Koltay Árpád
Koltay Árpád

2023. december 9. Szombat

Koltay Árpád

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1920. december 3.

Szarvas, Békés vármegye

Halálozási adatok

1987. április

Budapest


Család

Sz: Koltay Pál (1896–1969) mezőgazdasági szaktanár, méhész, a Méhészet c. folyóirat szerkesztője, Szloszjár Erzsébet. F: Szilaj Mária, a Martonvásári Állami Gyermekotthon nevelője. Felesége előző házasságából született gyermekei: Regős Mária (1944–); fia: Regős János (1950–). 

Iskola

Elemi és középiskoláit Békéscsabán végezte (1939-ben éretts.). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztályán mezőgazdaság-tudományi okl. (1943), a Magyar Közgazdasági Egyetem Gazdasági Szaktanárképző Intézetében gazdasági szaktanári okl. szerzett (1946), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1959), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1969). 

Életút

Az Orosházi Mezőgazdasági Középiskola h. tanára és a tangazdaság vezetője (1944–1946), a Szarvasi Mezőgazdasági Középiskolában a növénytermesztés r. tanára és a kísérleti telep vezetője (1946–1950). A Bajai (1950–1951) és a Szentesi Mezőgazdasági Szakiskola gazdasági tanára (1951–1952), a Mohácsi Mezőgazdasági Technikum igazgatóhelyettese (1952–1954). Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete tud. munkatársa (1954–1969), tud. főmunkatársa (1969–1980). 

Növénytermesztéssel, a búzatermesztés ökonómiai kérdéseivel, elsősorban különböző búzafajták termesztési feltételeinek (pl. talajművelés, vetésmélység, vetésidő, nitrogén-adagolás stb.) vizsgálatával, agrotechnikai feltételeinek javításával foglalkozott. A korszerű műtrágyázás (pl. permetező levéltrágyázás, klorklorinkloridos kezelés stb.) és a talajlazításos növényápolás magyarországi bevezetője a búzatermesztésben. Tudományos pályafutásának kezdetén a magyarországi gyapottermesztés lehetőségeit is kutatta, valamint kukoricatermesztési kísérleteket is vizsgált. 

Főbb művei

F. m.: A gyapot helye a vetésforgóban. Trágyázás, szerves trágyák. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1951)
A gyapot műtrágyázása. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1951)
A gyapotmag csávázása, szárítása, tisztítása. Vetőmagvizsgálat. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1952)
A magvasgyapot szakítószilárdságának, finomsági számának, érettségi fokának megállapítása a feldolgozás szempontjából. (Bp., 1952)
Művelési és talajtakarási kísérlet kukoricával. 1956–1957-ben. – Kukoricatrágyázási előkísérlet istállótrágya, zöld- és műtrágya-kombinációkkal. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1953–1957. Szerk. I’só László. Bp., 1958)
A kapálás és a talajtakarás hatása a talaj különböző tulajdonságaira és a növényre. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1959)
A búza-agrotechnika néhány kérdéséről. (Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete jubileumi tudományos konferenciája. Martonvásár, 1959. dec. 8–10. Előadások. Szerk. Takáts Lajos. Martonvásár, 1961)
Hogyan kettőzhetjük meg búzaterméseinket? Rajki Sándorral és Szirtes Jánossal. (Az MSZMP Fejér megyei Bizottsága kiadványa. Székesfehérvár, 1961)
Őszibúza-fejtrágyázási kísérletek különböző elővetemények után. – A kukorica búzaelővetemény-értékének javítása. (Búzatermesztési Kísérletek. 1952–1959. Szerk. is Bajai Jenővel. Bp., 1961)
Őszibúza-fejtrágyázási kísérletek kukorica-elővetemény után. (Növénytermelés, 1961)
Nagy termőképességű búzafajták fejtrágyázása. Szirtes Jánossal. (Magyar Mezőgazdaság, 1961)
A műtrágyázás ideje és módja. A kenyérgabona-termesztés fejlesztésének időszerű kérdései. (Népszabadság, 1961. 220.)
Kapálási kísérletek kukoricával. 1958–1960. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Szerk. I’só László. Bp., 1962)
A búzafajták ökológiai igénye és a termés. (Búzagenetikai és -nemesítési szimpózium. 1962. jún. 12–14. MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete. Előadások. Martonvásár, 1962)
A búzanemesítés és -termesztés legfontosabb kérdései. (Szovjet tapasztalatok a magyar mezőgazdaságban. A Magyar–Szovjet Baráti Társaság kiadványa. Bp., 1962)
A somkóróról. (Méhészet, 1962)
A talajápolás hatása a növényre, valamint a talaj fizikai és élettani tevékenységére. (Élővilág, 1962)
A búza ökológiai igényeinek vizsgálata faktoriális kísérletben. O’sváth Jánossal. (MTA Agrártudományi Osztály Közleményei, 1963)
Az őszibúza fejtrágyázása. – Az őszibúza tavaszi hengerezése és fogasolása. – Talaj-előkészítés búza alá. A martonvásári talajművelési kísérlet eredményei. (Magyar Mezőgazdaság, 1963)
Az őszibúza tél végi–kora tavaszi fejtrágyázása. – A búzatermesztés agrotechnikája és a termés közötti összefüggés. (Magyar Mezőgazdaság, 1964)
A búza agrotechnikája. (A búzanemesítés és -termesztés újabb eredményei. Témadokumentáció. Szerk. Gecse Gyula. Bp., 1965)
Winter Wheat Manuring Experiment. (Acta Agronomica, 1965)
A búza fejtrágyázása. (Magyar Mezőgazdaság, 1965)
Azonos hatóanyag-tartalmú szerves- és műtrágyaadag közvetlen és utóhatása egyes búzafajták termésére. (Trágyázási Kísérletek. Szerk. Sarkadi János. Bp., 1966)
Termesztési tényezők hatása búzafajták szemtermésére és terméselemeire. Kand. értek. (Martonvásár, 1966)
A talajművelés mélységének hatása három búzafajta termésére és terméselemeire. (Talajtermékenység. A Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet és a 35. sz. Kutatási Főfeladatot Koordináló Bizottság Közleményei. Szerk. Sipos Sándor. Bp., 1966)
Többtényezős kísérlettípus NPK-adagok vizsgálatára. O’sváth Jánossal. (MTA Agrártudományi Osztálya Közleményei, 1966)
A búza alaptrágyázása. (Magyar Mezőgazdaság, 1966)
A termesztési tényezők hatása a búzafajták szemtermésére és elemeire. – Az aratás idejének hatása a különböző búzafajták szemtermésére. (Búzatermesztési kísérletek. 1960–1970. Szerk. Bajai Jenő. Bp., 1971)
A kelet-szlovákiai kerület gabonatermesztési tartalékai. (A gabonatermesztés elmélete és gyakorlata. Az 1971. szept. 21–22-én, Kosicén megtartott szlovákiai gabonatermesztési konferencián elhangzott felszólalások gyűjteménye. Bratislava, 1973)
Búzatermesztés és -nemesítés. Monográfia. Balla Lászlóval. A búzatermesztés ökonómiai kérdései c. fejezetet Tőzsér János írta. (Bp., 1975
2. átd. és bőv. kiad. 1982)
A búzakutatások újabb eredményei Martonvásáron. Balla Lászlóval. (Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete kiadványa. Martonvásár, 1976)
Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Szerk. Bajai Jenővel. (Bp., 1985). 

Irodalom

Irod.: Balla László: K. Á. (Növénytermelés, 1988). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője