Kiss Ferenc
Kiss Ferenc

2021. október 21. Csütörtök

Kiss Ferenc, kissárosi

régész, numizmatikus

Születési adatok

1791. december 8.

Bécs, Ausztria

Halálozási adatok

1859. július 25.

Buda

Temetési adatok

1859. július 27.

Buda

Katonai várbeli sírkert


Család

Régi evangélikus családból származott. Apja és nagybátyja vízépítő mérnökök voltak: apja Kiss Gábor (1751–1800) és testvére, Kiss József (1748–1813) tervezték a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-csatornát. F: Ágoston Zsuzsanna. Leánya: Kiss Ottília és Blaskovits Sándorné Kiss Irma; fia: Kiss Jenő. 

Iskola

Alsóbb és felsőbb iskoláit Szegeden, Szabadkán és Győrött, majd Nagyváradon végezte; ügyvédi okl. szerzett (1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.). 

Életút

A Ferenc-csatorna és az ún. bácsi bérelt jószágok kormányzásának ülnöke és Zombor város határkimérési biztosa (1820–1828). A budai, ill. a pesti tudományegyetemen a régiség- és pénztan h. tanára és Bács vármegye táblabírája (1852–1859). 

Buda és Óbuda városok ókori előzményeivel, ókori és kora középkori művelődéstörténetével, elsősorban a Budán talált régészeti emlékek, érmék, pecsétek ismertetésével foglalkozott. Vizsgálta még a magyar név eredetét és a mongóliai magyarság emlékezetét. 

Emlékezet

Dolgozatait német és magyar nyelven közölte: német nyelvű írásai Franz von Kiss von Kiss-Sáros néven jelentek meg. Budán élt és tevékenykedett (1828-tól), az ún. Budai Pantheonban temették el. Sírját 1960 után a Kerepesi úti temetőbe telepítették át, a sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

Főbb művei

F. m.: Özönvíz előtti műtárgyak nyomai Magyarországon. (Tudománytár, 1838)
Az Ó-Budán talált római szabályozó pénzérmék. (Tudománytár, 1839)
A magyar név eredete. – Magyarok a mongolok közt. (Tudománytár, 1841)
Némely hazánkban találtatott hun emlékek. (Tudománytár, 1843)
Die Zahl- und Schmuck-Ringgelder. Eine der vorhistorischen Goldsorten durch mehr als 150 vorhandene Stücke. 3 Deppeltafeln mit 53 Abbildungen in Naturgrösse. (Pest, 1844)
Hippona. 1 rajzzal. (Akadémiai Értesítő, 1847)
Einige Blicke in die räumliche Unendlichkeit des Weltalls während der Lufterscheinungen des 13. Nov. 1832. (Ofen, 1849)
Némely magyarországi régiségekről. (Akadémiai Értesítő, 1850)
Archaeologiai tárgyak ismertetése. – Egy régi gyár ismertetése. – Egy régi pecsétnyomó a Szerémségből. Hasonmással. (Akadémiai Értesítő, 1854)
Buda városának legrégibb ismert pecsétjéről. (Akadémiai Értesítő, 1855)
Régészeti adalékok. Római emlékérmek. 2 táblával. (Akadémiai Értesítő, 1856–1857)
A karika-pénz mint fizetési és ékszer a történet előtti korban, s annak szabályozott pénzrendszerre történt átmenetele s végre megszűnése. (Archaeologiai Közlemények, 1857). 

Irodalom

Irod.: Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1858)
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok pantheonja. (Bp., 2010). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015