Kiefer Márta
Kiefer Márta

2024. július 12. Péntek

Kiefer Márta

közgazdász

Születési adatok

1947. február 27.

Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2008. augusztus

Budapest


Család

Sz: Kiefer Péter asztalos mester Szakasits Erzsébet. Testvére: Seibin Ferencné Kiefer Klára (1950–) tanítónő, matematika szakos általános iskolai tanár. 

Iskola

A Fényes Elek Közgazdasági Technikumban éretts. és közgazdásztechnikus képesítést (1965), az MKKE Ipar Szakán közgazdász okl. szerzett (1969), doktorált (1972), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1989). 

Életút

A Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár piackutató közgazdásza (1969–1973). Az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportja, ill. Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézete tud. segédmunkatársa (1973–1974), tud. munkatársa (1974–1990), tud. főmunkatársa (1990–1997), az MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont tud. főmunkatársa (1997-től). 

Ipar- és piacpolitikai kérdésekkel, az ipar strukturális változásainak vizsgálatával, kelet- és nyugat-európai ipari vállalatok összehasonlító vizsgálatával és a kooperáció lehetőségeinek feltárásával, elsősorban az értékesítés stratégiai tervezésével foglalkozott. Munkássága utolsó éveiben az ipar és a környezetvédelem összefüggéseit, az iparvállalati politika és az Európai Unió (EU) kapcsolatát vizsgálta. 

Elismerés

Az Alkotó Ifjúság Pályázat I. Díja (1977). 

Főbb művei

F. m.: A kelet- és nyugat-európai vállalatok közötti nemzetközi kooperációs kapcsolatok kérdései. Egy. doktori értek. (Bp., 1972)
A marketingtevékenységek szerepe az iparvállalati középtávú tervek megalapozásában. (Ipargazdasági Szemle, 1974)
Az árváltozások és a vállalati nyereségtervezés problémái. (Ipargazdaság, 1976)
A bútoripari struktúrafejlesztés főbb tényezői. (Közgazdasági Szemle, 1978)
Piaci megalapozás és a vállalatvezetés növekvő feladatai. (Vállalatvezetés, Vállalatszervezés, 1978)
A struktúrafejlesztés piaci megalapozásáról. (Ipargazdasági Szemle, 1979)
A dán textil- és textilruházati ipar néhány jellemző vonása, különös tekintettel a termelés és a kereskedelem kapcsolatára. (Ipargazdasági Szemle, 1980)
Az ipar és a belkereskedelem kapcsolata a háztartási villany- és gáztűzhelyek példáján. – A nyugat-európai ipar strukturális változásai a 70-es években. (Ipargazdasági Szemle, 1981)
Az állami befolyás szerepe az ipari innovációban, néhány fejlett tőkés országban. (Műszaki Gazdasági Tájékoztató, 1981)
A dán ipar és kereskedelem néhány jellemzője. (Külgazdaság, 1982)
Új vonások a szovjet ipari és kereskedelmi vállalatok kapcsolatában. – Kisvállalatok növekvő problémái egyes tőkés országokban. – A kombinátokra épülő irányítási rendszer az NDK-ban. – Hanyatló ágazatok és tevékenységek újjáélesztése. – Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban. (Ipargazdasági Szemle, 1983)
Az ipari és kereskedelmi vállalatok készletezésének néhány ellentmondása. (Kereskedelmi Szemle, 1983)
Feldolgozó iparunk értékesítési csatornái. – Kockázatvállalás a fejlett tőkés országok vállalatainál. (Ipargazdasági Szemle, 1984)
Értékesítési csatornák és termékcsoportok a tőkés piacokon. (Marketing, Piackutatás, 1984)
Magyarország tőkés viszonylatú gazdasági és pénzügyi kapcsolatairól. Monográfia. (A Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete [SZEKI] kiadványa. Bp., 1985)
Tőkés feldolgozó ipari exportunk – illúziók és realitások. B. Nádor Évával. – Az információtechnika kritikus helyzete Angliában. (Ipargazdasági Szemle, 1985)
Differenciált árpolitika az iparvállalatok kapcsolataiban. (Ipargazdaság, 1986)
A sikeresebb konvertibilis viszonylatú exporttal rendelkező textil- és textilruházati vállalatok tapasztalatai. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Textilipari Tervgazdaság, 1986)
Az ipari robotizáció nemzetközi tendenciái. (Ipargazdasági Szemle, 1986)
Fékező tényezők a tőkés feldolgozóipari exportban. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Külgazdaság, 1986)
Értékesítési csatornák és vállalati kapcsolatok a feldolgozó iparban. Monográfia és kand. értek. is. (Ipargazdasági Értekezések. 16. Bp., 1987)
A külgazdasági illeszkedés és a főbb ipari fejlesztési koncepciók. (Közgazdasági Szemle, 1987)
Anglia K+F kiadásainak strukturális változásai. (Ipargazdasági Szemle, 1987)
A rugalmas gyártórendszerek – FMS – tapasztalatai az Egyesült Államok és Japán fémfeldolgozó iparában. (Vezetés, Szervezés, 1987)
Exportsikerek – gondokkal. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Gazdaság [folyóirat], 1987)
Az ipari robotok alkalmazásának ösztönzői és fékjei. (Ipargazdasági Szemle, 1988)
Robotok a magyar iparban. (Gazdaság [folyóirat], 1989)
A külföldi tőke mozgástere a magyar iparban. (Ipargazdasági Szemle, 1991)
A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. Seres Antallal. (Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár [OMIKK] kiadványa. Bp., 1993)
A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. (Bp., 1994)
A magyar iparpolitika és a környezetvédelem. (Ipargazdasági Szemle, 1994)
Vietnam – új, „biciklis” kistigris? Berkó Lilivel. (Külgazdaság, 1995)
A magyar bútoripar és az EU. (Vezetéstudomány, 1997)
Gépipari programjavaslatok az EU-támogatások igénybevételéről. (Vezetéstudomány, 1999)
Az export és az innováció közötti kapcsolat néhány kérdése- a kis- és a középvállalkozásoknál. Seres Antallal. (Marketing &
Management, 2004). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője