Kolosváry Sándor
Kolosváry Sándor

2021. október 20. Szerda

Kolosváry Sándor, kolozsvári

jogász, jogtörténész

Születési adatok

1840. június 23.

Kórodszentmárton, Küküllő vármegye

Halálozási adatok

1922. augusztus 7.

Budapest


Iskola

1922. aug. 7. Bp.): jogász, jogtörténész. – A nagyszebeni (1860–1861), a marosvásárhelyi jogakad.-n tanult (1861–1862), pesti tudományegyetemen elméleti bírói vizsgát tett (1865), állam- és jogtud. doktori okl. (1867), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1870), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

Lövészy György ügyvéd irodavezetője (1865–1867), a kolozsvári ref. jogakad. r. tanára (1867–1870), a pesti tudományegyetem magántanára (1870–1910), egyúttal a kolozsvári jogakad.-n a m. magánjog, közjog és bölcseleti jog rk. (1870–1871), r. tanára (1871–1872), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a m. és erdélyi magánjog ny. r. tanára (1872–1910); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1876–1877, 1885–1886, 1898–1899, 1908–1909), az egyetem rektora (1888–1889). – M. és erdélyi egyháztörténettel, jogtörténettel, jogtörténeti forráskiadói tevékenysége is értékes. Jelentős szerepet játszott az erdélyi ref. egyházker.-nek a mo.-iakkal való egyesülése végrehajtásában. – A kolozsvári ref. egyházm. algondnoka (1880–1889), főgondnoka (1889-től).

Főbb művei

F. m.: Az erdélyi evangélikus református egyházkerület egyházjoga. (Kolozsvár, 1877)
Monumenta Hungariae Juridico-Historica. Corpus Statutorum Hungariae Municipalium. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye a XVI–XVIII. századból. Összegyűjtötte, kiadta, a bevezető tanulmányt írta Óvári Kelemennel. I–V. (Bp., 1885–1904)
Werbőczy István Hármas-könyve. Ford., sajtó alá rend., jogi műszótárral ellátta Óvári Kelemennel. (Bp., 1894)
Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből. (Kolozsvár, 1894)
Az erdélyi Approbata és Compilatae Constitutiones… Sajtó alá rend. Óvári Kelemennel. (Bp., 1896)
Magánjog. I. Általános rész. Kiss Mórral, Szladits Károllyal, Almási Antallal. (Bp., 1905)
Visszaemlékezések. (Kolozsvár, 1908).

Irodalom

Irod.: Illés József: K. S. levelező tag emlékezete. (Bp., 1929).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013