Kiss István
Kiss István

2021. október 17. Vasárnap

Kiss István

politikus, római katolikus pap, egyházi író

Születési adatok

1906. augusztus 7.

Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1981. június 29.

Székesfehérvár


Család

Szegényparaszti családból származott. Sz: Kiss Pál napszámos, Andrási Rozália piaci árus. 

Iskola

Jászapátiban éretts. (1924), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult, pappá szentelték (1930. jún. 22.), hittudományi doktori okl. szerzett (1932). 

Életút

Egyeken káplán (1932–1933), Diósgyőr-Vasgyárban káplán és a diósgyőri vasgyár hitoktatója (1932–1934), a mezőkövesdi római katolikus gimnázium hittanára és a Szent László Konviktus igazgatója (1934–1936). Az egri érseki hittudományi főiskola és papnevelő intézet r. tanára (1936–1943), a papnevelő intézet rektorhelyettese (1943. szept.–1958, 1958: leváltották), gondnoka (1958–1960). Szajolon plébános (1960. jan.–aug.), a székesfehérvári papi otthon nyugdíjas spirituálisa (1960–1972), az otthon igazgatója (1972–1981). Heves vármegye állami szociális tanácsadója (1938–1940), a KALOT egyházmegyei igazgatója (1940-től). Érseki tanácsos (1942-től), c. apát (1976-tól). 

A II. világháború után a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egri szervezője (1945 eleje), az FKgP tagja (1945-től), az FKgP nemzetgyűlési képviselője (országos lista, 1945–1946; a Baloldali Blokk követelésére kizárták: 1946. márc. 11.; független: 1946–1947). A forradalom és szabadságharc idején az egri munkástanács tagja (1956). 

Szerkesztés

Az Egri Egyházmegyei Közlöny felelős szerkesztője (1942–1944), az Örökáldás c. havilap (1943–1944), a Jézusom, Örömöm c. eucharisztikus gyermeklap szerkesztője (1943–1945). 

Főbb művei

F. m.: A társadalom gyógyítója. Az egyház és a szociális kérdés. Mikos Ferenccel. (Az Actio Catolica kiadványai. 77. Bp., 1940)
A szociális katolicizmus. (Az Actio Catolica kiadványai. 89. Bp., 1941)
Ahogy Isten az embert látja. (Az Actio Catolica kiadványai 105. Bp., 1943)
Ahogy Isten a munkát akarja. (Az Actio Catolica kiadványai. 106. Bp., 1943)
Ahogy Isten az államot nézi. (Az Actio Catolica kiadványai. 107. Bp., 1943 és az utóbbi három füzet egy kiadásban is: Bp., 1944)
Gyermekszívvel engeszteljük Jézust. (Az Országos Központi Oltáregyesület kiadványa. 1–2. kiad. Bp., 1943)
Népámítók, vagy önámítók a papok? (Az Új Ember Kiskönyvtára. 8. Bp., 1947). 

Irodalom

Irod.: V. I.–V. V.: K. I. (Az 1945. évi nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999)
Szecskó Károly: Aki Szabó Zoltánnak adott szállást. (Heves Megyei Hírlap, 1990. dec. 8.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015