Kiss István
Kiss István

2023. december 6. Szerda

Kiss István

politikus, római katolikus pap, egyházi író

Születési adatok

1906. augusztus 7.

Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1981. június 29.

Székesfehérvár


Család

Szegényparaszti családból származott. Sz: Kiss Pál napszámos, Andrási Rozália piaci árus. 

Iskola

Jászapátiban éretts. (1924), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult, pappá szentelték (1930. jún. 22.), hittudományi doktori okl. szerzett (1932). 

Életút

Egyeken káplán (1932–1933), Diósgyőr-Vasgyárban káplán és a diósgyőri vasgyár hitoktatója (1932–1934), a mezőkövesdi római katolikus gimnázium hittanára és a Szent László Konviktus igazgatója (1934–1936). Az egri érseki hittudományi főiskola és papnevelő intézet r. tanára (1936–1943), a papnevelő intézet rektorhelyettese (1943. szept.–1958, 1958: leváltották), gondnoka (1958–1960). Szajolon plébános (1960. jan.–aug.), a székesfehérvári papi otthon nyugdíjas spirituálisa (1960–1972), az otthon igazgatója (1972–1981). Heves vármegye állami szociális tanácsadója (1938–1940), a KALOT egyházmegyei igazgatója (1940-től). Érseki tanácsos (1942-től), c. apát (1976-tól). 

A II. világháború után a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egri szervezője (1945 eleje), az FKgP tagja (1945-től), az FKgP nemzetgyűlési képviselője (országos lista, 1945–1946; a Baloldali Blokk követelésére kizárták: 1946. márc. 11.; független: 1946–1947). A forradalom és szabadságharc idején az egri munkástanács tagja (1956). 

Szerkesztés

Az Egri Egyházmegyei Közlöny felelős szerkesztője (1942–1944), az Örökáldás c. havilap (1943–1944), a Jézusom, Örömöm c. eucharisztikus gyermeklap szerkesztője (1943–1945). 

Főbb művei

F. m.: A társadalom gyógyítója. Az egyház és a szociális kérdés. Mikos Ferenccel. (Az Actio Catolica kiadványai. 77. Bp., 1940)
A szociális katolicizmus. (Az Actio Catolica kiadványai. 89. Bp., 1941)
Ahogy Isten az embert látja. (Az Actio Catolica kiadványai 105. Bp., 1943)
Ahogy Isten a munkát akarja. (Az Actio Catolica kiadványai. 106. Bp., 1943)
Ahogy Isten az államot nézi. (Az Actio Catolica kiadványai. 107. Bp., 1943 és az utóbbi három füzet egy kiadásban is: Bp., 1944)
Gyermekszívvel engeszteljük Jézust. (Az Országos Központi Oltáregyesület kiadványa. 1–2. kiad. Bp., 1943)
Népámítók, vagy önámítók a papok? (Az Új Ember Kiskönyvtára. 8. Bp., 1947). 

Irodalom

Irod.: V. I.–V. V.: K. I. (Az 1945. évi nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999)
Szecskó Károly: Aki Szabó Zoltánnak adott szállást. (Heves Megyei Hírlap, 1990. dec. 8.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője