Kesztyűs Lajos
Kesztyűs Lajos

2024. július 12. Péntek

Kesztyűs Lajos, sarkadi

közgazdász

Születési adatok

1890. július 1.

Sarkad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1957. április 28.

Debrecen


Család

F: Balogh Margit. Fia: Kesztyűs Lóránd (1915–1979) orvos, immunológus, az MTA tagja és Kesztyűs Kornél. 

Iskola

A Debreceni Gazdasági Akadémián gazda okl. (1912), a budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon közgazdász doktori okl. szerzett (1931). 

Életút

A Keszthelyi Gazdasági Akadémia Gyakorlati Tanszéke tanársegéde, egy. adjunktusa (1913–1924), az üzemgazdaságtan rk. (1924–1926), r. tanára (1926–1927). A Debreceni Gazdasági Akadémia, ill. az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Kar Debreceni Osztály Számtartási Központ Számtartástani Tanszéke (1927–1935), ill. Üzemtani és Számtartástani Tanszéke ny. r. tanára (1935–1949). 

A magyarországi üzemstatisztikai kutatások egyik úttörője, alapvetően új eredményeket ért el a kis- és középgazdaságok jövedelmezőségi és vagyoni viszonyainak feltárása terén. Néhány írása Sarkadi Kesztyűs Lajos néven jelent meg. 

Elismertség

A Magyar Statisztikai Társaság tagja (1947–1949). 

Főbb művei

F. m.: A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia Merino Precoce juhászatának ismertetése. (Keszthely, 1923)
A nyírségi szeszgyári gazdaságok üzemrendszere. 14 táblával, kihajtható mellékletekkel. (Debrecen, 1930)
A szeszgyári gazdaságok üzemrendszere és közgazdasági fontossága, tekintettel az értékesítési válságra és a motorszeszre. (Bp., 1931)
A kisgazdák számtartási rendszere és a debrecenvidéki kisközépgazdaságok 1931. évi és 1932. évi jövedelmezőségi eredményei. Német nyelvű kivonattal. (Debrecen, 1933)
Tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdaságok 1935. évi jövedelmezőségi eredményei. (A Debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia Számtartási Központ kiadványa. Debrecen, 1936)
A vagyonleltár értékelése a gazdaság tiszta hozamának és a gazdálkodó adóköteles tisztajövedelmének megállapítása céljából. (Bp., 1936)
Számtartás és üzemszervezés. (Magyar Gazdák Szemléje, 1937 és külön: Kecskemét, 1937)
A tiszántúli kis- és nagybirtok közteherviselése. (Mezőgazdasági Közlöny, 1937 és külön: Bp., 1937)
Kutatások a tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdaságok vagyoni és jövedelmi helyzetéről az 1931–1936-ig terjedő években. 17 táblával. (Debrecen, 1938)
Jövedelmezőségi kutatások a tiszántúli és északi dombosvidéki mezőgazdasági kisüzemekben az 1937–1939. években. 13 táblával. (A Debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia Számtartási Központ kiadványa. Debrecen, 1941)
Mezőgazdasági üzemi tanácsadás a Német Birodalomban. 5 táblával. (Debrecen, 1942)
A mezőgazdasági üzemtan induktív módszere. (Magyar Gazdák Szemléje, 1943 és külön: Sopron, 1943)
A Debreceni Gazdasági Akadémia Üzemtani Intézetének megalakítása és célkitűzései. (Köztelek, 1944 és külön: Bp., 1944)
A számtartás-statisztika üzemtani és agrárpolitikai feladata és módszere. K. L. székfoglaló előadása a Magyar Statisztikai Társaság 1947. nov. 19-i ülésén. (Magyar Statisztikai Szemle, 1947)
Üzemi tanácsadás és termelésirányítás. (Agrártudományi Szemle, 1948). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője