Kiss Árpád István
Kiss Árpád István

2023. december 8. Péntek

Kiss Árpád István

kémikus

Születési adatok

1929. október 5.

Szeged

Halálozási adatok

2007.

Budapest


Család

Sz: Kiss Árpád (1889–1968) kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Zsindely Ilona (†1946). Nőtlen. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a Baross Gábor Gimnáziumban éretts. (1948), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1952), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (Kiss Árpád néven, 1966), doktora (Kiss Árpád István néven, 1989). 

Életút

Az MTA KFKI Spektroszkópiai Osztály Abszorpciós Csoportjának tud. segédmunkatársa (1952–1957), tud. munkatársa (1957–1959). A BME Vegyészmérnöki Kar Fizikai Kémiai Tanszéke tud. munkatársa (1959–1965), tud. főmunkatársa (1965–1990), kutatóprofesszora (1990–1992), c. egy. tanára (1992-től).

A norwichi Kelet-angliai Egyetemen járt hosszabb tanulmányúton (1967–1968). 

 

Szerves vegyületek elektrongerjesztési színképvizsgálatával, molekulák geometriájának és konformációinak spektroszkópiai és kvantumkémiai vizsgálatával foglalkozott. 

Elismertség

Az MTA Spektroszkópiai Bizottsága tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Fizikai Kémiai Szakosztály Spektroszkópiai Szakcsoportjának elnöke. 

Főbb művei

F. m.: Zur Lichtabsorption der Chinolinderivativen. (Acta Chimica, 1954)
Egy heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek színképéről. Muth Béla Róberttel. (MTA KFKI Közleményei, 1954)
Einfluss der Elemente der VI. Hauptgruppe des periodischen Systems auf die Lichtabsorption organischer Verbindungen. 1–2. Muth Béla Róberttel. (Acta Chimica, 1955)
Spectroscopic Studies of Some Aromatic Acids with a Heteroatom in the Side-Chain. Muth, Béla Róberttel. (Journal of Chemical Physics, 1955)
Ötös és ötös-hatos ortokondenzált heterociklusos vegyületek fényelnyeléséről. Muth Béla Róberttel. (MTA KFKI Közleményei, 1955)
Az ultraibolya abszorpciós alkalmazásairól. Muth Béla Róberttel. (MTA KFKI Közleményei, 1956)
Heteroatomok szerepe aromás vegyületek fényelnyelésében. Egy. doktori értek. (Szeged, 1957)
Der Zusammenhang zwischen dem Absorptionsspektrum der aromatischen Schwefelverbindungen und der Elektronenstruktur des Schwefelatoms. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1959)
Ultraviolet Light Absorption of Monosubstituted Benzene Derivatives Containing the Oxygen Group Elements. Muth Béla Róberttel. (Acta Chimica, 1960)
Szubsztituensek hatása az aromás rendszer elektronátmeneteire. Kand. értek. (Bp., 1965)
Theoretical Investigation of the Electronic Spectra of Monosubstituted Benzene Derivatives. Szőke Józseffel. (Acta Chimica, 1972)
Investigations on the Electronic Spectra of Polynitroanilines. Moharos Évával. – Calculation of n-electron Spectrum and Electronic Structure of Halobenzenes by the MIM and PPP Methods. Martin Antallal. (Acta Chimica, 1973)
Pi-electron SCF MO Calculations for Disubstituted – Benzene Derivatives Containing Two Acceptor Groups. Szőke Józseffel. (Journal of Molecular Structure, 1973)
Spectroscopic Structure Investigations on Heterocyclic Compounds. Többekkel. (Acta Physica, 1974)
Molecules-in-Molecules Calculations with Fixed Resonance Integrals. Martin Antallal. (International Journal of Quantum Chemistry, 1975)
Molekulák gerjesztett állapotainak számítása. Szőke Józseffel. (Kémiai Közlemények, 1975)
Calculation of the Pi-electronic Structure and Spectra of Hetero-disubstituted Halobenzenes by the MIM and PPP Methods. Martin Antallal. (Acta Chimica, 1975)
Quantum Chemical Study on the Conformational Properties of Chalcone and Its Simple Model Compound. Dinya Zoltánnal és Pongor Gáborral. (Acta Chimica, 1978)
Electron Diffraction and Infrared Spectroscopic Study of the Molecular Structure of Furan-2-aldehyde and 2-furanmethanthiol. Többekkel. (Journal of Molecular Structure, 1978)
Investigation of the Conformation and Electronic Spectra of Simple Organic Molecules by the NDDO Method. Lukovits Istvánnal. (Chemical Physical Letters, 1979)
A New Iterative Procedure for Computation of Atomic Cartesian Coordinates – ITCOOR. Lopata Antallal. (Computers and Chemistry, 1979)
Electronic Structure and Spectra of Tetrathiotetracene and Related Molecules. Többekkel. Többekkel. (Tetrahedron, 1979)
Benzodiazepin-származékok optikai aktivitásának elméleti számítása. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1980)
Donor–akceptor komplexek egyensúlyi geometriájának vizsgálata NDDO módszerrel. Hargittai Istvánnal és Lukovits Istvánnal. Molekulák szerkezeti elemeinek számítógépes meghatározása színkép-adatokból. Grofcsik Andrással és Veszprémi Tamással. (Kémiai Közlemények, 1980)
Infrared Spectroscopic Investigation of the Conformational Properties of Furan-2-carboxylates. Többekkel. (Spectrochimica Acta, 1980)
Semiempirical Quantum-Chemical Calculations on the Conformations of Methyl Formate and Methyl Thiolformate. Lopata Antallal és Nagy Péterrel. (Journal of Molecular Structure, 1981)
Kölcsönhatásmentes molekulák konformációjának vizsgálata szemiempirikus kvantumkémiai módszerekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1982)
Bevezetés a többatomos molekulák elektrongerjesztési spektroszkópiájába. Szőke Józseffel. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1983)
Theoretical Study on the Molecular Structure of Fluoroethans. Lopata Antallal. (Journal of Molecular Structure, 1983)
Electronic Structure Investigation of 3-iodo-5-nitor-4-hydroxybenzonitrile and Some of Its Derivatives. Többekkel. (Tetrahedron, 1983)
Electronic Structure of 4H-pyrido–1,2-a-pyrimidin-4-ones. Többekkel. (Journal of Heterocyclic Chemistry, 1985)
Molekulán belüli nemkötő kölcsönhatások kvantumkémiai vizsgálata. (Kémiai Közlemények, 1986)
Többatomos molekulák elektrongerjesztési spektroszkópiája. Szőke Józseffel. (Molekulaspektroszkópia. Szerk. Kovács István és Szőke József. Bp., 1987)
Közepes méretű molekulák geometriájának, konformációs izomériájának és elektronszerkezetének spektroszkópiai és kvantumkémiai vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1989). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője