Kolta Magdolna
Kolta Magdolna

2024. július 19. Péntek

Kolta Magdolna

irodalom- és színháztörténész, fotótörténész, szerkesztő

Névváltozatok

Kolta Mária Magdolna 

Születési adatok

1958. szeptember 14.

Budapest

Halálozási adatok

2005. június 1.

Budapest

Temetési adatok

2005. június 9.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Kolta Rezső, Juhász-Vida Magdolna. 

Iskola

A Leövey Klára Gimnázium kémia tagozatán éretts. (1977), az ELTE BTK-n magyar–történelem–összehasonlító irodalomtörténet szakos előadói okl. szerzett (1982), fotómuzeológia szakon tanult (1994–1995); az irodalomtudomány kandidátusa (1988). 

Életút

A Pannónia Filmstúdió szinkronrendező-asszisztense (1982–1983), az MTA–TMB-n Nagy Péter, majd Bécsy Tamás ösztöndíjas aspiránsa (az ELTE BTK Összehasonlító és Világirodalmi Tanszékén, 1983–1986). Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet tud. titkára (1987–1988), tud. munkatársa (1988–1992), egyúttal az Atlantisz társadalomtudományi könyvkiadó szerkesztője (1990–1992). A kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum tud. munkatársa, igazgatóhelyettese (1993–2005) és a budapesti Magyar Fotográfusok Háza szervezetője, alapító kurátora (1994–1999). A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Fotóművészeti Kollégiumának kurátora (1998–2000). Bécsben, a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa (1985). 

Tudományos pályafutásának kezdetén az 1870-es–1880-as évek és a századforduló budapesti színházainak történetével foglalkozott: Budapest színházi kultúrája a 19. század második felében c. dolgozatával ő volt az ország legfiatalabb kandidátusa (a védés évében, 1986-ban). Színháztörténészként közzétette a budapesti Népszínház iratait, ill. a 19. századi népszínművek regionális sajátosságait is vizsgálta. A színháztörténeti intézetben nevéhez fűződik az informatikai rendszer elindítása. Később érdeklődése a fotográfiai látás, a modern „képnézés” kultúrtörténete és a magyar fotóművészet története felé fordult. Alapvető jelentőségű tevékenységet fejtett ki a magyarországi fotóművészet kiemelkedő művészei életművének feltárása, munkásságuk dokumentumainak kiadása terén. Fotótörténeti monográfiái (Képmutogatók, 2003; A fotográfia története, posztumusz, 2007) a szakterület klasszikusai. A Magyar Fotográfiai Múzeum szerkesztőjeként 38 fotótörténeti kiadványt és fotóalbumot szerkesztett (1991-től), továbbá nevéhez fűződik budapesti Magyar Fotográfusok Háza (= Mai Manó Ház) megszervezése. Számos fotótörténeti kiállítást szerkesztett és rendezett. 

Emlékezet

Budapesten (Ferencváros, IX. kerület, Mester utca 18.) élt és tevékenykedett, munkássága a Magyar Fotográfiai Múzeum révén Kecskeméthez is kötődik. 

Szerkesztés

A Magyar Fotográfiai Múzeum által kiadott A magyar fotográfia történetéből c. könyvsorozat szerkesztője (I–XXXVIII. köt. Kecskemét–Bp., 1991–2005). A Medvetánc c. társadalomelméleti folyóirat alapító szerkesztője (1982–1989). 

Főbb művei

F. m.: A szerzői utasítások hiánya Racine: Berenice c. drámájában. (Világirodalmi tanulmányok. 2. Az instrukciók szerepe a drámában. Az összehasonlító irodalomtörténet szakos hallgatók szemináriumi dolgozatai. Bp., 1981)
Lírai értékproblémák a XIX. század közepén. (Palócföld, 1981)
Budapest színházi kultúrája a 19. század második felében. Egy. doktori és kand. értek. (Bp., 1986)
Informatikai reform a Magyar Színházi Intézetben. (Színház, 1989)
Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi népszínművekben. (A magyarságkutatás könyvtára. 7. Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmányok. Szerk. Hofer Tamás. A Magyarságkutató Intézet kiadványa. Bp., 1991)
Hogyan lett a pesti Népszínház nemzeti ügyből szórakoztatóüzem? (A Monarchia a századfordulón. Monarchia irodalmak és irodalmak a Monarchiáról. Szerk. Fried István. Szeged, 1991)
A színház szerepe Budapest világvárossá fejlődésében. (Színháztudományi Szemle, 1991)
Képmutogatók. Képnézési formák és szokások a fotográfia előtt és után. (Fotóművészet, 1996)
Képmutogatók Pest-Budán. (Budapesti Negyed, 1997)
Tractatus a fotómúzeumról meg a Mai Manó Házról. Kincses Károllyal. (Magyar Múzeumok, 1998)
A vándorló lanternistáktól az Urániáig. (Orbis pictus. A szemléltetés évszázadai. Szerk. Jáki László. Bp. 2000)
Femeninos. Photo Espagna 2002. Szubjektív megjegyzések a madridi fotóhónapról, a spanyolokról és rólunk. – Kisebb csodák a magyar fotográfia körül. (Fotóművészet, 2002)
Tíz éve szél ellen. A Magyar Fotográfiai Múzeumról. Kincses Károllyal. (Magyar Múzeumok, 2002)
Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Monográfia. (A magyar fotográfia történetéből. 29. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Kecskemét, 2003)
A képnézés magányos öröme. (Fotóművészet, 2003)
A fotográfia története. Előzmények, egyetemes fejlődés, jeles magyarok. Monográfia. Tőry Klárával. (Bp., 2007)

 

szerk.: A Népszínház iratai. Szerk. (Színháztörténeti Könyvtár. 16. A Magyar Színházi Intézet kiadványa. Bp., 1986)
Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából. Írta és fényképezte R. P. Kelety Gusztáv rajzaival. Hasonmás kiad. A mellékletben Kincses Károly R. P. c. tanulmánya. Szerk. K. M. (Kecskemét–Bp., 1992)
Almásy Pál, a század tanúja. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítása. 1992. okt. 10.–dec. 30. Kat. A kiállítást rendezte Kincses Károly, a katalógust szerk. K. M. (Kecskemét, 1992)
Divald Károly fényképész és vegyész üvegműcsarnokából Eperjesen. A Divaldok és a Magas Tátra első képei. Szerk. Cs. Plank Ibolyával és Vannai Nándorral. A bibliográfiát összeáll. Csengei Péter. 72 táblával. (A magyar fotográfia történetéből. 2. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1993)
Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. A bevezető tanulmányt írta Erdélyi Lajos. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 3. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1993)
A megállított kép. Fényképező filmesek. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítása. 1993. jún. 9.–júl. 10. Kat. A kiállítást rendezte Kincses Károly, a katalógust szerk. K. M. (Kecskemét, 1993)
Egy fényképező szerzetes: Palatin Gergely. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 4. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1993)
Camera obscura. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítása. 1993. aug. 13.–okt. 20. Kat. A kiállítást rendezte Kincses Károly, a katalógust szerk. K. M. 42 táblával. (Kecskemét, 1993)
A. Kertész. 1894 – 1985 – 1994. Fotóalbum. Szerk. K. M. Kincses Károly tanulmányával és André Kertész műveinek bibliográfiájával. (A magyar fotográfia történetéből. 5. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1994)
Moholy-Nagy László: 100 fotó. Fotóalbum. Szerk. K. M. Kincses Károly tanulmányával. (A magyar fotográfia történetéből. 6. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1995)
Lőrinczy György. Fotóalbum. Szöveg: Lőrinczy Kati és Szegő György. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 7. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1995)
Munkácsi &
Munkácsi. Fotók: Juan Munkácsi és Muky Munkácsi. Fotóalbum. Megjelent a Magyar Fotográfiai Múzeum Munkácsi Márton születésének 100. évfordulóján, 1996. ápr. 26.–jún. 4. között rendezett kiállítása alkalmából. Szöveg: Kincses Károly és Markovics Ferenc. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 8. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1996)
Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 9. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1997)
Loránt, Stefan: 97 év a XX. századból. Szerk. Kincses Károllyal. L. S. műveinek jegyzékével. (A magyar fotográfia történetéből. 10. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1997)
A Magyar Fotográfusok Háza Mai Manó cs. és kir. udvari fényképész műteremházában. Szerk. (A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1997)
Fotó Homonnai. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka. Fotóalbum. Szöveg: Bán András, Szabó Magdolna és Szűcs Tibor. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 11. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1998)
Balogh Rudolf. Minden magyar fotóriporterek atyja. Fotóalbum. Szerk. Kincses Károllyal. (A magyar fotográfia történetéből. 13. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 1998)
Simon Mihály: Összehasonlító magyar fotótörténet. Monográfia. Ford., szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 16. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2000)
André Kertész ismeretlen fotográfiái. Képek és tárgyak a Washington Square-i lakásból. Megjelent a Párizsban, 2001. jún. 20.–szept. 2. között megrendezett kiállítás alkalmából. Kat. A kiállítást összeáll. és a katalógust szerk. Kincses Károllyal. (A Magyar Fotográfiai Múzeum és a Francia Intézet közös kiadványa. Bp., 2001)
Kettős utazás. Magyar fotográfiák a világról. 1857–1978. – Linked Journeys Hungarian Photographs from around the World. 1857–1918. Fotóalbum. Szöveg: Kincses Károly Szerk. K. M. (Bp., 2001)
Uralkodók festője, fényképésze. Szathmári Pap Károly. Fotóalbum. Szöveg: Farkas Zsuzsa, Kincses Károly és Vida Mariana. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 24. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2001)
Kőrösi Csoma Sándor valóságos és álombeli útján. Képek. Fotóalbum. Fotók: Normantas, Paulius, szöveg: Kara György. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 25. A Magyar Fotográfiai Múzeum és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola közös kiadványa. Bp., 2001)
Korniss Péter munkássága. Dokumentumok. 1961–2001. Összeáll. Daróczi Kiss Márta, szerk. K. M. (A magyar fotográfia forrásai 1. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Kecskemét, 2001)
Cartier-Bresson, Anne: Kertész és Brassaï előtt. A modernizmus gyökerei a magyar fotográfiában. – Before Kertész and Brassaï. The Antecedents of Modernism in Hungarian Photography. Szerk. K. M. (A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2001)
Egy birodalom képei. Fotográfia az Oszmán Birodalomban. 1839–1919. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. 2001. nov. 29.–2002. febr. 24. Kat. A kiállítást rendezte Özendes, Engin, a katalógust szerk. K. M. (A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2001)
Angelo. Fotóalbum. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítása. 2002. nov. 8.–2003. febr. 21. Szöveg: Kincses Károly. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 26. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2002)
Mai Manó fotográfiái. Fotóalbum. Szöveg: Kincses Károly és Nádor Péter. Szerk. K. M. (A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2003)
100 éves a motoros repülés. – Higher and Higher. Fotóalbum. Szöveg: Kincses Károly. Szerk. K. M. (A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2003)
„Feledheted-e ezeket az arcokat?” Sára Sándor fényképei. Fotóalbum. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 30. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2003)
Haár Ferenc magyarországi képei. Út a Munka-körtől a zen-buddhizmusig. Fotóalbum. Szöveg: Kincses Ferenc. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 32. A Magyar Fotográfiai Múzeum és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete közös kiadványa. Bp., 2004)
A Fotómúzeum kincsei. – Treasures of the Hungarian Museum of Photography. Szöveg: Kincses Károly. Szerk. K. M. Fotóalbum és elektronikus dokumentum is. (A magyar fotográfia történetéből 33. Bp., Kecskemét, 2004 és CD-Rom, Kecskemét, 2004)
Rozsda Endre. Egy festő, ha fényképez. Fotóalbum. A Magyar Fotográfiai Múzeumban 2004. okt. 28-án megnyílt kiállítás alkalmából. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 35. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2004
2. kiad. 2009)
Jacques Faix, az aradi klasszikus. Fotóalbum. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 36. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2004)
Robert Capa képei a Magyar Fotográfiai Múzeumban. Fotóalbum. A Magyar Fotográfiai Múzeumban 2005. ápr. 8.–máj. 22. között megrendezett kiállítás alkalmából. Szöveg: Kincses Károly. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 37. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2005)
Festő fényképészek. 1840–1880. Fotóalbum. A Magyar Fotográfiai Múzeumban 2005. jún. 10.–júl. 31. között, azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. Szöveg: Farkas Zsuzsa. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia történetéből. 38. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2005)
Baki Péter: A Vasárnapi Ujság és a fotográfia. 1854–1921. Szerk. K. M. (A magyar fotográfia forrásai. 2. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Kecskemét, 2005)
Albertini Béla: Szélpál Árpád, a szociofotós. A képeket vál. Vince, Agnés, szerk. K. M. (A magyar fotográfia forrásai. 3. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Kecskemét, 2005)
Hazai anyag. Fotónapló. André Kertész és a magyarok. – Pictures from Home Photo Diary André Kertész and Hungarians. Ford. Danó Orsolya és Hoover, Tom. Szerk. Kincses Károllyal. (A Magyar Fotográfusok Háza kiadványa. Bp., 2005). 

Irodalom

Irod.: Magyar színházművészeti lexikon. Főszerk. Székely György. (Bp., 1994)
Józsa Ágnes: Könyv. K. M.: Képmutogatók. (Criticai Lapok, 2004)
Kiscsatári Marianna: K. M. (Fotóművészet, 2005)
Magdi könyve. Képek és írások K. M. emlékére. Összeáll. Kincses Károly. (A magyar fotográfia történetéből. 40. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa. Bp., 2005)
Képmutogatók. 2. A látás kultúrtörténete. A Budapesten, 2008. nov. 10-től 2009. jan. 4-ig, azonos címmel, K. M. tiszteletére rendezett kiállítás katalógusa. Szerk. Kincses Károly. (A Magyar Fotográfusok Háza kiadványa. Bp., 2008). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője