Király Dezső
Király Dezső

2024. július 18. Csütörtök

Király Dezső

testnevelő tanár, pedagógus, szakíró

Születési adatok

1900. július 29.

Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1951. január 11.

Budapest

Temetési adatok

1951. január 15.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Király Ferenc, id. Testvére: Király Ferenc, ifj.; Király Tibor; Király Zoltán; leánya: Temesközy Istvánné Király Gizella. F: Rózsa Viola. Fia: Király Dezső, ifj. 

Iskola

A nagyváradi Honvéd Hadapródiskolában végzett (1918), a budapesti testnevelő tanárképzőben testnevelő tanári okl. szerzett (1921). 

Életút

A karcagi református gimnázium h. (1921–1922), a kispesti Deák Ferenc Gimnázium r. (1922–1924), a budapesti X. kerületi Szent László Gimnázium r. tanára (1924–1950). Olaszországban (1925), Dániában, Svédországban, Németországban (1928), Lengyelországban, Lettországban, Észtországban, Finnországban (1931), ismét Dániában és Németországban járt hosszabb testnevelési tanulmányúton (1931–1939: évente). 

A Magyar Élet Pártja kerületi központi titkára (1935-től). 

A két világháború közötti korszak egyik legjelentősebb testnevelő tanáraként elsősorban a különböző testnevelési rendszerek (német, dán, svéd stb.) összehasonlító vizsgálatával, magyarországi népszerűsítésével foglalkozott. Eredményesen honosította meg Magyarországon a Niels Bukh-féle dán gimnasztikai rendszert, elsők között vizsgálta Magyarországon az indiai testnevelési rendszerek és a jóga középiskolai oktatási lehetőségeit. Az országban egyedülálló gyűjteményt alakított ki az Európában elterjedt és kevésbé ismert labdajátékokról, ill. egyéb sportjátékokról. Számos, ma már sportágként ismert labdajáték (pl.: faustball, korbball, korfball, tollaslabda stb.) első szabályait közölte magyar nyelven. A kőbányai Szent László Gimnáziumban nemzetközileg is jelentős ifjúsági sporttelepet és uszodát építtetett.

Főbb művei

F. m.: Testfejlődési viszonyok a kispesti Deák Ferenc Állami Reálgimnázium tanulóinál. Anthropo-fiziológiai tanulmány. 1 táblával. (Bp., 1925)
Svédtorna kézikönyve. Jakus Kálmánnal. (Bp., 1926)
Téli tréning atlétikát, futballt, úszást és bármely más sportágat űzők számára. Kézikönyv sportegyesületek, KISOSZ-sportkörök és leventeegyesületek számára. Összeáll. Jakus Kálmánnal. Hajnal László 240 rajzával. 2 táblával. (Bp., 1926)
Ifjúsági atlétika. Gimnasztika-előkészítő gyakorlatok és játékok. (Bp., 1927)
Bukh, Niels: Gimnasztika képekben. Átd. K. D. 53 képmelléklettel. (Bp., 1927)
A Niels Bukh-féle alapvető dán gimnasztika vezérkönyve. Összeáll. K. D. (Bp., 1928)
A Niels Bukh-módszerű gimnasztika. Atlétika és játék a testnevelés szolgálatában. (A budapesti X. kerületi Szent László Gimnázium 1928/29. évi Értesítője, 1929 és külön: Bp., 1929)
Téli tréning és svédtorna. Jakus Kálmánnal. (Bp., 1929)
Tíz új labdajáték. – Miből készítsük a tornaterem padlózatát és hogyan tartsuk tisztán? Dán és svédországi testnevelési tanulmányutam alapján. (Bp., 1929)
Modern testnevelés képben és írásban. Testnevelési tanulmányutam az északi országokban. (Bp., 1932)
A higiénikus iskolai testnevelés és eszközei. Tanulmány. (Bp., 1932)
Niels Bukh alapvető gimnasztikája és az ollerupi dán testnevelési főiskola. A Niels Bukh-féle alapvető dán gimnasztika vezérkönyve c. mű átd. kiadása. (2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1934)
A modern testnevelés évi tananyaga, óratervpéldákkal. Összeáll. K. D. (Bp., 1937)
Bukh, Niels: A dán egyszerű és sportgimnasztika vezérkönyve. Átd. K. D. (Bp., 1938)
Tanmenet a testnevelés tanításához. Budapesti X. kerületi Szent László Gimnázium, 1938/39. tanév. Összeáll. K. D. (Bp., 1938)
Sportszerű labdajátékok – kézilabda, kosárlabda, repülőlabda, tollastenisz – szabály- és kézikönyve. Összeáll. K. D. (Bp., 1939)
Az atlétika kézikönyve testnevelési tanárok, tanítók, katonai sportoktatók, leventeoktatók és a sportoló ifjúság számára. Összeáll. K. D. (Bp., 1939)
Dángimnasztika képekben, munkatervekkel. Összeáll. K. D. (Bp., 1939)
Knudsen, K. A.: A hát és ápolása. Sajtó alá rend. K. D. (Bp., 1940)
Tízperces vidám szobatorna. Rubin, Erna műve alapján fiúk és leányok, férfiak és asszonyok számára. Összeáll. K. D., ford. Kreutzer Sándor, az ábrákat készítette Neergaard, Beate. (1–4. kiad. Bp., 1941)
Iskolai és leventejátékok kézikönyve az összes versenyjátékok legújabb szabályaival. Összeáll. K. D. (1–2. kiad. Bp., 1941)
A korszerű gimnasztika és játék kézikönyve 6–18 éves fiú- és leánytanulók és mind a három korcsoportbeli leventék részére. Testnevelési vezérkönyv tanítók és tanítónők számára. Összeáll. K. D. (Bp., 1941)
Szabadgyakorlatok leventék és tanulók számára. Összeáll. K. D. (Bp., 1942)
Testnevelési tanmenet 64 óravázlattal az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. osztályokban. Összeáll. K. D. (Bp., 1942)
Az iskolai és a levente-testnevelés kézikönyve. Rendgyakorlatok, menetnóták, szabadgyakorlatok, ősi hindu jógagyakorlatok, szertorna, haditorna és játék. 700 gyakorlat, 100 játék, 100 óraterv, 1800 ábra. Függelék: a leventepróbák legújabb szabályai. Összeáll. K. D., Jaski István rajztanár rajzaival. (1–2. kiad. Bp., 1942)
Ifjúsági játékok vezérkönyve. 410-féle játék az összes versenyjáték legújabb szabályaival. (1–6. kiad. Bp., 1943–1944)
A leventetörvények magyarázata és a legújabb leventepróbák szabályai. Összeáll. K. D. (Bp., 1944)
Jóga-torna. Függelék: Bokasüllyedés elleni és hátegyenesítő gyakorlatok 52 hétre szóló munkatervvel és 78 ábrával. Összeáll. K. D. (Bp., 1944)
A testnevelési rendszerek kialakulása Magyarországon. A német-, a svéd-, a dántorna és a hindu jógatorna fejlődése. (Bp., 1944)
Iskolai és sportjátékok vezérkönyve. 450 játék az összes versenyszerű sportjátékok legújabb szabályaival. Összeáll. K. D. (Bp., 1948)
Tizenegy sportjáték. (Bp., 1948). 

Megjegyzések

Humorlexikon művei összekeverve Király Dezső (1896–1966) humorista műveivel! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője