungar népben). 1841-ben indult útnak újra, a Mahananda folyón vízi úton haladt, ahol a mocsaras, egészségtelen éghajlatú vidéken gyalogosan kelt át és maláriát kapott. 1842. márc. 24-én érkezett meg Dardzsilingbe, egészségi állapota azonban nagyon leromlott, s néhány nappal később maláriában elhunyt (ápr. 11-én). A magyar országgyűlés támogatást küldött kutatásaihoz (1830-ban), ezt azonban nem fogadta el, hanem ebből 450 aranyat a nagyenyedi kollégiumnak, 200 aranyat a Magyar Tudós Társaságnak, 100 aranyat a kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetnek adott (1833-ban).

Emlékezet

A dardzsilingi európai temetőben temették el. Születésének 100. évfordulójára Duka Tivadar lefordította munkái nagy részét és tervezte kiadását (azonban a lefordított dolgozataiból sem jelenhetett meg az összes, 1885-ben). Kalkuttában, az Ázsiai Társaság épültében 1902-ben állították fel mellszobrát. Születésének 120. évfordulóján szülőfaluját Csomakőrösre nevezték át (1904-ben). Sírjánál az MTA emléktáblát helyezett el (1910-ben).

Elismertség

A londoni Royal Asiatic Society (1830) és a kalkuttai Bengáli Ázsiai Társaság tagja (t.: 1833).

Megjegyzések

Más adatok szerint márc 27-én született, ápr. 4-e a keresztelés napja. Anyja neve másutt: Gócz Krisztina.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője