Kiss István
Kiss István

2024. június 19. Szerda

Kiss István

római katolikus pap, helytörténész, művelődéstörténész

Születési adatok

1878. július 30.

Vitnyéd, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1954. november 27.

Zalaszentbalázs, Zala megye


Iskola

A győri római katolikus gimnáziumban éretts. (1898), papnevelő-intézeti tanulmányai után pappá szentelték (1902. júl. 1.), középiskolai hittanári okl. szerzett (1905). 

Életút

Lengyeltótiban káplán (1902–1905), Pápán káplán és a református kollégium hittanára (1905–1907), a veszprémi Irgalmas Nővérek Iskolája és a fiú felsőkereskedelmi iskola hitoktatója, egyúttal karkáplán is (1907–1910), Zalaszentbalázson plébános (1910–1935), a Nagykanizsai kerület h. esperese és tanfelügyelője (1935–1953), nyugdíjazták (1953). 

Plébánosként Zalaszentbalázson toronyórát és két új harangot szereltetett (1914), ill. a kacorlaki templomnak és Kürtös pusztának új harangot szerzett. Helytörténészként Pápa és környéke művelődéstörténetével foglalkozott, feldolgozta a pápai plébánia története. 

Szerkesztés

A Pápa és Vidéke hetilap egyik alapítója. 

Főbb művei

F. m.: A pápai plébánia története. Monográfia. 7 táblával. (Veszprém, 1908)
Zalaszentbalázs. (Veszprémi Hírlap, 1935 és külön: A veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története. 2. Veszprém, 1935)
A pápai plébánia története. Monográfia. Hasonmás kiad. (A pápai Jókai Mór Könyvtár kiadványa. Pápa, 1996). 

Irodalom

Irod.: Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára 1630–1950. I–II. köt. (München, 1987–1989)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője