Kisfaludy Lajos
Kisfaludy Lajos

2024. június 19. Szerda

Kisfaludy Lajos

vegyészmérnök

Születési adatok

1924. augusztus 30.

Sajógömör, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1988. október 30.

Budapest

Temetési adatok

1988. november 18.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Balczó Erzsébet. Szülei pedagógusok voltak, apja a sajógömöri elemi iskola tanítója, majd igazgatója. Nyugdíjaztatása után Rákoskeresztúron élt. Testvére: Kisfaludy András, a Könnyűipari Minisztérium munkatársa. F: 1949-től Makovits Mária, Mátrai-Makovits Jenő (1896–1967) festőművész, animációsfilm-rendező (ő rendezte a Kacsa c. első magyar bábfilmet!). Leánya. Fia: Kisfaludy András (1950–) Balázs Béla-díjas (2000) filmrendező, Hűvösvölgyi Ildikó (1953–) színésznő férje; leánya: Kisfaludy Márta (1954–). Unokája: Kisfaludy Zsófia (1989–) színésznő, rendező. 

Iskola

Gyerekkorát szülőfalujában töltötte, elemi iskoláit is itt, középiskoláit Rimaszombatban végezte, a rimaszombati evangélikus gimnáziumban éretts. (1943); középiskolai tanára Pazonyi Béla volt. A II. világháború végén amerikai hadifogságban volt (1945. jún.-ban tért haza). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Vegyészmérnöki Osztályán végzett (1948), a BME-n doktorált (1963); a kémiai tudományok kandidátusa (1963), doktora (1976).

Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.). 

Életút

A JNMGE, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai Intézete gyakornoka (1947–1948), tanársegéde, tud. munkatársa (1948–1956), a Kőbányai Gyógyszerárugyár Peptidrészlege tud. munkatársa (1956–1958), a szintetikus I. Laboratórium vezetője, kutatóprofesszora (1958–1988). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963). 

A New York-i St. John’s Egyetem vendégkutatója (1965–1966), a BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémia Tanszéke c. egy. tanára (1984-től). Az ELTE előadó tanára. 

Peptidkémiával, elsősorban peptidszintézisekkel és mellékreakcióinak kutatásával foglalkozott. Iskolateremtő munkája eredményeképpen valósult meg a világviszonylatban is kiemelkedő magyarországi peptidkémiai kutatóbázis, a Kőbányai Gyógyszergyárban. Számos gyógyszerkészítmény (pl. Suprastin, Seduxen, Oxytocin, Synopen, Eunoctin, Rigedal, Cavinton stb.) kidolgozását, ill. üzemi bevezetését irányította. Új, ún. 4-es helyzetben helyettesített benziltípusú védőcsoportot és új, a gyors peptidszintézist lehetővé tevő peptidkapcsolási módszert vezetett be. Úttörő jelentőségű eredményeket ért el a humán ACTH szintézise terén. Szénhidrát-kémiai és ipari vonatkozású kutatásokkal is foglalkozott, részt vett az első savkatalizált diszacharid-szintézis elkészítésében. 

Emlékezet

Budapesten (II. kerület Riadó utca 6/a) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Halála után róla nevezték el a Kőbányai Gyógyszergyár Kisfaludy Laboratóriumát (1989. jan. 1-jétől). Emlékét őrzi továbbá a magyarországi peptidkutatást támogató Kisfaludy Lajos-alapítvány, amely a gyógyszerkutatásban élenjáró eredményeket Kisfaludy Lajos-díjjal ismeri el (1996?-tól). 

Elismertség

Az MTA Peptidkémiai Munkabizottsága (1964–1988), Szerves Kémiai Bizottsága tagja (1972–1988). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) elnökhelyettese, a Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztálya elnöke (1972–1988). 

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1986).

 

Kiváló Feltaláló (1959 és 1969), Akadémiai Jutalom (1962), Állami Díj (Bajusz Sándorral és Medzihradszky Kálmánnal, 1970). 

Főbb művei

F. m.: Eredményeink hazai kőszénkátrányok vizsgálatával kapcsolatban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1951)
Az antracén gyors, térfogatos meghatározása. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
Diszacharidok szintézise kationcserélő gyantával, ill. szabad savval. Zemplén Gézával. (MTA Kémia Tudományok Osztálya Közleményei, 1952
németül: Acta Chimica, 1953)
A ribonukleinsavak meghatározásáról. Zemplén Gézával. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1956)
A diszacharid-kötés stabilitásának vizsgálata. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1959)
Due Zersetzung der Aminosäureester auf Einwirkung von HBr in Eisessig. Bayer J.-vel és Dualszky S.-sel. (Journal of Chromatography, 1961)
p-klórbenziloxikarbonil-aminosavak és peptidek. A glutation, oxitocin és béta-kortikotropin 22–28 szintézise. Kand. értek. (Bp., 1962
részben megjelent, németül: Acta Chimica, 1960)
Use of p-chlorobenzylesters in Peptide Synthesis. Lőw Miklóssal. – Some Observations with n-hydroxysuccinimide. Lőw Miklóssal. (Acta Chimica, 1965)
On the Optical Purity of Peptide Active Esteres Prepared by n,n’-dicyclohexylcarbodiimide and Complexes. Kovács J.-vel és Ceprini, M. Q.-val. (Journal of American Chemical Society, 1967)
Adrenokortikotrop hatású polipeptidek és az emberi kortikotropin teljes szintézise. Bajusz Sándorral és Medzihradszky Kálmánnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1967)
Synthesis of the 1-28 and 1-32 Fragments of Human Corticotropin. Lőw Miklóssal. (Acta Chimica, 1968)
A Beta-elimination Reaction between Cysteine Derivatives Containing Free SH-group and Dicyclohexylcarbodiimide. Lőw Miklóssal és Patthy Á.-val. (Acta Chimica, 1969)
Investigations on the Stereospecificity of Peptide Active Phenyl Esther Formation and Coupling. Többekkel. (Tetrahedron, 1969)
Synthesis of n-carbobenzoxyamino Acid and Peptide Pentafluorophenyl Esters as Intermediates in Peptide Synthesis. Többekkel. (Journal of Organic Chemistry, 1970)
Alpha-aminooxyacid Derivatives with Potent Antituberculotic Effect. Többekkel. (Experientia, 1971)
Enzymatic Degradation of Peptides Containing Alpha-aminooxycarboxylic Acids. Dévényi Tiborral és Lőw Miklóssal. (Acta Biochimica, 1971)
A Novel Method for the Synthesis of Longer Peptides Including the Corrected Structure of Human ACTH and Its Fragments. Többekkel. (Chemistry and Biochemistry of Peptides. Cleveland, 1972)
Racemization during Peptide Azide Coupling. Nyéki Olgával. (Acta Chimica, 1972)
Új, hatásos antituberkulotikum. Szabó I.-vel. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1973)
Új uretán típusú vegyületek előállítása és farmakológiai vizsgálata. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1973)
Formation of Hydantoin in the Alkaline Hydrolysis of Mehyl-N-carbobenzoxy-4,6-O-benzylidene-d-glucosaminoylglycinate. Deák Gyulával és Zára-Kaczián Erzsébettel. (Acta Chimica, 1973)
Alfa-aminooxi-karbonsav-származékok tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974)
A Novel and Rapid Peptide Synthesis. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 1974)
Biológiailag aktív peptidek szintézise. Doktori értek. (Bp., 1975)
Competitive Intramolecular Displacement of Neutral Amide Group. The Rearrangement of Z–Asn and Z–Gln Derivatives. Többekkel. (Journal of American Chemical Society, 1975)
A peptidszintézisek jelenlegi állása. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
Új tetrahidro-1,4-benzodiazepin-2-on származékok. Többekkel. – n4-szubsztituált tetrahidro-1,4-benzodiazepin-2-onok farmakológiai hatásai a központi idegrendszerre. Többekkel. (Gyógyszerészet, 1977)
A Proton NMR Investigation of Proline24 cis-trans Isomerism in Corticotropin 1-32 and Related Peptides. Többekkel. – Conformation of Corticotropin. An Infrared Spectrometry Study of Hydrogen Exchange Kinetics. Többekkel. (Biochimica et Biophyisca Acta, 1978)
Side Reaction during the Removal of Protecting Groups of n-protected aminoacyl-urea Derivatives. Schön Istvánnal és Friss J.-vel. (Acta Chimica, 1978)
Pentafluorophenyl Acetate. A New Highly Selective Acetylating Agent. Többekkel. (Journal of Organic Chemistry, 1979)
Study of the Structure-Activity Relationship in the Case of Various Pentagastrin Analogues. Többekkel. (Acta Physiologica, 1979)
Formation of Aminosuccinyl Peptides during Acidolytic Deprotection Followed by Their Transformation to Piperazine-2,5-dione Derivatives in Neutral Media. Schön Istvánnal. (International Journal of Peptide Protein Research, 1979)
Repetitide Methods in Solution. (The Peptides. Vol. 2. New York, 1980)
Crown Ether Salt Catalysis of Esther Aminolysis in an Aprotic Solvent. Többekkel. (Reaction Kinetics Catalysis Letters, 1980)
Side Reactions as a Barrier in Preparing Larger Peptides. (Perspectives in Peptide Chemistry, 1981)
A peptidkémiai kutatások gyógyszeripari vonatkozásai. (Biokémia [folyóirat], 1981)
Römpp vegyészeti lexikon. I–IV. köt. Szerk. Neumüller, Otto-Albrecht. A 7. német kiadás alapján készült magyar kiegészítéseket szerk. Többekkel. (Bp., 1981–1984)
Zemplén Géza születésének 100. évfordulójára: Diszacharidok szintézise kationcserélő gyantával, ill. szabad savval. Zemplén Gézával. (Új közlés, Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
Az elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1982. okt. 20.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1985)
Az aktív észterek és jelentősége a peptidkémiai és egyéb acilezési reakciókban. 1–2. Schön Istvánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1987). 

Irodalom

Irod.: Deák Gyula: Tájékozató K. L. kandidátusi értekezésének védési vitájáról. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Az Akadémia új levelező tagjai. (Magyar Tudomány, 1983)
Pető Gábor Pál: Akinek kedvtelése a kutatás. Vonások egy akadémikus arcképéhez. K. L.-ról. (Népszabadság, 1984. jan. 3.)
Halálhír. (Népszabadság, 1988. nov. 2.)
Görög Sándor: K. L. (Magyar Tudomány, 1989 és Magyar Kémikusok Lapja, 1989)
Peptidgyógyszerek kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon Rt.-ben. K. L. akadémikus születésének 70. évfordulójára. (Magyar Kémikusok Lapja, 1994)
Schön István: K. L. (MTA Emlékbeszédek, 1998)
Schön István–Nyéki Olga: Egy gyógyszerhatóanyag fejlesztésének története. Rekviem a timokartinért. K. L. születésének 75. évfordulójára. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője