Klement Zoltán
Klement Zoltán

2021. október 18. Hétfő

Klement Zoltán

biológus, növénypatológus

Születési adatok

1926. március 4.

Budapest

Halálozási adatok

2005. október 19.

Budapest


Iskola

z Orsz. Képzőművészeti Főisk.-n tanult (1944–1945), az Agrártud. Egyetemen mg.-i mérnöki okl. szerzett (1949), a mg.-i tudományok kandidátusa (1961), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r. 1993. máj. 10.).

Életút

Az MTA Növényvédelmi Kutatóint. Növénykórtani Oszt. tud. szaktisztviselője (1949–1951), tud. segédkutatója (1951–1955), tud. munkatársa (1955–1975), osztályvezető tud. főmunkatársa (1975–1985), kutatóprofesszora (1985-től). A Kertészeti és Élelmiszertud. Egyetem Növénykórtani Tanszék egy. tanára (1987-től). A GATE Növénykórtani Tanszék c. egy. tanára (1976-tól). Az USA-ban és Angliában Ford-ösztöndíjas (1964–1965), a Göttingeni Egyetem vendégprofesszora (1983–1984). – A növények baktériumos betegségeivel fogl., a mo.-i fitobakteriológiai kutatások elindítója és iskolatermető egyénisége. Nevéhez fűződik a kajszi-gutaütés kóroktanának feltárása és a betegség elleni védekezés kidolgozása, az ún. korai indukált rezisztencia (EIR) első leírása, ill. a növények baktériumokkal szembeni hiperszenzitív védekezési reakciójának (HR) első leírása és a mechanizmus feltárása. Munkája során számos olyan új, korszerű diagnosztikai módszert dolgozott ki (pl. gyors patogenitási teszt) amelyet azóta a világ legtöbb növénykórtani laboratóriumában rutinszerűen alkalmaznak. – A Nemzetk. Növénykórtani Társaság Bakteriológiai Szekciójának elnöke (1985–1989). Az MTA Növényvédelmi Biz. (1974-től), a Könyv- és Folyóiratkiadó Biz. tagja (1987-től), az Ált. Mikrobiológiai Biz. elnöke (2002-től). Az OTKA Agrár III. Szakbiz. elnöke (1982–1995), a M. Akkreditációs Biz. Agrártud. Szakbiz.-ának elnöke (1991–1997). A M. Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagja (1968-tól). – Akadémiai Díj (1973), Manninger Rezső-emlékérem (1983), Munka Érdemrend (arany, 1983), Széchenyi-díj (1994). – Az Acta Phytopathologica és az Acta Microbiologica szerkesztőbiz.-ának tagja.

Főbb művei

F. m.: A bab baktériumos betegségei. Kand. értek. (Bp., 1960)
Rapid Detection of the Pathogenicity of Phytopathogenic Pseudomonas. (Nature, 1963)
Hypersensitive Reaction Induced by Phytopathogenic Bacteria in the Tobacco Leaf. Farkas Gáborral, Lovrekovich Lászlóval. (Phytopathology, 1964)
Method of Obtaining Fluid from the Intercellular Spaces of Foliage and the Fluids Merit as Substrate for Phytobacterial Pathogens. (Phytopathology, 1965)
The Role of the Living Bacterial Cell and Induction Time in the Hypersensitive Reaction of Tobacco Plants. Goodman, R. N.-nel. (Phytopathology, 1967)
Methods in Plant Pathology. Többekkel. (Bp., 1970
2. kiad. 1974
oroszul Moszkva, 1974
lengyelül Warszawa, 1977)
Baktériumos betegségek kórfolyamatai fogékony és rezisztens növényekben. Doktori értek. (Bp., 1978)
Early Induced Selective Inhibition of Incompatible Bacteria in Tobacco Plants. Burgyán J.-vel. (Phytopathologica Mediterranea, 1979)
Hypersensitivity. (Phytopathogenic Prokaryotes. New York, 1982)
The Effect of Cold on Development of Bacterial Cancer in Apricot Trees Infected with Pseudomonas syringae pv. syringae. Többekkel. (Physiology and Plant Pathology, 1984)
Isolation and Characterization of Non-pathogenic and Reduced Virulence Mutants of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola Induced Tn 5 Transposon Insertion. Többekkel. (Physiology and Molecular Plant Pathology, 1986)
Bakteriális patogenezis szenzitív és rezisztens növényekben. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1986. febr. 18.
Értekezések, emlékezések. Bp., 1990)
Methods in Phytobacteriology. Szerk. Rudolph, K.-val, Sands, D. C.-vel. (Bp., 1990)
A növényi védekezési reakciók és azok egymásra hatása baktériumos fertőzések esetén. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1994. febr. 24.)
Symptomless Resistant Response instead of the Hypersensitive Reaction in Tobacco Leaves after Infiltration of Heterologous Pathovars of Pseudomonas syringae. Többekkel. (Journal of Phytopathology, 1999)
Local Early Induced Resistance of Plants as the First Line against Bacteria. Többekkel. (Pest Management Science, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013