Kesztyűs Lajos
Kesztyűs Lajos

2021. október 20. Szerda

Kesztyűs Lajos, sarkadi

közgazdász

Születési adatok

1890. július 1.

Sarkad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1957. április 28.

Debrecen


Család

F: Balogh Margit. Fia: Kesztyűs Lóránd (1915–1979) orvos, immunológus, az MTA tagja és Kesztyűs Kornél. 

Iskola

A Debreceni Gazdasági Akadémián gazda okl. (1912), a budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon közgazdász doktori okl. szerzett (1931). 

Életút

A Keszthelyi Gazdasági Akadémia Gyakorlati Tanszéke tanársegéde, egy. adjunktusa (1913–1924), az üzemgazdaságtan rk. (1924–1926), r. tanára (1926–1927). A Debreceni Gazdasági Akadémia, ill. az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Kar Debreceni Osztály Számtartási Központ Számtartástani Tanszéke (1927–1935), ill. Üzemtani és Számtartástani Tanszéke ny. r. tanára (1935–1949). 

A magyarországi üzemstatisztikai kutatások egyik úttörője, alapvetően új eredményeket ért el a kis- és középgazdaságok jövedelmezőségi és vagyoni viszonyainak feltárása terén. Néhány írása Sarkadi Kesztyűs Lajos néven jelent meg. 

Elismertség

A Magyar Statisztikai Társaság tagja (1947–1949). 

Főbb művei

F. m.: A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia Merino Precoce juhászatának ismertetése. (Keszthely, 1923)
A nyírségi szeszgyári gazdaságok üzemrendszere. 14 táblával, kihajtható mellékletekkel. (Debrecen, 1930)
A szeszgyári gazdaságok üzemrendszere és közgazdasági fontossága, tekintettel az értékesítési válságra és a motorszeszre. (Bp., 1931)
A kisgazdák számtartási rendszere és a debrecenvidéki kisközépgazdaságok 1931. évi és 1932. évi jövedelmezőségi eredményei. Német nyelvű kivonattal. (Debrecen, 1933)
Tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdaságok 1935. évi jövedelmezőségi eredményei. (A Debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia Számtartási Központ kiadványa. Debrecen, 1936)
A vagyonleltár értékelése a gazdaság tiszta hozamának és a gazdálkodó adóköteles tisztajövedelmének megállapítása céljából. (Bp., 1936)
Számtartás és üzemszervezés. (Magyar Gazdák Szemléje, 1937 és külön: Kecskemét, 1937)
A tiszántúli kis- és nagybirtok közteherviselése. (Mezőgazdasági Közlöny, 1937 és külön: Bp., 1937)
Kutatások a tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdaságok vagyoni és jövedelmi helyzetéről az 1931–1936-ig terjedő években. 17 táblával. (Debrecen, 1938)
Jövedelmezőségi kutatások a tiszántúli és északi dombosvidéki mezőgazdasági kisüzemekben az 1937–1939. években. 13 táblával. (A Debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia Számtartási Központ kiadványa. Debrecen, 1941)
Mezőgazdasági üzemi tanácsadás a Német Birodalomban. 5 táblával. (Debrecen, 1942)
A mezőgazdasági üzemtan induktív módszere. (Magyar Gazdák Szemléje, 1943 és külön: Sopron, 1943)
A Debreceni Gazdasági Akadémia Üzemtani Intézetének megalakítása és célkitűzései. (Köztelek, 1944 és külön: Bp., 1944)
A számtartás-statisztika üzemtani és agrárpolitikai feladata és módszere. K. L. székfoglaló előadása a Magyar Statisztikai Társaság 1947. nov. 19-i ülésén. (Magyar Statisztikai Szemle, 1947)
Üzemi tanácsadás és termelésirányítás. (Agrártudományi Szemle, 1948). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015