Korcsmáros Iván
Korcsmáros Iván

2024. július 21. Vasárnap

Korcsmáros Iván

kémikus, pedagógus

Születési adatok

1913. november 27.

Kisszeben, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1977. augusztus 2.

Keszthely, Veszprém megye

Temetési adatok

1977. augusztus

Keszthely


Család

F: Gyuró Amanda. Fia: Korcsmáros Iván (1942–) vegyészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1981). 

Iskola

A keszthelyi premontrei gimnáziumban éretts. (1931), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen kémia–természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1937) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1939).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Növénytani Intézete (1937–1938), Gazdasági Ipari Intézete gyakornoka (1938–1939), majd a keszthelyi premontrei gimnázium r. tanára (1939–1949). A Dombóvári Állami Pedagógiai Gimnázium (= ma: Apáczai Csere János Szakközépiskola) r. tanára és igazgatója (1949–1950), a Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Kémia Tanszéke tanszékvezető főiskolai tanára (1950–1976), nyugdíjazták (1976). 

Tudományos pályafutásának kezdetén természetföldrajzi jelenségekkel foglalkozott, doktori értekezését a Keszthelyi-öböl tanulmányozásából írta, később érdeklődése az általános iskolai kémiatanítás módszertani kérdéseivel felé fordult. Nevéhez fűződik a pécsi főiskolai kémiatanítás megszervezése. Jelentős főiskolai tankönyvírói tevékenysége: évtizedeken át az ő könyveiből tanultak a főiskolai hallgatók generációi. 

Emlékezet

Kisszebenben született, tanulmányait Budapesten végezte, munkássága Pécshez kötődik. Keszthelyen élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a helyi temetőben nyugszik. 

Főbb művei

F. m.: A keszthelyi halomgerinc balatoni színlői. Egy. doktori értek. is. (Földrajzi Közlemények, 1939 és külön: Bp., 1939)
Általános és szervetlen vegytan. Pedagógiai főisk. jegyz. (Pécs, 1950 és utánnyomások: 1951–1959)
Szerves vegytan. Pedagógiai főisk. jegyz. (Pécs, 1950 és utánnyomások: 1951–1959)
Világnézeti nevelés a kémiában. (A természettudományok tanítása, 1956)
A kémia szerepe a népgazdaságban. 1–2. (Általános iskolai szakköri útmutató. Bp., 1956–1957)
A kémiai fogalmak általános iskolai kialakításának néhány kérdése. (A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
Főiskolai politikai nevelőmunkánk tapasztalatai. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
Kémia. Egységes főisk. jegyz. (A Budapesti Pedagógiai Főiskola kiadványa. Bp., 1958 és utánnyomások: 1959–1962)
Vizsgálatok az általános iskolai kémiatanítás egyes problémáinak megoldására. (Pedagógiai Szemle, 1960)
Szervetlen kémia. Tanárképző főisk. egységes jegyz. (Bp., 1963 és utánnyomások: 1964–1979)
Elméleti kémia. Tanárképző főisk. egységes jegyz. (Bp., 1963 és utánnyomások: 1964–1979)
A középfokú és felsőfokú kémiaoktatás kapcsolata. (A kommunista szakemberképzés pedagógiai és lélektani problémái. A Pécsi Tanárképző Főiskolán, felszabadulásunk 20. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos ülésszak előadásai. 1965. máj. 28–29. Szerk. Wéber Mihály. Bp., 1965)
Adatok az általános és középiskolai kémiaoktatás linearitásának kérdéséhez. (A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1966)
Általános és fizikai kémia. Tanárképző főisk. egységes tankönyve. (Bp., 1967
2. kiad. 1970
3. kiad. 1972
4. kiad. 1973
5. kiad. 1974
6. kiad. 1975
7. kiad. 1976
8. kiad. 1978)
A szervetlen kémia korszerűsítésének elvei és tapasztalatai a tanárképző főiskolákon. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
Szervetlen kémia. Főisk. tankönyv. Szőkefalvi-Nagy Zoltánnal. (Bp., 1980). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője