Korenchy Éva
Korenchy Éva

2021. szeptember 16. Csütörtök

Korenchy Éva

nyelvész

Születési adatok

1943. december 24.

Budapest

Halálozási adatok

1980. május 24.

Budapest

Temetési adatok

1980. június 25.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Sz: Korenchy László (†1981. dec. 5.), a Fővárosi Tanács Építési Igazgatóságának jogi főelőadója, 1961-től nyugdíjas jogtanácsadója; Petró Lujza, pedagógus. 

Iskola

A Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1962), az ELTE BTK-n magyar–latin szakos középiskolai tanári és finn nyelv és irodalom–finnugor összehasonlító nyelvész szakos előadói okl. szerzett (1968), doktorált (1972). 

Életút

Az MTA Nyelvtudományi Intézete tud. segédmunkatársa (1968–1970), tud. munkatársa (1970–1976), az MTA Könyvtár Kézirattára tud. munkatársa (1976–1980). Finnországban (1969), majd a Szovjetunióban járt hosszabb tanulmányúton (1971–1972). 

Finnugor nyelvészettel, elsősorban zürjén nyelvvel foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a finnugor nyelvek iráni nyelvi kapcsolatainak feltárása terén. 

Elismertség

Az MTA Uralisztikai Komplex Bizottsága tagja (1976–1980).

Elismerés

Fokos-Fuchs Dávid-díj (1974). 

Főbb művei

F. m.: Iráni eredetű szavak az obi-ugor nyelvekben. Egy. doktori értek. (Bp., 1971)
A zürjén abszolút igető problémájáról. (Nyelvtudományi Közlemények, 1971)
Az uráli tagadásról. (Nyelvtudományi Közlemények, 1972)
Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Monográfia. Az egy. doktori értek. átd. német nyelvű változat és benyújtott kand. értek. is. (Bp., 1972)
A nosztratikus nyelvcsalád hipotézise finnugor (uráli) szempontból. (Nyelvtudományi értekezések. 89. Az etimológia elmélete és módszere. Az 1974. aug. 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Szerk. Benkő Loránd és K. Sal Éva. Bp., 1976 és Nyelvtudományi Értesítő, 1976)
Iráni nyelvtörténet. (Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba. Bp., 1976)
Fokos-Fuchs Dávid. (Magyar Nyelvőr, 1977)
A finnugor történeti-összehasonlító nyelvtudomány alapelveinek kiformálódása. (Magyar Nyelvőr, 1978)
Iranian Contacts during the Period of Ugric Division. (Acta Sectionis Linguistica, 1981). 

Irodalom

Irod.: Bakay Kornél: K. É. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. (Somogyi Múzeumok Közleményei, 1972 és Néprajz és Nyelvtudomány, 1973)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1980. jún. 21.)
Janurik Tamás: K. É. (Nyelvtudományi Közlemények, 1981). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016