Kopp Jenő
Kopp Jenő

2024. július 25. Csütörtök

Kopp Jenő

művészettörténész

Születési adatok

1900. augusztus 2.

Budapest

Halálozási adatok

1977. január 13.

Budapest

Temetési adatok

1977. február 5.

Budapest

Farkasrét


Család

F: Waigand Ilona (1918–1978) művészettörténész. Nyolc gyermeke közül, leánya: Kopp Mária (1942–2012) orvos, pszichológus és Bittsánszky Gézáné Kopp Judit (1943–1995) szobrász. További gyermekei: Székely Mihályné Kopp Eszter, Gödölle Lászlóné Kopp Éva, Kopp Veronika, Kopp Borbála, Kopp Zsuzsanna; Kopp Péter. 

Iskola

Gazdasági akadémiát végzett (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen művészettörténetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1930). 

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében Gerevich Tibor tanársegéde (1928–1930), a Római Magyar Intézet. állami ösztöndíjasaként Olaszországban folytatott művészettörténeti kutatásokat (1930–1932). Budapest székesfővárosnál, Némethy Károly tanácsnok titkáraként, közreműködött egy fővárosi képtár létrehozásában (1932–1935), a Székesfővárosi Képtár és Történelmi Múzeum, ill. a Fővárosi Képtár igazgatója (1935–1947), a Fővárosi Múzeumok központi igazgatója (1947–1948), a Fővárosi Levéltár munkatársa (1948-tól). 

18–19. századi magyar egyházművészettel, magyar biedermeier művészettel, elsősorban Borsos József (1821–1883), Derkovits Gyula (1894–1934) és Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) munkásságával foglalkozott. Irányítása alatt a Fővárosi Képtár az ország legnagyobb magyar művészeti gyűjteménye lett. 

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Francia nyelvű írásai Eugène Kopp néven jelentek meg. 

Szerkesztés

A Katholikus Szemle műkritikusa (1935–1940). 

Főbb művei

F. m.: Borsos József. Egy. doktori értek. is. (Pécs, 1931)
A mai olasz egyházművészet. (Magyar Művészet, 1936)
A Székesfővárosi Képtár és Történelmi Múzeum 1935/1936. évi új szerzeményei kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület, 1937. jan. 2–17. A kiállítást rendezte K. J. (A Nemzeti Szalon kiadványa. Bp., 1937)
A Székesfővárosi Képtár és Történelmi Múzeum 1937/1938. évi új szerzeményei kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület, 1939. jan. 22.–febr. 5. A kiállítást rendezte Horváth Henrikkel. (A Nemzeti Szalon kiadványa. Bp., 1939)
Magyar szobrászat. (Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret. Székesfehérvár, 1939)
Ismeretlen magyar festők a 19. század első felében. 28. táblával. (Szépművészet füzetek. 3. Bp., 1941)
Magyar mesterművek Budapest Székesfőváros Képtára gyűjteményében. Mappában, kartonra ragasztott színes képekkel. 16 táblával. (Bp., 1942)
Markó Károly ismeretlen levelei. 2 táblával. (Gerevich-emlékkönyv. Bp., 1942)
Rippl-Rónai József. (Szépművészet [folyóirat, 1942)
Magyar biedermeier festészet. 32 táblával. (Officina Képeskönyvek. 53–54. Bp., 1943)
A Fővárosi Képtár képei. 32 táblával. (Bp., 1943)
A magyar grafika 150 éve. Székesfővárosi Képtár és Történelmi Múzeum kiállítása. Kat. A kiállítást rendezte, és a katalógust szerk. K. J. (Bp., 1943)
Derkovits Gyula. Kismonográfia. 32 táblával. Eugène Kopp néven. (L’art hongrois. 4. Bp., 1944)
Lóránth László: Paletta. 48 műmelléklettel és több mint 100 képpel illusztrálva. A bevezetést írta K. J. (Bp., 1944)
Virág a művészetben. Budapest Székesfőváros Képtára és a Székesfővárosi Kertészet kiállítása. Kat. A kiállítást rendezte, és a katalógust szerk. K. J. (Bp., 1946)
Fiatal magyar művészek. Budapest Székesfőváros Képtára kiállítása. Kat. A kiállítást rendezte, és a katalógust szerk. K. J. (Bp., 1946)
A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. (Budapest [folyóirat], 1946)
A háromszázéves pesti papnövelde. 72 képmelléklettel. (A Központi Papnevelő Intézet kiadványa. Bp., 1948)
Új magyar festészet. 24 színes reprodukcióval illusztrált. (Magyar Művészet. 1. Bp., 1948)
Mednyánszky László. (Művészetszemlélet [folyóirat], 1948)

 

lényegében azonos tartalommal: Introduction to Hungarian Painting. Rosner, Charles-sal. (London, 1948)
Introduction à la peinture hongroises. Eugène Kopp néven. (Paris, 1948)
La moderna pittura Ungherese. Eugenio Kopp néven. (Roma, 1948)
Conspectus pictura Hungariae recentioris. Eugenius Kopp néven. (Bp., 1948)
Kisfaludy Strobl Zsigmond. Kismonográfia. (Új Magyar Művészet. Bp., 1956)

 

írásai a Katholikus Szemlében: A nő a mai magyar művészetben. – A modern olasz művészet. – Formai problémák és nemzeti szellem képzőművészetünkben. (1936)
A szepesi festők művészete. – Giotto di Bondone. – A magyar művészet a párizsi világkiállításon. (1937)
Magyar biedermeier művészet. (1938)
A kassai nemzeti kiállítás. (1939). 

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Magyar művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1977. jan. 19.)
Földes Emília: A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye. 1890–1945. (Bp., 1999)
Kortárs magyar művészeti lexikon. I–III. köt. Főszerk. Fitz Péter. (Bp., 1999–2001)
Fitz Péter: K. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője