Kiss Árpád
Kiss Árpád

2024. július 21. Vasárnap

Kiss Árpád

kémikus

Születési adatok

1889. szeptember 16.

Sárospatak, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1968. november 10.

Szeged

Temetési adatok

1968. november 18.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Kiss Elek, a sárospataki gimnázium r. tanára, Muszhalay Gizella. Fia: Kiss Árpád István (1929–2007) kémikus, egyetemi tanár, tudománydoktor. 

Iskola

A sárospataki gimnáziumban éretts. (1907), a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori (1911) és középiskolai tanári okl. szerzett (1913), a kémiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.). 

Életút

Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített, megsebesült, orosz hadifogságban volt (1914–1920: ezalatt négy évig a nyikolszki és umurszki mezőgazdasági intézetekben növénykórtani és búzanemesítési kutatásokat folytatott, majd a Távol-Kelet flóráját kutatta) Hazatérése után Csóton, mint hadapródjelölt őrmester szerelt le. A Pázmány Péter Tudományegyetem Kémiai Intézete tanársegéde (1920), a Leideni Tudományegyetemen a fizikai kémia vendégdocense (1921. jan. 1.–1923. aug. 24.). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem, ill. a Szegedi Tudományegyetem II. sz. Vegytani Intézete, ill. Általános és Fizikai Kémiai Tanszéke ny. r. tanára (1924. aug. 30.–1952), egy. tanára (1952–1961) és a Tanszék vezetője (1924–1961).

A Matematikai és Természettudományi Kar (1931–1932, 1938–1939, 1941–1942), ill. a TTK dékánja (1952–1954), az Egyetem rektora (1954–1955). 

 

A világon elsők között foglalkozott homogén harmadrendű kémiai reakciókkal, valamint az oldatok ún. Brönsted–Lowry-féle elméletével és kísérleti igazolásával. Vizsgálta a semleges sóhatást a vizes oldatokban végbemenő ionreakciókra, a nem elektrolitek befolyását a reakciósebességre, a komplex vegyületek fényelnyelését és szerkezetüket elnyelési színképük alapján, a komplex vegyületek elnyelési színképeit a ligandumtér-elmélet alapján, a kondenzált aromás szénhidrogének fényelnyelését az orientált fényelnyelés elmélete alapján. 

Emlékezet

Budapesten és Szegeden élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). A Szegedi Tudományegyetemen róla nevezték el a Kiss Árpád Termet

Elismertség

Az MTA Fizikai Kémiai Bizottsága tagja, Korróziós Bizottsága elnöke.

 

A londoni Faraday Társaság (1943), a Német Bunsen Társaság (1945), az Amerikai Kémiai Társaság (1945) és Francia Kémiai Társaság r. tagja (1949).

Elismerés

Munka Érdemrend (1954).

 

Kossuth-díj (az aromás szénhidrogénekre, valamint a hidratált fémionokra és komplex sókra vonatkozó spektroszkópiai kutatásaiban elért eredményeiért, 1955). 

Szerkesztés

Az Acta Chimica et Physica Szegediensis c. folyóirat szerkesztője (1924–1946). 

Főbb művei

F. m.: A radioaktivitás jelenségeinek tárgyalása kémiai szempontból. Egy. doktori értek. (Sárospatak, 1911)
Katalyse der Nitrosylchloridbildung durch Brom. (Leiden, 1923)
Über die Neutralsalzwirkung bei Ionreaktionen. Bruckner Győzővel. (Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1927)
A neutrális sóhatásról ionreakciók esetén. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1928)
Ionreakciók chemiai kinetikája. 1. A Brönsted-féle reakciósebességi elmélet alapvonalai. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1929)
2. A ferri- és jódion reakciójának mechanizmusáról. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1930)
3. A neutrális sóhatás és katalízis ionreakciók esetén. – 4. Neutrális sóhatás a ferri- és jódion reakciójánál tömény sóoldatokban. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1931)
5. A neutrális sóhatás törvényszerűségei tömény sóoldatokban. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1933)
6. Hőmérséklet hatás ionreakciók sebességére. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1938)
Erős elektrolitek elnyelési színképéről. – Über des Absorptionsspektrum von starken Elektroliten. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1936)
Cyano- und Thiesolfatokomplexe. Monográfia. (Leipzig, 1941)
Zur Lichtabsorption der polycyklischen innerkomplexen Verbindungen. Többekkel. (Zeitschrift für Physikalische Chemie A, 1942)
A Szegedi Egyetem Általános és Szervetlen Vegytani Intézetének kutató munkássága az utóbbi években. – Szerves vegyületek fényelnyeléséről. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
Általános kémia. Egy. tankönyv. (Szeged, 1950)
Fizikai kémia. Egy. tankönyv. (Szeged, 1951)
Az atomkötésű komplexek fényelnyelése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1954. nov. 6.
megjelent: MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
Az angulárisan kondenzált aromás szénhidrogének fényelnyelése. – A naftalinszármazékok fényelnyelése. – A szterikus gátlás hatása a fényelnyelésre. – Az elektrosztatikus kötésű komplexek fényelnyelése. – A hidratált ionok fényelnyelésének törvényszerűségei. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
Az atomkötésű komplexek fényelnyelése. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
A kobaltkomplexek fényelnyelésének mechanizmusa. – Az acetilacetonkomplexek fényelnyelése. Császár Józseffel és Lehotai Lajossal. – A cianokomplexek fényelnyelésének mechanizmusáról. Császár Józseffel és Lehotai Lajossal. – A chelátkomplexek fényelnyeléséről. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Beiträge zur Lichtabsorption der Chelat-Complexe. 1–2. Császár Józseffel. (Acta Chimica, 1957–1958)
Theorie der Lichtabsorption. (Bp., 1958)
A komplex vegyületek fényelnyelésének elmélete. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1958)
Über die Lichtabsorption von Cyanokomplexen der Übergangselemente. Bán Miklóssal. (Acta Chimica, 1964). 

Irodalom

Irod.: K. Á. professzor 70 éves. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
Schay Géza: K. Á. Életrajz és bibliográfia. (Kémiai Közlemények, 1969
angolul: Acta Chimica, 1969)
Schay Géza: K. Á. (Magyar Tudomány 1969)
Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Főszerk. Nagy Dénes és Nagy Ferenc. (Bp., 1986)
Bán Miklós: K. Á. élete és munkássága. Születésének 100. évfordulójára. (Magyar Kémikusok Lapja, 1989)
Megemlékezés K. Á.-ról. (Korróziós Figyelő, 1989)
Szegedi egyetemi almanach. I. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Bán Miklós: Egy következetes kutató. Emlékezés K. Á. akadémikusra. (Szeged [folyóirat], 1999). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője