Kocsis Éva
Kocsis Éva

2024. július 12. Péntek

Kocsis Éva

közgazdász

Névváltozatok

Orosz Ferencné 

Születési adatok

1948. július 30.

Hajdúszoboszló, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

2006. július 8.

Budapest

Temetési adatok

2006. június 27.

Budapest

Farkasrét


Család

F: Orosz Ferenc. Fia: Orosz Ferenc (1974–); leánya: Orosz Virág (1976–). 

Iskola

Az MKKE Tanári „A” Szakán politikai gazdaságtan–tervezés szakos középiskolai tanári okl. (1971), közgazdaság-elméleti szakközgazdász képesítést szerzett (1978) és doktorált (1977), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1994). 

Életút

Az MKKE, ill. a BKE tanársegéde, egy. adjunktusa (1971–1988), az Összehasonlító Közgazdaságtani Kutatócsoport, ill. az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék egy. adjunktusa (1988–1995), egy. docense (1995–2006). 

A környezetvédelem közgazdasági kérdéseivel, ezzel összefüggő gazdasági rendszerelméleti és környezetpolitikai kutatásokkal, a technikai és a technológiai fejlődés gazdasági és gazdaságelméleti hatásaival foglalkozott. A magyarországi ökológiai közgazdaság-tudományi kutatások egyik elindítójaként alapvetően új eredményeket ért el a gazdasági növekedés környezeti-ökológiai feltételeinek feltárása terén. Később érdeklődése az intézményi közgazdaságtan, az üzleti hálózatok vizsgálata, az újtípusú fogyasztói szokások és az ezzel összefüggő internetes intézményi hálózatok változásainak feltárása felé fordult. Szabó Katalinnal közösen írt könyvei (A posztmodern vállalat, 2000; Digitális paradicsom vagy falanszter?, 2002; Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban, 2003) igen nagy feltűnést keltettek. 

Főbb művei

F. m.: A beruházáshatékonyság néhány makroökonómiai összefüggése. Egy. doktori értek. (Bp., 1977)
A beruházáshatékonyság és a beruházástervezés néhány elméleti összefüggése. Közgazdaság-elméleti szakközgazdász értek. (Bp., 1978)
A beruházáshatékonyság és a beruházástervezés néhány elméleti összefüggése. (Tájékoztató, 1980)
A szocialista újratermelés elméletének születése és kibontakozása a politikai gazdaságtanban – hazánkban. (Politikai gazdaságtan füzetek, 1987)
Az érdekeltség alakítása a termelőszövetkezetekben. (Gazdálkodás, 1988)
A vállalatok önigazgatására alapuló jugoszláv gazdasági rendszer. – A „harmadik út”. Ota Sik alternatív modellje. – Gazdasági rendszerekről ökológiai nézőpontból. (Bevezetés a gazdasági rendszerek elméletébe. Bp., 1990)
Államon innen, piacon túl. A mezoszféra előretörése a modern gazdaságokban és az ökológiai kihívás. Kand. értek. (Bp., 1993)
A minőségi növekedés, a fenntartható fejlődés és a stacionárius gazdaság. (Magyar Tudomány, 1993)
Környezeti ártalmak hatása az emberi szaporodásra. (Új Pedagógiai Szemle, 1995)
The Side of the State, the Other Side of the Market Flexible Specialization and Cooperation. (Társadalom és Gazdaság, 1995)
Technológiai korszakhatáron. Rugalmas technológiák – regionális hálózatok. Szabó Katalinnal. (Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiadványa. Bp., 1996)
Modern technológiapolitika – gazdaságpolitikai következtetések. (Vezetéstudomány, 1996)
Network as Open Economic Systems. (Társadalom és Gazdaság, 1999)
Tanuló hálózatok. Hibrid elrendeződés és stratégiai járadékvadászat. (Vezetéstudomány, 1999)
A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Az Oktatási Minisztérium kiadványa. Bp., 2000)
A hálózat fekete dobozáról – intézményi megközelítésben. (Vezetéstudomány, 2000)
Modularitás és változatossági hozadék. Szabó Katalinnal. (Közgazdasági Szemle, 2001)
Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Bp., 2002)
Dinamikus árazás az elektronikus piactereken. Szabó Katalinnal. (Közgazdasági Szemle, 2002)
A piaci működés tanulása magyarországi nemzetközi vegyes vállalatoknál. Egy empirikus kutatás módszertani kérdései. (Vezetéstudomány, 2002)
Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Az Oktatási Minisztérium kiadványa. Bp., 2003)
A tudásmegosztás hatékonysága. Menedzseri szemlélet vs. gazdaságelméleti megközelítés. (Társadalom és gazdaság, 2004). 

Irodalom

Irod.: írásairól: Becsky Róbert: K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. (Vezetéstudomány, 2000)
Findrik Mária: K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. (Társadalom és gazdaság, 2000)
Láng Eszter: Szép, új, posztmodern világ. Gondolatok K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban c. könyvéről. (Közgazdasági Szemle, 2002)
Bőgel György: K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Magyar Tudomány, 2003)
Csaba László: K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Külgazdaság, 2003)
Szalavetz Andrea: „Szép, új világ” a feldolgozóiparban. K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Információs társadalom, 2003)
Kovács Dénes: Hogyan vásároljunk okulárét? K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Figyelő, 2003. 5.)
Szanyi Miklós: A mikroszintű rendszerváltás krónikája. K. É.–Szabó Katalin: Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. (Magyar Tudomány, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője